Maksas pakalpojumi

No 2014. gada 1. janvāra ir spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 790 (10.09.2013.) Latviešu valodas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis”.