Arhīvs

Nosaukums Attēls Apraksts Cena
“Dabaszinības” 2.klasei. Skolotāja grāmata Mācību līdzekļu komplekts sastāv no piecām 5 – 8 minūtes garām videofilmām, 26 darba lapām un skolotāja grāmatas. R.Ļucāne Nav pārdošanā
Anatomiskie nosaukumi latviešu, krievu un latīņu valodā Vārdnīca domāta praktiskām vajadzībām. Anatomiskie termini sakārtoti pēc orgānu sistēmas. A.Āboliņa Nav pārdošanā
“Dabaszinības” 5.klasei. Skolotāja grāmata Mācību līdzekļu komplekts sastāv no trīm apmēram 15 minūšu garām videofilmām, darba burtnīcas un skolotāja grāmatas. R.Ļucāne Nav pārdošanā
Bilingvālā izglītība:rokasgrāmata skolotājiem Rokasgrāmatā izskaidroti daži teorētiski un praktiski jautājumi, kas saistīti ar bilingvālās izglītības īstenošanu. Grāmata dod idejas, kā veidot skolēniem pēc iespējas noderīgākas stundas un piedāvā materiālu pārdomām. L.Holmss, H.P.Laursena, A.Pabriks, E.Papule, B.Šiliņa, T.Urdze, H.Vuds Nav pārdošanā
Bioloģija, ģeogrāfija, vēsture latviski. Metodiski ieteikumi vidusskolu skolotājiem 2.daļa Izdēvums balstās uz konkrētām mācību metodēm, uz praksē pārbaudītu tādu skolotāju pieredzi, kuri jau vairākus gadus latviski māca mazākumtautību vidusskolā. A.Cvetkova, R.Puida, G.Skorobogatova, A.Šaltāne Nav pārdošanā
“Dabaszinības” 6.klasei. Skolotāja grāmata Mācību līdzekļu komplekts sastāv no trīm apmēram 15 minūšu garām videofilmām, darba burtnīcas un skolotāja grāmatas. R.Ļucāne Nav pārdošanā
Bioloģija latviski DVD Satūra un valodas integrēta apguve vidusskolā Nav pārdošanā
Būvniecība: latviešu nedzirdīgo zīmju valodas vārdnīca Darba grupa: Lilita Janševska, Skaidrīte Pliska, Elfa Zariņa u.c. Rīga: LNS Zīmju valodas centrs, 2007. 40 lpp. ISBN 978-9984-9889-6-2
Vārdnīca ir izmantojama kā rokasgrāmata – palīgmateriāls pedagogiem, audzēkņiem un tulkiem zīmju valodas lietošanai arodmācībā. Tas ir pirmais tematiskais izdevums, kurā ir apkopoti celtniecībā un kokapstrādē biežāk lietotie vārdi, jēdzieni un termini. Izdevuma mērķis ir veicināt vienotu zīmju lietošanu un papildināt latviešu nedzirdīgo zīmju valodu ar jauniem vārdiem un terminiem, tādējādi paaugstinot arī mācību un tulkošanas kvalitāti.
Nav pārdošanā
Bioloģija latviski. Mācību līdzekļu izvērtējums un metodiskie ieteikumi to izmantošanai Sniedz izvērstu mācību komplektu izvērtējumu dažādos aspektos. Analīzei ir izvēlēti tie aspekti, kuri ir nozīmīgi bilingvālājās mācībās. S.Kozlovska, V.Ločmele, I.Lībiete Nav pārdošanā
Acquisition of Latvian as Foreign Language at European Instituions of Higher Education State Language Agency. Proj. manag. Arvils Šalme. Riga: State Language Agency, 2009. 15 p.
This research work is intended as a part of a long-term project, aimed to assess the state of distribution, pedagogical development and study of the latvian language in the world. The main pbjective of this research is to estimate the situation of acquiring the latvian language as a foreign language in Latvia and at universities of other European countries. it has always had an important role in strengthening the image of Latvia in the world. the data and conclusion gained in the research have allowed to estimate the significance of the Latvian multilingual situation and promoted foundation of a new and important branch of research and education- the Latvian language as a foreign language- in Latvia.
Nav pārdošanā
Bilingvālā izglītība: Pasaules un Latvijas pieredze Bilingvālā izglītība šobrīd ieņem stabilu vietu izglītības sistēmā, veicinot toleranci, konkurētspēju un daudzveidīgas personības attīstību, veidojot atvērtu Latvijas sabiedrību. Mūsu apkopotā prakse un darbībā apstiprinātās teoretiskās atziņas, kā arī mazākumtautību politikas īstenošanas process ir pasaulē augstu novērtēts un atzīts gan profesionāļu, gan starptautisku ekspertu vidū, mūsu pieredze ir interesanta un noderīga nu jau daudzās valstīs, kur interesējas par bilingvalo izglītību. Lai uzsvērtu teorijas un prakses saikni, kā arī radītu pilnveides iespējas jau zināmajam un arī jaunus risinājuma veidus, skolotājiem veidots Labās prakses piemēru krājums. S.Mickeviča, A.Visocka Nav pārdošanā
Bērnudārza darbiniekiem Šajā mācību līdzeklī apkopots bērnu pedagoga darbam noderīgs materiāls. I.Grauzīte, A.Koliškina, N.Kovaļska Nav pārdošanā
Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Metodiskais līdzeklis Mūze, Baiba, Pakalna, Daina, Kalniņa, Iveta. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 133 lpp. ISBN 9984-19-765-4
Metodiskais līdzeklis izstrādāts ar mērķi palīdzēt veidot bibliogrāfisko norāžu un atsauču sistēmu atbilstoši starptautiskajiem standartiem. Tajā skaidrota norāžu un atsauču struktūra, aplūkots arī norāžu sarakstu noformējums un kārtojums. Aplūkoti bibliogrāfisko norāžu veidošanas noteikumi dažāda veida avotiem: grāmatām, periodiskajiem izdevumiem, kartogrāfiskajiem materiāliem, elektroniskajiem resursiem u. c. Metodiskajā līdzeklī nav aplūkoti arhīvu dokumentu norāžu veidošanas noteikumi, jo tie nav iekļauti starptautiskajā standartā ISO 690. Metodiskais līdzeklis domāts autoriem, redaktoriem, studentiem un jebkuram interesantam, jo bibliogrāfisko norāžu un atsauču sistēmas veidošanas vienotie principi ievērojami visu veidu pētniecisko darbu izstrādē.
Nav pārdošanā
Angļu-latviešu minivārdnīca Ietver pirmo trīs līmeņu mācībgrāmatās lietoto leksiku- ap 5000 vārdu. I.Auziņa Nav pārdošanā
Armēņu īpašvārdu atveide latviešu valodā Salmiņa, Valda.  Zin. red. Ojārs Bušs. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2009. 192 lpp. ISBN 978-9984-742-47-2
Šajā izdevumā pirmoreiz atsevišķā grāmatā apkopoti norādījumi par armēņu īpašvārdu (ģeogrāfisko nosaukumu un personvārdu) atveidi latviešu valodā. Norādījumi izstrādāti, vadoties pēc austrumarmēņu literārās valodas pareizrunas un pareizrakstības normām, armēņu valodas skaņu atbilsmēm latviešu valodas skaņām, lietojot  tikai latviešu alfabēta burtus.
Nav pārdošanā
Bioloģija, ģeogrāfija, vēsture latviski. Metodiski ieteikumi vidusskolu skolotājiem 1.daļa Izdēvums balstās uz konkrētām mācību metodēm, uz praksē pārbaudītu tādu skolotāju pieredzi, kuri jau vairākus gadus latviski māca mazākumtautību vidusskolā. A.Cvetkova, R.Puida, G.Skorobogatova, A.Šaltāne Nav pārdošanā
“Dabaszinības” 1.klasei. Skolotāja grāmata Mācību līdzekļu komplekts sastāv no piecām 5- 8 minūtes garām videofilmām, 26 darba lapām un skolotāja grāmatas. R.Ļucāne Nav pārdošanā
“Dabaszinības” 4.klasei. Skolotāja grāmata Mācību līdzekļu komplekts sastāv no piecām 5 – 8 minūtes garām videofilmām, 26 darba lapām un skolotāja grāmatas. R.Ļucāne Nav pārdošanā
“Dabaszinības” 3.klasei. Skolotāja grāmata Mācību līdzekļu komplekts sastāv no piecām 5 – 8 minūtes garām videofilmām, 26 darba lapām un skolotāja grāmatas. R.Ļucāne Nav pārdošanā
Bioloģija latviski. Metodiski ieteikumi 5.-8. klases skolotājiem Vingrinājumu krājums, kurā aprakstītās aktivitātes attīsta skolēnos gan prasmi mācīties, gan radoši izmantot zināšanas, gan arī prasmi vērtēt un kontrolēt sevi, sadarboties ar citiem, iecietīgi izturēties pret atškīrigu viedokli. M.Aņisko, V.Ločmele Nav pārdošanā
Čehu-latviešu-lietuviešu sarunvārdnīca Nav pārdošanā
Darbības vārdu tabulas Vērtīgs uzziņu avots par latviešu valodas darbības vārdu locīšanas modeļiem. 126 tabulas dod pilnīgu skaidrību par to, kā lokāmi vairāk nekā 600 darbības vārdu latviešu valodā. I.Āboltiņa, A.Priedīte Nav pārdošanā
Ēdiena gatavošana: latviešu nedzirdīgo zīmju valodas vārdnīca Darba grupa: Lilita Janševska, Skaidrīte Pliska, Elfa Zariņa u.c. Rīga: LNS Zīmju valodas centrs, 2007. 44 lpp. ISBN 978-9984-9889-5-5
Vārdnīca ir izmantojama kā rokasgrāmata – palīgmateriāls pedagogiem, audzēkņiem un tulkiem zīmju valodas lietošanai arodmācībā. Tas ir pirmais tematiskais izdevums, kurā ir apkopoti ēdiena gatavošanā biežāk lietotie vārdi, jēdzieni un termini. Izdevuma mērķis ir veicināt vienotu zīmju lietošanu un papildināt latviešu nedzirdīgo zīmju valodu ar jauniem vārdiem un terminiem, tādējādi paaugstinot arī mācību un tulkošanas kvalitāti.
