Iepirkumi

Iepirkums “Konferences telpu un tās norises atbalsta pakalpojumi”

Iepirkuma priekšmets i.d. Izsludināts Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Dokumentācija
Konferences telpu un tās norises atbalsta pakalpojumi (Iepirkuma Nr. LVA 2016/23/MI/B) 01.09.2016 16.09.2016. plkst.16.30 Iepirkuma nolikums.
Cita Informācija. Iepirkuma līguma izpildes tiesības piešķirt SIA “3K Management”, reģ. Nr. LV40103179364, Dzirnavu iela 86/88, Rīga, LV 1050, ar piedāvāto līgumcenu 8 051,14 EUR bez PVN, kuras piedāvājums ir ieguvis 90 punktus no 100.

Atklāts konkurss “Valodas konsultāciju elektroniskās datubāzes izstrāde”” (id.nr. LVA 2016/21/AK)

Iepirkuma priekšmets i.d. Izsludināts Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Dokumentācija
Atklāts konkurss “Valodas konsultāciju elektroniskās datubāzes izstrāde” (Iepirkuma Nr. LVA 2016/21/AK) 15.08.2016 23.09.2016. plkst.16.30 Atklāta konkursa nolikums.

Tehniskās specifikācijas pielikumi.

Cita Informācija.  Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu 15.09.2016.

Iepirkums “Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi”

Iepirkuma priekšmets i.d. Izsludināts Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Dokumentācija
Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi (Iepirkuma Nr. LVA 2016/20/MI) 12.08.2016 26.08.2016. plkst.16.30 Iepirkuma nolikums
Informācija par iepirkuma rezultātiem  Iepirkuma līguma izpildes tiesības piešķirtas SIA “Latvia Tours”, reģ. Nr. 40103042144, Aspazijas bulvāris 24-10, Rīga, LV 1050, ar piedāvāto darba uzdevuma izpildes cenu EUR 186.26 bez PVN.

Atklāts konkurss “”Lietotnes „Latviešu valoda: elektroniska rokasgrāmata. Pamatskolas un vidusskolas skolēnam un valodas lietotājam” izstrādes pakalpojumi” (id.nr. LVA 2016/15/AK)

Iepirkuma priekšmets i.d. Izsludināts Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Dokumentācija
„Atklāts konkurss “Lietotnes „Latviešu valoda: elektroniska rokasgrāmata. Pamatskolas un vidusskolas skolēnam un valodas lietotājam” izstrādes pakalpojumi”” (Iepirkuma Nr. LVA 2016/15/AK) 04.07.2016 05.08.2016. plkst.16.30 Atklāta konkursa nolikums.

Tehniskās specifikācijas pielikumi.

Cita Informācija. Iepirkuma līguma izpildes tiesības piešķirtas pretendentam ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu – AS “Datorzinību centrs”, reģ. Nr, 400033080661, Lāčplēša iela 41, Rīga, LV-1011, ar piedāvāto līgumcenu EUR 97 750 un izpildes termiņu 19 mēneši, kura piedāvājums ieguva 100 punktus no 100

Iepirkums “Interaktīva integrēta mācību kursa izveide bēgļu un patvēruma meklētāju sekmīgai iekļaušanai Latvijas izglītības sistēmā un sabiedrībā izveides pakalpojumi” (Iepirkuma Nr. LVA 2016/14/B)

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.panta 7. daļas kārtībā:

Iepirkuma priekšmets i.d. Izsludināts Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Dokumentācija
„Interaktīva integrēta mācību kursa izveide bēgļu un patvēruma meklētāju sekmīgai iekļaušanai Latvijas izglītības sistēmā un sabiedrībā izveides pakalpojumi” (Iepirkuma Nr. LVA 2016/14/B) 02.06.2016 20.06.2016. plkst.17.00 Iepirkuma nolikums
Informācija par iepirkuma rezultātiem  https://pvs.iub.gov.lv/show/458367

Iepirkums „Interaktīva mācību līdzekļa latviešu valodas apguvei izstrādes pakalpojumi” (LVA 2016/13/MI)

Iepirkums „Interaktīva mācību līdzekļa latviešu valodas apguvei izstrādes pakalpojumi” (LVA 2016/13/MI)

Iepirkuma priekšmets

i.d.

