Lībiešu valoda

Valsts nodrošina lībiešu valodas kā pirmiedzīvotāju (autohtonu) valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību.

(Valsts valodas likums, 4. pants)

Lībiešu valoda ietilpst Urāliešu valodu saimē, Somugru valodu apakšsaimē, Baltijas jūras somu valodu grupā.  Līdztekus lībiešu valodai Baltijas jūras somu valodu grupā ietilpst arī igauņu, somu, karēļu, vepsu, ižoru un votu valoda.

Plašāk par lībiešu valodu un kultūru meklējiet http://livones.net/.

2013. gadā notika pirmā Lībiešu vasaras universitāte – vēsturē pirmā augstskolas līmeņa programma, kas piedāvāja apgūt lībiešu valodu, vēsturi un kultūru. Lībiešu vasaras universitātē piedalījās studenti, docētāji un pētnieki no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas un Vācijas universitātēm. Vasaras universitāte notika Košragā – lībiešu tradicionālajā dzīvesvietā, kas ļāva vasaras universitātes dalībniekiem plašāk iepazīt lībiešu valodu un kultūru tās tradicionālajā vēsturiskajā vidē.

No 2017. gada 12. līdz 20. augustam Ventspils novada Miķeļtornī (lībiski – Pizā) norisinājās otrā Lībiešu vasaras universitāte – intensīva augstākās izglītības programma, kuras mērķis ir nodrošināt dažādu augstskolu studentiem – galvenokārt doktorantiem un maģistrantiem – iespēju iepazīt lībiešu valodu, vēsturi un kultūru lībiešu kultūrvēsturiskajā vidē un rosināt jaunu pētnieku iesaistīšanos lībiešu mantojuma apzināšanā un izpētē.