Nav pārdošanā
Darbs ar pieaugušajiem Praktisks palīgs skolotājiem, kuri pieaugušājiem skolēniem māca latviešu valodu kā otro valodu. L.Jūruna Bakejūra, T.Mangerūda Nav pārdošanā
Dabaszinības 5.klase. Videofilma Komplektā: videofilma, darba lapas, skolotāja grāmata. L.Līdaka, I.Līdaka, R.Vulfs, R.Ļucāne Nav pārdošanā
Dabaszinības. 6.klase. Darba burtnīca Komplektā: videofilma, darba lapas, skolotāja grāmata. L.Līdaka, I.Līdaka, R.Ļucāne, R.Vulfs Nav pārdošanā
Dabaszinības. 5.klase. Darba burtnīca Komplektā: videofilma, darba lapas, skolotāja grāmata. L.Līdaka, I.Līdaka, R.Ļucāne, R.Vulfs Nav pārdošanā
Darbs ar Rīgas detektīvu 2 Šis mācību māteriāls domāts cilvēkiem ar priekšzināšanām latviešu valodā. Komplektā ar grāmatām un audiokasetēm šis mācību līdzeklis dod vispusīgas iespējas apgūt latviešu valodu gan patstavīgi, gan skolotāja vadībā. V.Vaivade Nav pārdošanā
Dabaszinības 1.klase. Videofilma 1. Augu daudzveidība 2. Dzīvnieku daudzveidība 3. Dabas ainavas 4. Mājdzīvnieki 5. Mājokļi. L.Līdaka, I.Līdaka, A.Poikāns, R.Vulfs Nav pārdošanā
Dabaszinības 4.klase. Darba lapas Komplektā: videofilma, darba lapas, skolotāja grāmata. L.Līdaka, I.Līdaka, A.Poikāns, R.Vulfs Nav pārdošanā
Dabaszinības 2.klase. Darba lapas Komplektā: videofilma, darba lapas, skolotāja grāmata. L.Līdaka, I.Līdaka, A.Poikāns, R.Vulfs Nav pārdošanā
Darbs ar video Palīgā I R.Pākunainena, L.Siljandere Nav pārdošanā
Dabaszinības 3.klase. Darba lapas Komplektā: videofilma, darba lapas, skolotāja grāmata. L.Līdaka, I.Līdaka, A.Poikāns, R.Vulfs Nav pārdošanā
Eiropas Savienības terminu vārdnīca: angļu- franču- latviešu Tulkošanas un terminoloģijas centrs. Rīga: Madris, 2004. 246 lpp. ISBN 9984-31-792-7
Eiropas Savienības terminu vārdnīcā apkopoti svarīgākie Eiropas Savienības primārajos un sekundārajos tiesību aktos lietotie jēdzieni, kā arī aktuālākā Eiropas Konstitūcijas līguma terminoloģija. Vārdnīcā iekļauti arī dažādu Eiropas Savienības iestāžu un komiteju nosaukumi, pirmo reizi vārdnīcā parādās jauno Eiropas savienības tiesību aktu nosaukumu oficiālie tulkojumi latviešu valodā.
Nav pārdošanā
Darbs ar Rīgas detektīvu 1 Šis mācību māteriāls domāts cilvēkiem ar priekšzināšanām latviešu valodā. Komplektā ar grāmatām un audiokasetēm šis mācību līdzeklis dod vispusīgas iespējas apgūt latviešu valodu gan patstavīgi, gan skolotāja vadībā. V.Vaivade Nav pārdošanā
Dabaszinības 3.klase. Videofilma 1.Sarunas ar dzīvniekiem 2.Dzīvnieku klases 3.Augsne un ieži 4.Dabas aizsardzība 5.Vienkāršie mehānismi. L.Līdaka, A.Poikāns, R.Vulfs Nav pārdošanā
Dabaszinības 4.klase. Videofilma Komplektā: videofilma, darba lapas, skolotāja grāmata. L.Līdaka, I.Līdaka, R.Vulfs. Nav pārdošanā
Dabaszinības 1.klase. Darba lapas Komplektā: videofilma, darba lapas, skolotāja grāmata. L.Līdaka, I.Līdaka, A.Poikāns, R.Vulfs Nav pārdošanā
Dabaszinības 6.klase. Videofilma 1.Dzīvnieku un augu vairošanās 2.Atklājumi un izgudrojumi 3.Tropiskais mežs Indonēzijā. L.Līdaka, I.Līdaka, R.Vulfs, R.Ļucāne Nav pārdošanā
Dabaszinības 2.klase. Videofilma 1.Rudens 2.Ziema 3.Pavasaris 4.Vasara 5.Dabas pētnieks. L.Līdaka, I.Līdaka Nav pārdošanā
Mācību satura un valodas apguve fizikā. Metodiski ieteikumi vidusskolas skolotājiem. 2.daļa Katrai tēmai ir noradīts ieteicamais stundu skaits, paredzamais rezultāts fizikā, latviešu valodā, mācību un sadarbības prasmju apguvē. L.Koroševska, I.Maslobojeva, S.Kucina Nav pārdošanā
Latviešu valoda 2.klasei mazākumtautību skolā. Skolotāja grāmata Solotāja grāmatā īsi raksturotas atsevišķu valodas pamatprasmju apguves procesa īpatnības 2. klasē. Izdevums paredzēts skolotājiem. Z.Anspoka, A.Lanka, Ā.Ptičkina Nav pārdošanā
Mācību satura un valodas apguve fizikā. Metodiski ieteikumi vidusskolu skolotājiem. 1.daļa Metodisks līdzeklis piedāvā mazākumtautību skolu fizikas skolotājiem ieteikumus, kuros aprakstītās aktivitātes attīsta skolēnos gan prasmi mācīties, gan radoši izmantot zināšānas, gan arī prasmi vērtēt un kontrolēt sevi, sadarboties ar citiem, ar sapratni izturēties pret atšķirīgu viedokli. Skolotājam tiek piedāvāts gatavs stundas konspekts, attiecīgajai stundai paredzētie pielikumi, sniegti nepieciešamie komentāri, kā arī paredzēta brīva vieta skolotāju piezīmēm, ja nepieciešams ieviest savas korekcijas, izteikt viedokli vai pierakstīt citu noderīgu informāciju. Katrā lappaspusē jūs atradīsiet plaši aprakstītu stundas gaitu ar norādi uz izmantojamām darba lapām, kas gatavotas pavairošanai un atrodas katras tēmas beigās. L.Koroševska, I.Maslobojeva, I.Poikāne Nav pārdošanā
Latviešu valodas lietojums profesionālajā izglītībā – situācijas izpēte un ieteikumi Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola. Latviešu valodas aģentūra. Rīga, 2010. 51 lpp. ISBN 978-9934-8172-0-5
Pētījums ir orientēts uz latviešu valodas lietojuma problēmu apzināšanu mācību procesā un ārpusstundu laikā, kā arī darba vidē un ieteikumu izstrādi latviešu valodas prestiža nostiprināšanai, pilnveidei un attīstībai atbilstoši Valsts valodas politikas pamatnostādnēs 2005.-2014. gadam definētajiem mērķiem. Pētījuma mērķis ir izpētīt latviešu valodas lietojumu un attīstību profesionālajā izglītībā un darba vidē – mācību prakses vietās.
Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, ir izstrādāti ieteikumi latviešu valodas lietojuma un apguves veicināšanai profesionālajā izglītībā.
Nav pārdošanā
Latviešu valoda 8.klasei mazākumtautību skolā. Audiopielikums Audiokasete ir mācību līdzekļu komplekta sastāvdaļa. Nav pārdošanā
Gadalaiki. No Meteņiem līdz Lieldienām. Brošūra I.Tāle Nav pārdošanā
Mācību satura un valodas apguve ģeogrāfijā. Metodiski ieteikumi vidusskolas skolotājiem. 3.daļa Grāmatā ir piedāvātas iespējas, kā mācīt un apgūt ģeogrāfijas saturu mazākumtautību vidusskolā latviešu valodā. Grāmatā ir materiāli, kas papildina mācību grāmatas saturu un tās tēmas, kurām ir veltīts maz uzmanības vai par kurām nav vispār nekā, bet to apguve atbilstoši vidusskolas ģeogrāfijas programmai skolotājam jānodrošina. J.Builo, L.Bergina Nav pārdošanā
Ekonomika latviski DVD Satūra un valodas integrēta apguve vidusskolā Nav pārdošanā
Latviešu valoda mazākumtautību skolēniem latviešu mācībvalodas sākumskolā (1.-4. klasē) Anspoka, Zenta, Siliņa-Jasjukeviča, Gunta. Red. Egina Birzgale; māksl. Santa Siliņa. Lielvārde: Lielvārds, 2006. 80 lpp. ISBN 9984-11-237-3
Metodiskā līdzekļa mērķis – palīdzēt latviešu valodas skolotājiem mērķtiecīgāk plānot un vadīt procesu, lai mazākumtautību skolēni sekmīgāk apgūtu latviešu valodu un to varētu izmantot Latvijas ekonomiskajā un sociālajā vidē, kā arī nepazaudētu savu nacionālo identitāti kā izcilu vērtību multikultūru sabiedrībā, vienlaicīgi izjustu piederību Latvijas valstij, lepojoties ar to, ka dzīvo šajā valstī. Grāmatā pārsvarā akcentēts valodas politikas lingvistiskais aspekts un pedagoģiskais aspekts. Pielikumā ievietoti dažādu praktisku uzdevumu varianti, ko var izmantot skolēnu patstāvīgajam darbam latviešu valodas mācību procesā sākumskolā.
Nav pārdošanā
Latviešu valodas testi un testu uzdevumi pieaugušajiem 2 Lielākā daļa izdevumā ievietoto testu ir veidoti kā programmatkarīgi testi, kuri pēc vajadzības izmantojami mācību procesā. Otrajā daļā doti tradicionālie valodas testi, kā arī izveidoti atsevišķi gramatikas, leksikas un valodas lietojuma testi. I.Budviķe, L.Cīrule, A.Lazareva Nav pārdošanā
Latviešu valoda 3.klasei mazākumtautību skolā. Skolotāja grāmata Skolotāja grāmatas metodisko komentāru daļā aprakstīti mācību līdzekļu komplekta autoru ieteikumi darbam ar tematiem, tuvāk raksturoti konkrēti uzdevumi, to mācību mērķis un saistība ar pārējo mācību saturu.
Izdevums paredzēts skolotājiem. Z.Anspoka, A.Lanka, Ā.Ptičkina
Nav pārdošanā
