Lasi grāmatas un mācies latviešu valodu!

Latviešu valodas aģentūra sagatavo un izdod mācību un metodiskos līdzekļus latviešu valodas apguvei gan skolēniem, gan pieaugušajiem, kā arī organizē atbalsta zinātniskās literatūras, valodas normu avotu (vārdnīcu, rokasgrāmatu) un informatīvo materiālu izstrādi un izdošanu.

Grāmatas var iegādāties Rīgā, Meistaru ielā 10–401, 4. stāvā.

Darba laiks: 0830–1700. Grāmatu tirdzniecība: 0830–1645, piektdienās: 0830–1600.

Tālrunis: 67201680, 28802964, 28803418
E-pasts:  agentura@valoda.lv

 

Latviešu valodas aģentūras grāmatu katalogs:

Latviešu valodas aģentūras izdevējdarbības mērķis ir nodrošināt

  • latviešu valodas apguvi mūžizglītībā un skolās,
  • latviešu valodas pedagogu tālākizglītību,
  • skolotājus un skolēnus ar mūsdienīgiem, izglītības nostādnēm un normatīvajiem aktiem atbilstīgiem mācību un metodiskajiem līdzekļiem.

Latviešu valodas aģentūras nostādnes mācību un metodisko līdzekļu izveidē ir

  • apzināties, ka latviešu valoda ir apkārtējās pasaules un sevis izzināšanas līdzeklis,
  • izvēlēties tēmas, kuras rosina uz pārdomām, diskusiju un ir mērķauditorijai interesantas,
  • mācību materiāla izklāstā izmantot autentisku valodu un/vai modelēt dzīves situācijas valodas apguvei,
  • mācību līdzekļos iestrādāt interaktīvās mācību metodes, kas nodrošina komunikatīvo pieeju valodas apguvē.

Mūsu mērķauditorija ir sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas skolotāji un skolēni, pieaugušo skolotāji un latviešu valodas apguvēji, kā arī ikviens interesents, kas vēlas labāk izprast procesus mūsdienu valodā un gūt ierosmi valodas pilnveidei.

 

Informatīvie bukleti:

Latviešu valodas aģentūras izdevumu buklets 2015.-2017.

Latviešu valodas aģentūras izdevumu buklets 2016.

Latviešu valodas izdevumu buklets 2012.-2014.