Aģentūras darbība

Latviešu valodas aģentūra ir izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Aģentūras darbības mērķis ir veicināt latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas Savienības oficiālās valodas – statusa nostiprināšanu un ilgtspējīgu attīstību.

Latviešu valodas aģentūra ir izveidota 2009. gada 1. jūlijā, reorganizējot Valsts valodas aģentūru un Latviešu valodas apguves valsts aģentūru.

 

Latviešu valodas aģentūra īsteno valsts valodas politiku, kas formulēta “Valsts valodas politikas pamatnostādnēs 2015.-2020.gadam“.