Latviešu valoda 9.klasei mazākumtautību skolā Mācību grāmata ir mācību līdzekļa komplekta sastāvdaļa. Ir bagātīgi un krāšņi ilustrēta. L.Kreicberga, S.Lazdiņa, A.Mitreviča, N.Nau, I.Saukāne Nav pārdošanā
Latviešu valodas slenga vārdnīca Bušs, Ojārs, Ernstsone, Vineta. Red. Ineta Balode. Māksl. R. Druvietis. Rīga: Norden AB, 2006. 574 lpp. ISBN 9984-713-25-3
Vārdnīcā iekļauti slengismi, ko lieto mūsdienu latviešu valodā gan vispārējā, gan speciālajā slengā pēdējo 60-70 gadu laikā, īpašu uzmanību pievēršot pēdējo 30 gadu periodam. Valodas materiāla lielāko daļu veido abu vārdnīcas autoru vākumi, kurus O.Bušs aizsācis 20. gs 70. gadu vidū, V. Ernstsone – 80. gados. Šajos vākumos ietilpst gan izraksti no daiļliteratūras, publicistikas un citiem rakstu avotiem, gan mutvārdu runā dzirdēto izteikumu pieraksti. Autori centušies iekļaut vārdnīcā pēc iespējas autentiskus runas fragmentu pierakstus; izņēmums ir daži aptauju rezultātā iegūti materiāli, kuros reālie slengismi dažkārt iekļauti informantu konstruētos izteikumos.
Nav pārdošanā
Latviešu valoda 8.klasei mazākumtautību skolā. Darba burtnīca Darba burtnīca ir mācību līdzekļa komplekta sastāvdaļa. A.Kalve, L.Kopeika, S.Lazdiņa, A.Mitreviča, N.Nau Nav pārdošanā
Mācību satura un valodas apguve fizikā. Mācību līdzeklis vidusskolēniem Mācību palīglīdzeklis 10. klases skolēnam palīdzēs vieglāk adaptēties vidusskolas klasēs un koncentrētā veidā atkārtot un nostiprināt mācību materiālus, lasot un pildot dažādus uzdevumus. A.Krūmiņa, R.Stunžāne, I.Marševska Nav pārdošanā
Gadalaiki. Ziemassvētku dziesmas. Audio Audiokasete Nav pārdošanā
Mācību satura un valodas apguve ģeogrāfijā. Metodiski ieteikumi vidusskolas skolotājiem. 2.daļa Skolotājiem tiek piedāvātas konkrētas mācību tēmas ģeogrāfijā, to plānojumi, stundu apraksti un stundā izmantojamie materiāli. Ģeogrāfijas mācību saturs saskaņots ar ģeogrāfijai tuvu mācību priekšmetu mācību saturu. Īpaša uzmanība pievērsta paredzamajiem rezultātiem ģeogrāfijā, valodā un mācību un sadarbības prasmju apguvē. Katrā tēmas plānojumā ir norādīts ieteicamais stundu skaits, tēmas  saturs, starppriekšmetu saikne, raksturots paredzamais rezultāts. ir norādīti ieteicamie mājas darbi, pārbaudes darbi, izmantojamie mācību un metodiskie materiāli. Ē.Pičukāne, G.Skorobogatova, J.Veligurska Nav pārdošanā
Labdien! Darba lapas latviešu valodas apguvei 1. Darba lapas iecerētas kā palīglīdzeklis latviešu valodas apguvei diasporā un mazākumtautību izglītībā. R.Arājs, V.Drulle Nav pārdošanā
Mācību satura un valodas apguve fizikā. Metodiski ieteikumi vidusskolas skolotājiem. 3.daļa Piedāvātās tēmas atbilst Vidējās izglītības standartam un programmai fizikā. Katrai tēmai ir noradīts ieteicamais stundu skaits, paredzamais rezultāts fizikā, latviešu valodā, mācību un sadarbības prasmju apguvē. L.Koroševska, I.Maslobojeva, S.Kucina Nav pārdošanā
Mācību satura un valodas apguve matemātikā. Metodiski ieteikumi vidusskolu skolotājiem. 1.daļa Mācību līdzeklī tiek piedāvāti daudzveidīgi uzdevumu realizēšanas paņēmieni, akcentēta matemātikas mācību satura apguve. J.Azareviča, S.Radionova, I.Vanaga Nav pārdošanā
Mācību satura un valodas apguve matemātikā. Metodiski ieteikumi vidusskolas skolotājiem. 3.daļa Grāmatā iekļautu tēmu apguvei piedāvāti izversti stundu apraksti, kuros sīki izklāstīta mācību stundas gaita un norādīti stundā izmantojamie materiāli, akcent;ejot paredzamo rezultātu. J.Azareviča, S.Radionova, O.Rabčevska Nav pārdošanā
Mācību satura un valodas apguve ekonomikā. Metodiski ieteikumi vidusskolas skolotājiem. 2.daļa Šajā izdevumā ir piedāvāts iespējamais mācību priekšmeta standartā paredzēto 6 tēmu plānojumus- izstrādāti stundu plāni, metodiskie materiāli, ieplānoti ieteicamie mājas darbi un piedāvāti pārbaudes darbi. G.Skorobogatova, A.Šaltāne, V.Vaivade Nav pārdošanā
Latviešu valoda 2.klasei mazākumtautību skolā. Darba lapas Didaktiskie materiāli ir mācību līdzekļu komplekta sastāvdaļa. Z.Anspoka, A.Lanka, Ā.Ptičkina Nav pārdošanā
Latviešu valoda 1.klasei mazākumtautību skolā. Darba burtnīca. 2.daļa Darba burtnīca ir mācību līdzekļa komplekta sastāvdaļa. Zenta Anspoka, Anita Lanka, Ārija Ptičkina Nav pārdošanā
Mācību satura un valodas apguve bioloģijā. Metodiski ieteikumi vidusskolas skolotājiem. 3.daļa Metodiskie ieteikumi ietver tēmas plānojumu, stundu konspektus un mācību metodiskos materiālus, kurus izstrādē ir izmantota ne tikai mācību un metodiskā literatūra, bet arī iekļauti daži eksāmenu un olimpiāžu darbu uzdevumi, internetā pieejamie materiāli. L.Dubovska, L.Plociņa, S.Zabarovskis Nav pārdošanā
Ģeogrāfija latviski DVD Satura un valodas integrēta apguve vidusskolā Nav pārdošanā
Latviešu valoda 4.klasei mazākumtautību skolā Mācību grāmata ir mācību līdzekļa komplekta sastāvdaļa. Ir bagātīgi un krāšņi ilustrēta. L.Cīrule, L.Kreicberga, I.Varesa Nav pārdošanā
Krustvārdu mīklas I E.Līce, I.Klotiņa Nav pārdošanā
Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Eiropas augstskolās LU Moderno valodu fakultātes sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa. Proj. vad. Arvils Šalme. Rīga: Valsts valodas aģentūra, 2008. 60 lpp.
Šis pētījums ir iecerēts kā daļa no ilgtermiņa projekta, kura mērķis ir apzināt latviešu valodas izplatības, pedagoģiskās attīstības un izpētes stāvokli pasaulē. Minētā pētījuma galvenais mērķis – izvērtēt situāciju latviešu valodas kā svešvalodas apguvē Latvijas un citu Eiropas valstu augstskolās, kam allaž bijusi svarīga loma Latvijas tēla stiprināšanai pasaulē. Pētījumā iegūtie dati un atziņas devušas iespēju labāk novērtēt latviešu valodas nozīmi Eiropas daudzvalodu lietojuma telpā un sēkmējušas jaunas, sabiedrībai svarīgas un zinātnes nozares – latviešu valodas kā svešvalodas – izveidošanos Latvijā.
Nav pārdošanā
Latviešu valoda 7.klasei mazākumtautību skolā. Skolotāja grāmata Izdevums paredzēts skolotājiem. L.Cīrule Nav pārdošanā
Latviešu valodas dialekti DVD Latviešu valodas apguve vidusskolā Nav pārdošanā
Latviešu valoda 4.klasei mazākumtautību skolā. Audiopielikums Audiokasete ir mācību līdzekļu komplekta sastāvdaļa. Skolotāja grāmatā ir norādes par konkrētā materiāla izmantošanas vietu un nolūku attiecīgās mācību tēmas ietvaros. Nav pārdošanā
Mācību satura un valodas apguve vēsturē. Metodiski ieteikumi vidusskolas skolotājiem. 2.daļa Metodiskajā līdzeklī ir piedāvāts ieteicamais katras sadalījums pa stundām, ietverot atvēlēto stundu skaitu un paredzamo rezultātu gan vēsturē, gan valodā, gan mācību un sadarbības prasmju attīstībā, ieteicamos mājas darbus un mācību un metodiskos līdzekļus. A.Cvetkova, I.Meteļica, K.Brikmane Nav pārdošanā
Latviešu valoda 2.klasei mazākumtautību skolā. Audiopielikums Audiokasete ir mācību līdzekļu komplekta sastāvdaļa. Skolotāja grāmatā ir norādes par konkrētā materiāla izmantošanas vietu un nolūku attiecīgās mācību tēmas ietvaros. Nav pārdošanā
Mācību satura un valodas apguve ekonomikā. Metodiski ieteikumi vidusskolas skolotājiem. 1.daļa Šajā izdevumā mazākumtautību skolu biznesa ekonomikas skolotājiem ir piedāvāts iespējamais mācību priekšmeta standartā iekļauto sešu tēmu planojums – izstrādāti stundu plāni, uzskaitīti izmantojamie mācību līdzekļi, izstrādāti metodiskie materiāli, ieplānoti ieteicamie mājas darbi un piedāvāti pārbaudes darbi. A.Šaltāne, G.Skorobogatova, D.Anstrate Nav pārdošanā
Mācību satura un valodas apguve ķīmijā. Metodiski ieteikumi vidusskolu skolotājiem. 1.daļa Katras tēmas ievadā tiek norādīts, kādas prasmes tiek attīstītas gan ķīmijā, gan valodā. Šī grāmata aicina skolotājus palūkoties uz mācību procesu kā vienotu sistēmu, saskatīt kopīgo dažādos priekšmetos, aicina skolotājus sadarboties mērķu sasniegšanā. Metodiskajā līdzeklī ietvertie uzdevumi palīdz skolēniem veidot izpratni par ķīmijas nozīmi sabiedrības attīstībā, veido vispārīgas zinātniskās pētniecības darba iemaņas. Skolotāji var izmantot gan gatavu konspektu, gan arī kādu no piedāvātajām aktivitātēm vai stundas daļām atbilstoši skolēnu spējām un zināšanām ķīmijā un valodā. V.Jefimova, I.Matule, S.Mickeviča Nav pārdošanā