Izsludināts

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Dokumentācija

Iepirkums „Interaktīva mācību līdzekļa latviešu valodas apguvei izstrādes pakalpojumi”

(Iepirkuma Nr. LVA 2016/13/MI)

29.04.2016

16.05.2016. plkst.16.00

Iepirkuma nolikums

Informācija par iepirkuma rezultātiem

Iepirkuma līguma izpildes tiesības piešķirtas pretendentam ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu – SIA “E FORMA”, reģ. Nr. 4002047966, Vairogu iela 47-2, Rīga, LV-1039, kura piedāvājums ieguva 100 punktus no 100 (Piedāvātais izpildes termiņš – 30 darba dienas; Piedāvātā cena bez PVN – EUR 11 000).

 

 

 

Iepirkums Publisko iepirkuma likuma 8. panta 7. daļas kārtībā „Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides kursu vadītāju pakalpojumi”

Iepirkuma priekšmets

i.d.

Izsludināts

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Dokumentācija

Iepirkums Publisko iepirkuma likuma 8. panta 7. daļas kārtībā

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides kursu vadītāju pakalpojumi

Iepirkuma Nr. LVA 2016/09/B

16.03.2016

04.04.2016. plkst.16.00

Konkursa nolikums

Informācija par iepirkuma rezultātiem

 Skaidrojums:

LR reģistrētiem komersantiem reģistrācijas un PVN maksātāja apliecības piedāvājumam nav jāpievieno. Pasūtītājs reģistrācijas faktu un PVN maksātāja statusa pārbaudi veiks publiski pieejamos reģistros.

 

 

Iepirkums “Tālākizglītotāju radošo semināru norises nodrošināšana” identifikācijas numurs – LVA/2016/11/MI

Iepirkuma priekšmets

i.d.

Izsludināts

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Dokumentācija

Tālākizglītotāju radošo semināru norises nodrošināšana

(Iepirkuma Nr. LVA 2016/11/MI)

11.03.2016

24.03.2015. plkst.16.00

Iepirkuma nolikums

 

Informācija par iepirkuma rezultātiem

Skaidrojums:

LR reģistrētiem komersantiem reģistrācijas un PVN maksātāja apliecības piedāvājumam nav jāpievieno. Pasūtītājs reģistrācijas faktu un PVN maksātāja statusa pārbaudi veiks publiski pieejamos reģistros.
05.04.2016. pieņemts lēmums:

Iepirkuma priekšmeta 1. daļā iepirkuma līguma izpildes tiesības piešķirt SIA “3K Management”, reģ. Nr. LV40103179364, Dzirnavu iela 86/88, Rīga, LV 1050, ar piedāvāto līgumcenu 10 397,58 EUR bez PVN;

Iepirkuma priekšmeta 2. daļā iepirkuma līguma izpildes tiesības piešķirt SIA “Blumenfeld”, reģ. Nr. 40003939841, Līvciema iela 10-45, Rīga, LV 1011, ar piedāvāto līgumcenu 5 868,80 EUR bez PVN.

 

 

 

1)       Iepirkuma priekšmeta 1. daļā iepirkuma līguma izpildes tiesības piešķirt SIA “3K Management”, reģ. Nr. LV40103179364, Dzirnavu iela 86/88, Rīga, LV 1050, ar piedāvāto līgumcenu 10 397,58 EUR bez PVN;

2)       Iepirkuma priekšmeta 2. daļā iepirkuma līguma izpildes tiesības piešķirt SIA “Blumenfeld”, reģ. Nr. 40003939841, Līvciema iela 10-45, Rīga, LV 1011, ar piedāvāto līgumcenu 5 868,80 EUR bez PVN.