Latviešu valoda 1.klasei mazākumtautību skolā Mācību grāmata ir mācību līdzekļa komplekta sastāvdaļa. Ir bagātīgi un krāšņi ilustrēta. Z.Anspoka, A.Lanka, Ā.Ptičkina Nav pārdošanā
Ideju grāmata sākumskolai Grāmatā apkopotais mācību metodiskais materiāls balstās uz komunikatīvo pieeju latviešu valodas apguvē. Z.Anspoka, A.Lanka, Ā.Ptičkina Nav pārdošanā
Latviešu valoda 9.klasei mazākumtautību skolā. Audiopielikums. Audiokasete ir mācību līdzekļu komplekta sastāvdaļa. Nav pārdošanā
Eponīmu vārdnīca Bankava, Baiba.
Red. Inta Rozenvalde; māksl. Daina Priede. Rīga: Madonas poligrāfists, 2007. 176 lpp. ISBN 978-9984-9836-7-7
Pirmājā latviešu valodas eponīmu vārdnīcā ir reģistrētas leksiskās vienības, kuras veidotas no īpašvārdiem, galvenokārt, personvārdiem vai vietvārdiem. Vārdnīcā iekļauti mūsdienu latviešu valodas vispārlietojamās leksikas eponīmi. Vārdnīcas nobeigumā ir izmantoti divi pielikumi. Pirmajā ir apkopoti eponīmi kuru pamatā ir personvārdi. Savukārt otrajā pielikumā doti tie eponīmi, kas atveidoti no vietu nosaukumiem. Tā reizē ir arī pirmā ilustrētā tāda tipa vārdnīca latviešu leksikogrāfijā.
Nav pārdošanā
Gadalaiki. Jāņu dziesmas. Brošūra I.Tāle Nav pārdošanā
Labdien! Darba lapas latviešu valodas apguvei 2. Darba lapas iecerētas kā palīglīdzeklis latviešu valodas apguvei diasporā un mazākumtautību izglītībā. R.Arājs, V.Drulle Nav pārdošanā
Latviešu valodas testi un testu uzdevumi pieaugušajiem 1 Grāmata ir veidota kā ērti lietojama rokasgrāmata pedagogiem praktiķiem, kurā apkopotas galvenās teorētiskās atziņas par valodas testu tipiem, kā arī doti praktiski padomi un paraugi konkrētu testu uzdevumu izstrādei. I.Budviķe, L.Cīrule, D.Dalbiņa, I.Greivule, A.Lazareva Nav pārdošanā
Mācību satura un valodas apguve vēsturē. Mācību līdzeklis vidusskolēniem Mācību līdzeklis aptver visai plašu vēstures posmu- no verdzības pirmsākumiem līdz 21. gs. sākumam. Mācību līdzekļa uzdevums- piedāvāt oriģinālu materiālu vēsturē, kurā tiktu integrēti vairāki mācību priekšmeti, izmantojot valodu, netradicionālā izklāstā. N.Kaže, A.Komsa, I.Freimane, R.Gailīte, I.Vanaga Nav pārdošanā
Mācību satura un valodas apguve ķīmijā. Mācību līdzeklis vidusskolēniem Šis mācību materiāls ir paredzēts, lai palīdzētu vidusskolas skolēniem gatavoties stundām, olimpiādēm, eksāmeniem par vidusskolas kursu. V.Jefimova, I.Matule, L.Meinerte Nav pārdošanā
Mācību satura un valodas apguve bioloģijā. Metodiski ieteikumi vidusskolas skolotājiem. 2.daļa Metodiskie ieteikumi ietver tēmas plānojumu, stundu konspektus un mācību metodiskos materiālus. L.Dubovska, L.Plociņa, S.Zabarovskis Nav pārdošanā
Ģeogrāfija latviski. Mācību grāmatu izvērtējums un metodiskie ieteikumi to izmantošanai Metodiskais līdzeklis sniedz izvērstu mācību komplektu izvērtējumu dažādos aspektos. Analīzei ir izvēlēti tie aspekti, kuri ir nozīmīgi bilingvālajās mācībās. D.Anstrate, K.Miļča, A.Šaltāne Nav pārdošanā
Gadalaiki. Ziemassvētku dziesmas. Brošūra M.Treimane Nav pārdošanā
Gadalaiki. No Miķeļiem līdz Mārtiņiem. Audio Audiokasete Nav pārdošanā
Ķīmija latviski DVD Satura un valodas integrēta apguve vidusskolā Nav pārdošanā
Latviešu valoda 3.klasei mazākumtautību skolā. Didaktiskie materiāli Didaktiskie materiāli ir mācību līdzekļu komplekta sastāvdaļa. Z.Anspoka, A.Lanka, Ā.Ptičkina Nav pārdošanā
Jaunā latviešu-angļu vārdnīca The new Latvian-English Dictionary. Red. Ieva Tarvida. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. ISBN 9984-36-667-7
Jaunā latviešu-angļu vārdnīca (2. papildinātais izdevums) ir līdz šim vislielākā latviešu-angļu vārdnīca (apmēram 62 000 pamatšķirkļu un frāžu). Ievērojami paplašināta sarunvalodas sfēra, lauksaimniecības, mūzikas, datortehnikas, juridiskā, valsts pārvaldes, zooloģijas, bioloģijas, botānikas, dabas aizsardzības, mehānikas, Eiropas Savienības un cita leksika. Vārdnīca aptver visdažādākos latviešu un angļu valodas slāņus. Dots plašs variantu un sinonīmu klāsts. Latviešu valodas vārdi atbilst pašreizējās pareizrakstības principiem.
Nav pārdošanā
Latviešu valodas apguve mazākumtautību izglītībā: tendences, attīstība, ietekmes Latviešu valodas apguve mazākumtautību izglītībā pēdējos gados kļuvusi par vienu no valsts valodas politikas prioritārajām jomām, tāpēc lielākai daļai speciālistu tā vairs nav jauna un neapgūta pasaule. Metodikas rokasgrāmatā ir aptverts mācību priekšmeta jaunākais attīstības posms – no latviešu valodas mācību situācijas pēdējos gados padomju skolā līdz šā gadsimta pirmās desmitgades beigām jau neatkarīgās Latvijas skolu sistēmā. Grāmatā ir ietverta plaša bibliogrāfija, kurā nosaukti nozīmīgākie mācību līdzekļi un zinātniskās publikācijas par otrās valodas apguves jautājumiem. Rokasgrāmata ir paredzēta skolotājiem, augstskolu mācībspēkiem, izglītības darba organizatoriem un topošajiem speciālistiem, kas darbosies valodu mācīšanas un šī darba organizēšanas jomā. S.Lazdiņa, A.Šalme Nav pārdošanā
Ievads valodniecībā Fāters, H. Tulk. I. Balode. Zin. red. A. Kalnača, I. Lokmane, D. Lele-Rozentāle. Rīga : Zinātne, 2010. 343 lpp. ISBN 978-9984-808-86-4
Latviešu valodas aģentūra 2009. gadā atbalstīja projektu konkursā „Valsts valodas attīstība” apgāda „Zinātne” pieteikto vācu valodnieka H. Fātera grāmatas „Ievads valodniecībā” tulkojumu latviešu valodā. Rezultātā ir tapis jauns mācību līdzeklis vispārīgās valodniecības jomā, kurā mūsdienu valodniecības jautājumi ir atspoguļoti plašākā kontekstā. Informācija ir pielāgota latviešu lasītāja interesēm – iekļauti papildu komentāri, terminu skaidrojumi, pievienotas atsauces uz latviešu valodniecībā pierastajiem skaidrojumiem.
Grāmatas ievadvārdos latviešu lasītājam Ķelnes Universitātes profesors H. Fāters skaidro: „Grāmatas koncepcija ir šāda: vispārīgam ievadam, kurā skaidroti valodniecības mērķi, seko nodaļas, kurās atspoguļotas valodniecības pamatnozares – jomas, ar kurām nodarbojas tikai lingvistika. Tām pieslejas nodaļas, kurās raksturotas starpnozaru disciplīnas, proti, psiholingvistika, sociolingvistika un teksta lingvistika.”
Grāmatu iespējams iegādāties apgada “Zinātne” grāmatnīcā.
Nav pārdošanā
Ģeogrāfija latviski. Metodiski ieteikumi 5.-8.klases skolotājiem Vingrinājumu krājums, kurā aprakstītās aktivitātes attīsta skolēnos gan prasmi mācīties, gan radoši izmantot zināšanas, gan arī prasmi vērtēt un kontrolēt sevi, sadarboties ar citiem. Krājumā apkopotie uzevumi ir sagrupēti pa klasēm (5.-8. klasei). D.Anstrate, K.Miļča Nav pārdošanā
Kā mācās pieaugušie Grāmatā apkopots Gerdas Oses lekciju materiāls. Šīs lekciju cikls tika izveidots, lai LAT 2 skolotājiem dotu iespējas iepazīties ar moderno pedagoģiju. G.Ose Nav pārdošanā
Latviešu valoda 9.klasei mazākumtautību skolā. Audiopielikums. Kompaktdisks Kompaktdisks ir mācību līdzekļu komplekta sastāvdaļa. Nav pārdošanā
Latviešu valoda 1.klasei mazākumtautību skolā. Darba burtnīca. 1.daļa Darba burtnīca ir mācību līdzekļa komplekta sastāvdaļa. Zenta Anspoka, Anita Lanka, Ārija Ptičkina Nav pārdošanā
Latvijas vēsture-Palīgā Šis izdevums ir domāts ikvienam, kas gatavojas naturalizācijas eksāmenam, lai iegūtu latvijas pilsonību. Komplekts ir īpaši noderīgs mazākumtautību skolas vēstures skolotājiem, jo dod ierosmi interaktīvam mācību darbam. V.Andersone, M.Beleviča, I.Pelcmane Nav pārdošanā
Mācību satura un valodas apguve vēsturē. Metodiski ieteikumi vidusskolas skolotājiem. 3.daļa Metodiskajā līdzeklī ietvertas četras tēmas XX gadsimta vēsturē, kurām pakārtotas stundu tēmas un formulēts skolēnu zināšanu un prasmju paredzamais rezultāts. I.Vītuma-Brūvere, D.Tauriņa, L.Pamiljane Nav pārdošanā
Latviešu valoda sākumskolai Jankovska, A., Auziņa, I., Krauze-Krūze, B. Rīga: LU Matemātikas un Informātikas institūts; Valsts valodas aģentūra. ISBN 9984-9836-1-7
Elektronisks mācību palīglīdzeklis CD formātā. Izstrādātajā materiālā ir 5 nodaļas: “Burti un skaņas”, “Vārdu daļas”, “Vārdu mācība”, “Vārdu nozīmes” un “Teikums un teksts”, kurās mācību saturs piedāvāts ar spēļu un vingrinājumu palīdzību (~ 40 animētas multiplikācijas ar 180 tekstiem un uzdevumiem).
Nav pārdošanā
Fizika latviski DVD Satūra un valodas integrēta apguve vidusskolā Nav pārdošanā
Latviski runājošo Latvijas iedzīvotāju lingvistiskā attieksme un valodu lietojums: 2004 Ernstsone, V., Joma, D. Red. Sarmīte Lagzdiņa. Rīga: Valsts valodas aģentūra; SIA ”JUMI”, 2005. 51 lpp. ISBN 9984-19-699-2
Pētījumam ir šādi mērķi: apzināt latviešu valodas attīstības un lietojuma problēmas; noskaidrot latviski runājošās sabiedrības uzskatus par latviešu valodas lietotāju līdzdalību un līdzatbildību valodas attīstības procesos. Pētījums balstās uz 2004. gada novembrī īstenotās latviski runājošo latvijas iedzīvotāju sociolingvistiskās aptaujas datiem.
Nav pārdošanā
Mācību satura un valodas apguve ķīmijā. Metodiski ieteikumi vidusskolas skolotājiem. 2.daļa Katrai tēmai tiek piedāvāti stundu konspekti, skolotājam un skolēniem darbam nepieciešamie materiāli- tabulas, kodoskopa materiāli, ķīmisko eksperimentu un laboratorijas darbu apraksti, darba lapas ar daudzveidīgiem uzdevumiem. V.Jefimova, I.Matule, L.Meinerte Nav pārdošanā
Krustvārdu mīklas II E.Līce, I.Klotiņa Nav pārdošanā
Latviešu valoda 9.klasei mazākumtautību skolā. Darba burtnīca Darba burtnīca ir mācību līdzekļa komplekta sastāvdaļa. L.Kreicberga, S.Lazdiņa, A.Mitreviča, N.Nau, I.Saukāne Nav pārdošanā
Mācību satura un valodas apguve bioloģijā. Metodiski ieteikumi vidusskolu skolotājiem. 1.daļa Metodiskie ieteikumi ietver tēmas plānojumu, stundu konspektus un mācību materiālus. L.Dubovska, L.Meinerte, S.Zabarovskis Nav pārdošanā
Gadalaiki. No Miķeļiem līdz Mārtiņiem. Brošūra I.Tāle Nav pārdošanā
Latviešu valoda 8.klasei mazākumtautību skolā. Audiopielikums. Kompaktdisks Kompaktdisks ir mācību līdzekļu komplekta sastāvdaļa. Nav pārdošanā
Latviešu valoda 1.klasei mazākumtautību skolā. Didaktiskie materiāli Didaktiskie materiāli ir mācību līdzekļu komplekta sastāvdaļa. Z.Anspoka, A.Lanka, Ā.Ptičkina Nav pārdošanā
Mācību satura un valodas apguve ģeogrāfijā. Metodiski ieteikumi vidusskolu skolotājiem. 1.daļa Šis izdevums ir paredzēts ģeogrāfijas skolotājiem, un tajā ir piedāvātas iespējas, kā mācīt un mācīties ģeogrāfiju latviski. Skolotājam tiek piedāvātas konkrētas mācību tēmas ģeogrāfijā, to plānojumi, stundu apraksti un stundā izmantojamie materiāli. Īpaša uzmanība pievērsta paredzamajiem rezultātiem konkrētajā mācību priekšmetā, valodā un mācības un sadarbības prasmju apguvē. Ieteiktie stundu plānojumi, darba paņēmieni veicina dažādu mācību prasmju veidošanos. M.Aņisko, G.Skorobogatova, J.Veligurska Nav pārdošanā
Ķīniešu valodas īpašvārdi un to atveide latviešu valodā. Teorētiskie un praktiskie aspekti Staburova, Jeļena. Liter. red. S. Lagzdiņa. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 111 lpp. ISBN 9984-23-223-9
Šī grāmata piedāvā teorētiski pamatotu un praktiski lietojamu sistēmu ķīniešu īpašvārdu atveidei latviešu valodā. Grāmatā vispirms aplūkoti ar ķīniešu īpašvārdu atveidi saistītie teorētiskie jautājumi un sniegti vispārīgi norādījumi par ķīniešu vārdu atveidi latviešu valodā (1. nodaļa). Praktiskajā daļā (2.-4. nodaļa) sniegti ķīniešu īpašvārdu un to ieteicamo latvisko atveidojumu saraksti, kas aptver dažādas ar Ķīnas kultūru, vēsturi un ģeogrāfiju saistītas jomas.
Nav pārdošanā
Ideju grāmata sākumskolai. Audio Ideju grāmata sākumskolai Nav pārdošanā
Iekšlietu darbiniekiem Mācību izdevumā apkopoti materiāli, kas tematiski saistīti ar iekšlietu sistēmas ikdienas darbību. Kursantu grāmata veidota, balstoties uz komunikatīvu pieeju valodas apguvē. G.Grunšteina, S.Sjakste, A.Vanaga Nav pārdošanā
Latviešu valoda 4.klasei mazākumtautību skolā. Darba burtnīca Darba burtnīca ir mācību līdzekļa komplekta sastāvdaļa. L.Cīrule, L.Kreicberga, I.Varesa Nav pārdošanā
Latviešu valodas mācību programma pieaugušajiem Programma ir balstīta uz komunikatīvo un funkcionālo pieeju valodas apguvē un paredzēta trīs valodas apguves līmeņiem. M.Burima, R.Lagūna, Z.Dzene, S.Ivanišaka, B.Kubuliņa, A.Kalve Nav pārdošanā
Gadalaiki. No Meteņiem līdz Lieldienām. Audio Audiokasete Nav pārdošanā
Latviešu valoda 2.klasei mazākumtautību skolā. Darba burtnīca Darba burtnīca ir mācību līdzekļa komplekta sastāvdaļa. Zenta Anspoka, Anita Lanka, Ārija Ptičkina Nav pārdošanā
Latviešu valoda 8.klasei mazākumtautību skolā Mācību grāmata ir mācību līdzekļa komplekta sastāvdaļa. Ir bagātīgi un krāšņi ilustrēta. D.Ausekle, A.Kalve, L.Kopeika, S.lazdiņa, A.Mitreviča, N.Nau, M.Vanaga Nav pārdošanā
Latvijas vēsture. Palīgā 1.daļa. Audio Mācību līdzeklis pieaugušajiem Nav pārdošanā
Palīgā! Latviešu valoda pasta darbiniekiem L.Cīrule, M.Kostanda Nav pārdošanā
Roku rokā. Komunikatīvi valodas vingrinājumi 4 Mērķis ir ieinteresēt skolēnus mācīties latviešu valodu un veicināt bilingvālās izglītības īstenošanu. Interesanti un aizraujoši uzdevumi, kas skolēnime ļauj aktīvi iesaistīties dažādu situāciju risināšanā, grupu diskusijas klasē, spēlēs un konkursos. I.Lukašēvica, A.Zakrevska Nav pārdošanā
Matemātika latviski,DVD Satura un valodas integrēta apguve vidusskolā Nav pārdošanā
Palīgā! Latviešu-angļu minivārdnīca Ietver pirmo trīs līmeņu mācībgrāmatās lietoto leksiku- ap 5000 vārdu. I.Auziņa, R.Mozere Nav pārdošanā
Roku rokā 1-2 (video komplekts) Materiāls skolotājiem, kuri māca latviešu valodu sākumskolā. Uzdevumi, kas attīsta runāšanas, klausīšanas, lasīšans un rakstīšanas prasmes. I.Elste, I.Ferstere Nav pārdošanā
Mācību satura un valodas apguve vēsturē. Metodiski ieteikumi vidusskolu skolotājiem. 1.daļa Skolotājs var iepazīties ar četru tēmu – “Sēna Roma un tās loma vēsturē”, “Antīkā kultūra. Izglītība un sadzīve”, “Reformācija Eiropā”, “PSRS 20. gadsimta otrajā pusē” plānojumu. Metodiskajā materiālā ir dots ieteicamais tēmu sadalījums pa stundām, ietverot paredzamo rezultātu gan vēsturē, gan valodā, gan mācību un sadarbības prasmju attīstībā visaitēmai kopumā, gan arī katrai stundai atsevišķi. Ir izveidoti stundu plāni un pielikumi – gan darba lapas skolēniem, gan papildu informācija skolotājam. Stundas plānā ir katras stundas paredzamais rezultāts, izmantojamie materiāli, stundas gaita, ieteicamais mājas darbs, kā arī doti komentāri. Ir norādītas konkrētas mācību grāmatu lappuses, kā arī papildliteratūra un izmantojamās interneta adreses. K.Brikmane, J.Ščerbiča, G.Voskresenska Nav pārdošanā
Metodikas rokasgrāmata sākumskolai Skolotāju tālākizglītības multiplikatoru kursu satura īss apkopojums. Īpaša uzmanība pievērsta valodas prāsmju- klausīšanas, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas apguves jautājumiem, sniegti konkrēti metodiskie norādījumi un ieteikumi sākumskolas valodas skolotājiem. Z.Anspoka, A.Lanka, E.Papule, Ā.Ptičkina, R.Rimša Nav pārdošanā
Sarunas par dzīvi. Darbs ar videofilmu Palīgā 5 Palīgmateriāls skolotājiem, lai rosinātu videofilmas izmantošanu latviešu valodas apguves procesā kursu dalībniekiem ar labām priekšzināšanām. A.Lapiņš, I.Lībiete, L.Sniķere, S.Vigule Nav pārdošanā
Palīgā! Latviešu valoda frizieriem V.Vaivade, L.Sniķēre Nav pārdošanā
Palīgā! Krievu-latviešu minivārdnīca Ietver pirmo trīs līmeņu mācībgrāmatās lietoto leksiku- ap 5000 vārdu. I.Auziņa Nav pārdošanā
Mākslas izglītība: latviešu nedzirdīgo zīmju valodas vārdnīca Darba grupa: Lilita Janševska, Skaidrīte Pliska, Elfa Zariņa u.c. Rīga: LNS Zīmju valodas centrs, 2007. 32 lpp. ISBN 978-9984-9889-4-8
Vārdnīca ir izmantojama kā rokasgrāmata- palīgmateriāls pedagogiem, audzēkņiem un tulkiem zīmju valodas lietošanai arodmācībā. Tas ir pirmais tematiskais izdevums, kurā ir apkopoti mākslas nozarē biežāk lietotie vārdi, jēdzieni un termini. Izdevuma mērķis ir veicināt vienotu zīmju lietošanu un papildināt latviešu nedzirdīgo zīmju valodu ar jauniem vārdiem un terminiem, tādējādi paaugstinot arī mācību un tulkošanas kvalitāti.
Nav pārdošanā
Palīgs matemātikas skolotājam latviešu valodas pilnveidošanā. 1. daļa. Rokasgrāmata N. Kaže, Dz. Renigere. Zin. vad. R. Alijevs. Rīga: SIA Retorika A, 2006. ISBN 9984 791-13-0
1. daļas saturu veido latviešu valodas kurss, kas pakārtots eksakto priekšmetu skolotāju un skolēnu vajadzībām, uzsverot atšķirības un līdzības latviešu un krievu valodā jēdzienu un definīciju lietojumā. Rokasgrāmatā īpaša uzmanība veltīta I konjugācijas darbības vārdiem, svešvārdu izmantošanai, prievārdu lietojumam u.c. Rokasgrāmata papildināta ar salīdzināmām tabulām, kas dod iespēju nodrošināt loģisku matemātiskās valodas pilnveidi praksē.
Nav pārdošanā
Skolotāja sadarbība Šajā materiālā koncentrētā veidā izklāstīti sadarbības pamati un prasības. L.Cīrule Nav pārdošanā
Palīgā! Filma tiem, kas mācās latviešu valodu. 3.līmenis Mācību videofilmu seriāls. Filma tiem, kas mācās latviešu valodu Nav pārdošanā
Roku rokā. Komunikatīvi valodas vingrinājumi 6 Šajā burtnīcā piedāvātie uzdevumi balstīti uz komunikatīvo pieeju valodas struktūru un funkciju apguvē. Skolēni tiek aicināti darboties radoši, attīstot prasmi runāt latviski atbilstoši saziņas mērķim un situācijai. A.Jansone, I.Varakāja Nav pārdošanā
Palīgā! Sarunas. 4.līmenis Audiopielikums darba burtnīcai Nav pārdošanā
Rīgas detektīvs 9. Audiokasete Nav pārdošanā
Palīgā! Filma tiem, kas mācās latviešu valodu. 5.līmenis Mācību videofilmu seriāls. Filma tiem, kas mācās latviešu valodu Nav pārdošanā
Roku rokā. Komunikatīvi valodas vingrinājumi 3 Komunikatīvu valodas vingrinājumu krājums mazākumtautību pamatskolu jaunākajām klasēm. Palīglīdzeklis skolotājam, kurā publicēti dažādu vingrinājumu, spēļu apraksti, kā arī tiem atbilstošs izdales materiāls. V.Ernstsone, V.Poriņa, Z.Anspoka Nav pārdošanā
Prese valodas apguvē Latviešu valodas mācību līdzeklis veidots atbilstoši mūsdienu metodikas atziņām par autentiska materiāla izmantošanas iespējām otrās valodas mācību procesā. V.Andersone, L.Sniķere Nav pārdošanā
Palīgā! Audiopielikums darba burtnīcai. 2.līmenis Audiopielikums darba burtnīcai Nav pārdošanā
Migrācijas ietekme uz valodas vidi Latvijā Raimonds Apinis, Māris Baltiņš, Dzintra Hirša u.c.; pētījuma vad. G. Kļava; lit. red. I. Jansone. Rīga: Zinātne, 2009. 143 lpp. ISBN 978-9984-808-68-0
Lai palīdzētu izvērtēt integrācijas procesa pozitīvos un negatīvos faktorus un palīdzētu jaunas, adekvātas sociālās politikas un ekonomisko risinājumu izveidē un īstenošanā, ņemot vērā pēdējās tendences migrācijas procesos un latviešu tautas skaitliskā sastāva samazināšanos, un lai nepieļautu tautas un valodas ilgmūžībai nelabvēlīgo norišu turpināšanos, ir īstenots šis pētījums. Vienlaikus, jānorāda, ka autoru izstrādātais darbs ir zinātnisks pētījums, kas sniedz migrācijas kā pētījuma objekta skatījumu galvenokārt no valodas un integrācijas aspekta.
Nav pārdošanā
Rīgas detektīvs 10 Mācību materiāls ir adresēts pieaugušajiem, kam ir priekšzināšanas latviešu valodā un kas vēlas pilnveidot savu valodas prasmi. 19.not. Palīdzība draugam jeb nepaej garām skaistai meitenei; 20.not. Lidostā pazūd tūrists. D.Nītiņa, V.Vaivade Nav pārdošanā
Rīgas detektīvs 1. Audiokasete Nav pārdošanā
Projekta darbs skolā A.Priedīte, B.Šiliņa Nav pārdošanā
Rīgas detektīvs 5. Audiokasete Nav pārdošanā
Roku rokā. Viegla latviešu valoda Komunikatīvu valodas vingrinājumu krājumu sērija pamatskolas skolēniem latviešu valodas apguvei. L.Cīrule, I.Dmitrijeva, A.Jezerska Nav pārdošanā
Metodika un pieredze 2 Krājumā apkopoti raksti par metodikas jautājumiem darbā ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. B.Šiliņa, B.Petre Nav pārdošanā
Palīgā! Filma tiem, kas mācās latviešu valodu. 2.līmenis Mācību videofilmu seriāls. Filma tiem, kas mācās latviešu valodu Nav pārdošanā
Palīgā! Filma tiem, kas mācās latviešu valodu. 4.līmenis Mācību videofilmu seriāls. Filma tiem, kas mācās latviešu valodu Nav pārdošanā
Moderna cilvēka valoda Nītiņa, Daina. Rīga: Valsts valodas aģentūra, 2004. 112 lpp. ISBN 9984-742-15-6
Šīs grāmatas uzdevums ir dot nelielu ieskatu procesos, kas pašreiz konstatējami latviešu valodā. Izdevuma mērķis nav būt par soģi vērtētāju, proti, skaidrojot un komentējot vārdu lietošanu, netiek dots to vērtējums. Mērķis ir galvenokārt pievērst uzmanību valodas aktualitātēm. Izdevums domāts visiem lasītājiem, kuri interesējas par moderna cilvēka valodas iezīmēm,  vēlas gūt kaut nelielu pārskatu par 21.gs. sākuma latviešu valodas aktualitātēm un lingvistiskajiem izaicinājumiem.
Nav pārdošanā
Palīgā! Latviešu valoda lielveikalu pārdevējiem I.Rošāne, S.Volāne Nav pārdošanā
Medicīnas darbiniekiem Šī grāmata sastāv no divām daļām: kursantu grāmatas un pielikuma, kas domāts skolotājam. Grāmatā ņemtas vērā medicīnas nozares īpatnības un leksiskā specifika. I.Greivule, L.Kreicberga. Nav pārdošanā
Metodika un pieredze I Galvenā uzmanība pievērsta metodikas jautājumiem, mācot latviešu valodu gan kā dzimto, gan kā otro valodu vispārizglītojošā skolā. B.Šiliņa, B.Petre Nav pārdošanā
Rīgas detektīvs 5 Mācību materiāls ir adresēts pieaugušajiem, kam ir priekšzināšanas latviešu valodā un kas vēlas pilnveidot savu valodas prasmi. 9.not. Greizsirdības dēļ. 10.not. Kur ir Mežagailis jeb ne vienmēr viss beidzas labi. D.Nītiņa, V.Vaivade Nav pārdošanā
Rīgas detektīvs 3. Audiokasete Nav pārdošanā
Roku rokā. Komunikatīvi valodas vingrinājumi 9 Uzdevumu mērķis ir veicināt latviešu valodas prasmju pilnveidošanu, skolēnu vārdu krājuma paplašināšanu. Ir ierosinājumi pārrunām un redošiem uzdevumiem par visdažādākajām tēmām. S.Ivanišaka, S.Lazdiņa, A.Ozoliņa. Nav pārdošanā
Onomastica lettica: 2. laidiens LU Latviešu valodas institūts. Sast. Dzintra Hirša; red. Ilga Jansone. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2004. 359 lpp. ISBN 9984-742-16-4
Rakstu krājums ir iecerēts kā regulārs izdevums, lai informētu zinaātniekus un Latvijas sabiedrību par pētījumiem onomastikā, par mūsu ”zemes arhīvu”, kā vietvārdus nosaucis J. Endzelīns, un lai iepazīstinātu ar citu zemju pieredzi onomastikas pētniecībā, problēmām un jaunumiem. Liela vērība tika pievērsta lībiešu vietvārdiem Kurzemē un Rīgā, lībiešu valodas vietai valodu saskarē Baltijas reģionā, lībiešu un kuršu attiecībām un šo atnonīmu izcelsmei, latviešu uzvārdu vārdnīcas izveides principiem, indoeiropiešu valodu un mitoloģijas kontekstā veiktam pētījumam par latviešu dievu un dievību vārdu izcelšanos, par fizioģeogrāfiskajiem terminiem Kurzemes areālā.
Nav pārdošanā
Rokasgrāmata tālmācības pasniedzējiem Šī grāmata atšķiras ar praktisku ievirzi, ar daudziem konkrētiem piemēriem, kas ņemti kā no studiju rokasgrāmatām, tā no sazināšanās neklātienē starp kursu dalībniekiem un skolotājiem. Izejas punkts ir neklātienes kursu dalībnieku situācija un viņu vajadzības. J.A.Bots Nav pārdošanā
Metodika un pieredze 3. Rakstu krājums par bilingvālo izglītību B.Šiliņa, B.Petre, E.Švanks, K.Kursiša, V.Blaua, M.Adumāns Nav pārdošanā
Rīgas detektīvs 6. Audiopielikums Nav pārdošanā
Palīgs matemātikas skolotājam latviešu valodas pilnveidošanā. 2. daļa. Vingrinājumi N. Kaže. Zināt. vad. R. Alijevs. Rīga: SIA Retorika A, 2006. ISBN 9984 791-14-9
2. daļas saturu veido dažādu tipu produktīvie un reproduktīvie vingrinājumi latviešu valodā ar matemātisku saturu, jēdzieniem un definīcijām. Vingrinājumi sakārtoti atbilstoši matemātikas priekšmeta saturam un iedalīti tēmu grupās. Atbilstoši aplūkotajām tēmām sakārtoti jādzieni un piedāvātas definīcijas ar tulkojumiem, kā arī dotas atsauces uz ”Rokasgrāmatu”, norādot lappusi vai sadaļu. Matemātiskās tēmas beigās atrodamas atbildes, kas dod iespēju skolotājam veikt pašpārbaudi, tā sagatavojoties priekšmeta mācīšanai latviešu valodā.
Nav pārdošanā
Mūsdienu metodikas rokasgrāmata skolotājiem A.Ozoliņa, A.Priedīte, B.Šiliņa Nav pārdošanā
Rīgas detektīvs 9 Mācību materiāls ir adresēts pieaugušajiem, kam ir priekšzināšanas latviešu valodā un kas vēlas pilnveidot savu valodas prasmi. 17.not. Dubultzādzība jeb varbūt tā nemaz nav zādzība. 18.not. Motelis ”Leo”. D.Nītiņa, V.Vaivade Nav pārdošanā
Metodika un pieredze 4. Sabiedrības integrācija Dati par mācību priekšmetu vidējās balles dinamiku 5 gadu laikā, skolēnu vidējās balles 3 gadu dinamikas pētīšanas materiālus, kā arī vizuālus materiālus. B.Petre, E.Švanks, K.Kursiša, V.Blaua, M.Adumāns Nav pārdošanā
Matemātika un fizika latviski. Mācību grāmatu izvērtējums un metodiskie ieteikumi to izmantošanai Metodiskais līdzeklis sniedz izvērstu mācību komplektu izvērtējumu dažādos aspektos. L.Koroševska, M.Laicāne, I.Maslobojeva, L.Meinerte Nav pārdošanā
Onomastica lettica: 3. laidiens LU Latviešu valodas institūts.  Sast. Dzintra Hirša; red. Ilga Jansone. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2007. 367 lpp. ISBN 978-9984-742-30-4
Lietuviešu valodnieces G. Blažienes redzeslokā ir latviešu un prūšu toponīmu sastatījums un analīze. Latviešu onomasti turpina savus iesāktos pētījumus, kas veltīti galvenokārt kāda noteikta slāņa apskatam: toponimisko lituānismu izpēte, latviešu personvārdu aplūkojums, ārvalstu pieredze vietvārdu aizsardzības nodrošināšanā u.c.
Nav pārdošanā
Palīgā! Latviešu valoda viesmīļiem Ā.Smildziņa, S.Vigule Nav pārdošanā
Priekšmetu skolotājiem Pārstrādāts un papildināts mācību līdzeklis mazākumtautību skolu pedagogiem, kas vēlas pilnveidot savas latviešu valodas zināšanas. I.Greivule, S.Kucina, A.Vanaga Nav pārdošanā
Muzeji valodas apguvē Grāmatas autore dod dažus paraugus, kā var mācīties latviešu valodu, izmantojot muzejā apkopoto materiālu. Vienlaikus ar valodas apguvi šāda pieeja ļauj katram skolēnam integrēties savā kultūrvēsturiskā vidē. S.Vecmane Nav pārdošanā
Palīgā! Audiopielikums darba burtnīcai. 1.līmenis Audiopielikums darba burtnīcai Nav pārdošanā
Rīgas detektīvs 3 Mācību materiāls ir adresēts pieaugušajiem, kam ir priekšzināšanas latviešu valodā un kas vēlas pilnveidot savu valodas prasmi. 5.not. Afēra- čiks; 6.not. Smaržas mīļotajai meitenei jeb mīlestības apliecinājums. D.Nītiņa, V.Vaivade Nav pārdošanā
Palīgā! Mācībgrāmata pieaugušājiem. 1.līmenis Satur tekstus, vingrinājumus, īsu gramatiku, vārdnīcu. I.Bundviķe, B.Šiliņa, R.Vizule Nav pārdošanā
Palīgā! Tā runā latvieši 1 Veido liela mācību komplekta daļu. Mācību videofilmas scenārijs. A.Lapiņš Nav pārdošanā
Rīgas detektīvs 6 Mācību materiāls ir adresēts pieaugušajiem, kam ir priekšzināšanas latviešu valodā un kas vēlas pilnveidot savu valodas prasmi. 11.not. Mafijai pa pēdām jeb Mežagailis atkal ierindā. 12.not. Pazudušie dokumenti. D.Nītiņa, V.Vaivade Nav pārdošanā
Palīgā! Filma tiem, kas mācās latviešu valodu. 1.līmenis Mācību videofilmu seriāls. Filma tiem, kas mācās latviešu valodu Nav pārdošanā
Palīgā! Latviešu valoda slimnieku kopējiem I.Budviķe, I.Greivule Nav pārdošanā
Rīgas detektīvs 4 Mācību materiāls ir adresēts pieaugušajiem, kam ir priekšzināšanas latviešu valodā un kas vēlas pilnveidot savu valodas prasmi. 7.not. Priekšnieku dienas; 8.not. Sprāgstošā vēstule jeb kā sadalīt mīļoto vīrieti. D.Nītiņa, V.Vaivade Nav pārdošanā
Rīgas det. 1 Mācību materiāls ir adresēts pieaugušajiem, kam ir priekšzināšanas latviešu valodā un kas vēlas pilnveidot savu valodas prasmi. 1.not. Autobusā zvana telefons; 2.not. Zādzība aptiekā jeb kāpēc izdara noziegumus. D.Nītiņa, V.Vaivade Nav pārdošanā
Militārās leksikas minimums Palīglīdzeklis jaunkareivjiem militāro zināšanu apguvei latviešu valodā. Minimums paredzēts jaunkarevjiem, lai palīdzētu saprast armijas dzīvē biežāk lietotos terminus. U.Švinks Nav pārdošanā
Rīgas detektīvs 4. Audiokasete Nav pārdošanā
Palīgā! Latviešu-krievu minivārdnīca Ietver pirmo trīs līmeņu mācībgrāmatās lietoto leksiku- ap 5000 vārdu. I.Auziņa Nav pārdošanā
Roku rokā. Komunikatīvi valodas vingrinājumi 7 Paredzēta mazākumtautību skolu vidējo klašu skolēniem, kuriem ir pamatzināšanas latviešu valodas gramatikā, bet kuri turpina pieļaut kļūdas ikdienas runā un rakstos. Katra nodaļa satur daudzveidīgas aktivitātes, kas nodrošinās skolēnu motivācijas noturību stundas laikā. I.Ieviņa, G.Jaudzems. Nav pārdošanā
Pieaugušo skolotājs Materiāls iz uzskatāms par impulsu tālākai profesionālo prasību un noteikumu izstādei. Metodisks līdzeklis katra skolotāja pašnovērtējumam, profesionālās izaugsmes nodrošināšanai un izvērtēšanai. Ā.Bērziņa, D.Dalbiņa, I.Pāvula, A.Šalme Nav pārdošanā
Rīgas detektīvs 2. Audiokasete Nav pārdošanā
Palīgā! Latviešu valoda grāmatvežu palīgiem L.Zilberte, E.Rozīte Nav pārdošanā
Rīgas detektīvs 7 Mācību materiāls ir adresēts pieaugušajiem, kam ir priekšzināšanas latviešu valodā un kas vēlas pilnveidot savu valodas prasmi. 13.not. Vērtīgās monētas jeb Lidijas piedzīvojumi uz jahtas. 14.not. Partiju intrigas. D.Nītiņa, V.Vaivade Nav pārdošanā
Prasme lasīt un rakstīt Brošūras autors dalās pārdomās par to, ar kādām grūtībām bērni sastopas ceļā uz rakstu valodu un kā skolotājs var palīdzēt tās pārvarēt. I.Lundbergs Nav pārdošanā
Roku rokā. Komunikatīvi valodas vingrinājumi 5 Komunikatīvo vingrinājumu burtnīcā ievietoti uzdevumi par skolēniem saistošiem jautājumiem, kuros galvenā uzmanība pievērsta praktiskai iemaņu attīstīšanai: izpratnei, runāšanai, rakstīšanai un gramatikas nozīmei valodas apguvē. A.Neimane, I.Pašāne. Nav pārdošanā
Rīgas detektīvs 7. Audiopielikums Nav pārdošanā
Rīgas detektīvs 8 Mācību materiāls ir adresēts pieaugušajiem, kam ir priekšzināšanas latviešu valodā un kas vēlas pilnveidot savu valodas prasmi. 15.not. Zvēri- noziegumu upuri jeb kā pievilināt skatītājus. 16.not. Melngalvju nama spoki. D.Nītiņa, V.Vaivade Nav pārdošanā
Runāsim par visu ko. Darbs ar videofilmu Palīgā 4 Palīgmateriāls skolotājiem, lai rosinātu videofilmas izmantošanu latviešu valodas apguves procesā kursu dalībniekiem ar labām priekšzināšanām. A.Lapiņš, I.Lībiete, L.Sniķere, S.Vigule Nav pārdošanā
Mūsu kopīgā vēsture Šajā grāmatā skolotājam piedāvājam dažus paraugus, kā var apvienot Latvijas neseno vēsturi ar latviešu valodas apguvi. Ā.Orlovskis Nav pārdošanā
Rīgas detektīvs 2 Mācību materiāls ir adresēts pieaugušajiem, kam ir priekšzināšanas latviešu valodā un kas vēlas pilnveidot savu valodas prasmi. 3.not. Viltus slimnieks; 4.not. Kā sagatavoties maģistra darbam jeb katrai grāmatai ir sava vieta . D.Nītiņa, V.Vaivade Nav pārdošanā
Rīgas detektīvs 10. Audiokasete Nav pārdošanā
Rīgas detektīvs 8. Audiokasete Nav pārdošanā
Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca Sastād. Inta Rozenvalde. Red. Ildze Jurisone. Rīga: Nordik, 2004. 520 lpp. ISBN 9984-751-47-3
Vārdnīca ir vieta, kur tiek fiksēti, noķērti, uz brīdi apstādināti daudzajos preses izdevumos izmētātie svešie vārdi. Vārdnīcai nav tikai informatīva vērtība. Izdevumā ir iekļauti gan rusicismi, anglicismi, ģermānismi u.c. vārdi svešvalodās, kuri tā arī nekad netiek tulkoti. Oriģinālformas un vārda cilmes skaidrojumi lielākoties ir doti tikai tiem vārdiem, kuri līdz šim vārdnīcās nav bijuši iekļauti. Skaidrojuma daļā nav dotas visas vārda nozīmes – tikai jaunās un tās, kuras ilustrētas ar piemēru no lietošanas prakses.
Nav pārdošanā
Matemātika latviski. Metodiski ieteikumi vidusskolu skolotājiem Metodiskie ieteikumi ir paredzēti matemātikas skolotājiem, kas strādā mazākumtautību vidusskolā. L.Koroševska, I.Maslobojeva Nav pārdošanā
Palīgā! Tā runā latvieši 2 Veido liela mācību komplekta daļu. Mācību videofilmas scenārijs. A.Lapiņš Nav pārdošanā
Roku rokā. Komunikatīvi valodas vingrinājumi 8 Komunikatīvu valodas vingrinājumu krājums mazākumtautību pamatskolu vecāko klašu skolēniem, 8.-9. klasei. Uzdevumu mērķis ir veicināt attīstīšanu, kā arī skolēnu vārdu krājuma paplašināšanu. R.Meinerte, R.Rimša, M.Valeskalne. Nav pārdošanā
Palīgā! Darba burtnīca. 1. līmenis   Darba burtnīcā iekļauti gramatikas vingrinājumi, klausīšanās uzdevumi, uzdevumi runas prasmes attīstīšanai un diktāti. I.Budviķe, B.Šiliņa

 

Nav pārdošanā
Palīgā! Darba burtnīca. 2. līmenis   Darba burtnīcā iekļauti gramatikas vingrinājumi, klausīšanās uzdevumi, uzdevumi runas prasmes attīstīšanai un diktāti. Šis komplekts sastāv no mācību grāmatas un darba burtnīcas. “Palīgā II” ir Latviešu valodas aģentūras sagatavots mācību līdzekļu komplekts tiem, kuriem jau ir priekšzināšanas latviešu valodā.

L. Cīrule, B. Šiliņa.

Redaktore M. Taube

Nav pārdošanā
Palīgā! Darba burtnīca. 3. līmenis   “Palīgā III” ir Latviešu valodas aģentūras sagatavots mācību līdzekļu komplekts tiem, kuriem jau ir priekšzināšanas latviešu valodā un kas vēlas tās papildināt. Šis komplekts sastāv no mācību grāmatas, darba burtnīcas, audiokasetes, klausīšanās uzdevumu burtnīcas, skolotāja grāmatas un mācību videofilmas.

Darba burtnīcā iekļauti uzdevumi visu četru komunikatīvo prasmju attīstīšanai.

L. Cīrule. Redaktore A. Ozoliņa

Nav pārdošanā
Palīgā! Darba burtnīca. 4. līmenis   Darba burtnīcā iekļauti gramatikas vingrinājumi, klausīšanās uzdevumi, uzdevumi runas prasmes attīstīšanai un diktāti.

L. Cīrule

Nav pārdošanā
Un es tieši gāju vārdu meklēt. 24 sarunas ar rakstniekiem Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar O. Vācieša muzeju no 2009. gada trīs gadu garumā katra mēneša pēdējā trešdienā O. Vācieša muzejā rīko valodas vakarus „Un es tieši gāju vārdu meklēt”.

Tikšanos ar dzejniekiem, rakstniekiem un tulkotājiem sarunu galvenais temats – valoda un literatūra laikmetu griežos, valoda kultūrvēsturiskā skatījumā.

XXI gadsimtā arvien vairāk apzināmies, ka valoda ir ne tikai tautas gara un vienotības simbols, bet arī kultūras vērtība. Daiļliteratūrā valoda veic īpašu uzdevumu – kā satura atklāsmes un īstenības mākslinieciskās atveides līdzeklis.

Kā atspoguļot mūsdienu sarežģīto laiku un cilvēku pasaules izpratni poētiskajā, emocionāli ekspresīvajā – daiļliteratūras valodā? Kā mūsdienu domāšanas īpatnības izpaužas valodas līdzekļu izmantojumā? Ko nozīmē autora valodas individualitāte? Kā saprotam daiļliteratūras valodas individuālo normu saistībā ar gramatisko valodas normu vai pretstatā tai? Ko īsti valodā nozīmē literārs un neliterārs? Kā vārda brīvība izpaužas daiļliteratūrā, kāda ir daiļdarba valodas vieta un loma latviešu valodas sistēmā? Tie ir tikai daži valodas un literatūras krustpunkti, par kuriem runāts valodas vakaros.

Nav pārdošānā, bet pieejams elektroniskā veidā mājaslapā www.valoda.lv (sākumlapas apakšā – labajā pusē)
Mācību grāmata “Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 1. klase” 1. daļa   Mācību līdzekļa autores ir Silvija Mickeviča, Sandra Zariņa, Linda Krastiņa, Liene Valdmane un Vineta Vaivade.

Mācību līdzekļu komplekts nodrošina latviešu valodas pamatprasmju, kā arī caurviju prasmju apguvi, sniedz iespēju strādāt ar bērniem individualizēti, piemeklējot dažādus tekstus un piedāvājot daudzveidīgus uzdevumus. Izvēlētie temati ir saistīti gan ar dabaszinībām, sociālajām zinībām, gan matemātiku, datoriku un vizuālo mākslu: Parunāsim par brīvdienām!, Toreiz un tagad…, Pavasara piedzīvojumi, Lēksim vasarā!.

 Nav pārdošanā
Darba burtnīca “Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 1. klase” 1. daļa   Mācību līdzekļa autores ir Silvija Mickeviča, Sandra Zariņa, Linda Krastiņa, Liene Valdmane un Vineta Vaivade.

Mācību līdzekļu komplekts nodrošina latviešu valodas pamatprasmju, kā arī caurviju prasmju apguvi, sniedz iespēju strādāt ar bērniem individualizēti, piemeklējot dažādus tekstus un piedāvājot daudzveidīgus uzdevumus. Izvēlētie temati ir saistīti gan ar dabaszinībām, sociālajām zinībām, gan matemātiku, datoriku un vizuālo mākslu: Parunāsim par brīvdienām!, Toreiz un tagad…, Pavasara piedzīvojumi, Lēksim vasarā!.

 Nav pārdošanā
Mācību grāmata „Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 1. klase” 2. daļa   Mācību līdzekļa autores ir Silvija Mickeviča, Sandra Zariņa, Linda Krastiņa, Liene Valdmane un Vineta Vaivade.

Mācību līdzekļu komplekts nodrošina latviešu valodas pamatprasmju, kā arī caurviju prasmju apguvi, sniedz iespēju strādāt ar bērniem individualizēti, piemeklējot dažādus tekstus un piedāvājot daudzveidīgus uzdevumus. Izvēlētie temati ir saistīti gan ar dabaszinībām, sociālajām zinībām, gan matemātiku, datoriku un vizuālo mākslu: Parunāsim par brīvdienām!, Toreiz un tagad…, Pavasara piedzīvojumi, Lēksim vasarā!.

 Nav pārdošanā
Darba burtnīca “Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 1. klase” 2. daļa   Mācību līdzekļa autores ir Silvija Mickeviča, Sandra Zariņa, Linda Krastiņa, Liene Valdmane un Vineta Vaivade.

Mācību līdzekļu komplekts nodrošina latviešu valodas pamatprasmju, kā arī caurviju prasmju apguvi, sniedz iespēju strādāt ar bērniem individualizēti, piemeklējot dažādus tekstus un piedāvājot daudzveidīgus uzdevumus. Izvēlētie temati ir saistīti gan ar dabaszinībām, sociālajām zinībām, gan matemātiku, datoriku un vizuālo mākslu: Parunāsim par brīvdienām!, Toreiz un tagad…, Pavasara piedzīvojumi, Lēksim vasarā!.

 Nav pārdošanā
Latviešu valoda 7. klasei mazākumtautību skolā. Darba burtnīca   Neilande, Svetlana, Bernāne, Juta, Pamiljane, Laima, Marševska, Iveta. <i>Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 7. klase.</i> Darba burtnīca. [Rīga] : Latviešu valodas aģentūra, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019. ISBN 978-9934-807-65-7

Mācību līdzekļu komplektā ietilpst mācību grāmata, darba burtnīca un skolotāja grāmata.

Mācību līdzekļu komplekts ir paredzēts latviešu valodas apguvei 7. klasē skolās, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas.

Daudzveidīgi teksti, skolēnu interesēm un vajadzībām atbilstīgas saziņas situācijas un mācību uzdevumi motivē un sekmē visu valoddarbības veidu apguvi. Sistemātisks valodas likumību skaidrojums pilnveido izpratni par valodas sistēmu un ir pamats pareizrunas un pareizrakstības prasmju nostiprināšanai.

 Nav pārdošanā
Latviešu valoda 7. klasei mazākumtautību skolā. Mācību grāmata   Neilande, Svetlana, Bernāne, Juta, Pamiljane, Laima, Marševska, Iveta. <i>Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 7. klase.</i> Mācību grāmata. [Rīga] : Latviešu valodas aģentūra, 2010, 2013, 2017. ISBN 978-9934-807-64-0

Mācību līdzekļu komplektā ietilpst mācību grāmata, darba burtnīca un skolotāja grāmata.

Mācību līdzekļu komplekts ir paredzēts latviešu valodas apguvei 7. klasē skolās, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas.

Daudzveidīgi teksti, skolēnu interesēm un vajadzībām atbilstīgas saziņas situācijas un mācību uzdevumi motivē un sekmē visu valoddarbības veidu apguvi. Sistemātisks valodas likumību skaidrojums pilnveido izpratni par valodas sistēmu un ir pamats pareizrunas un pareizrakstības prasmju nostiprināšanai.

 Nav pārdošanā