Maksas pakalpojumi

No 2014. gada 1. janvāra ir spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 790 (10.09.2013.) Latviešu valodas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis”.

Īpašumi

Informācija par nomātajām telpām.

Nekustamā īpašuma adrese: Ulbrokas iela 46 k-1, Rīga, LV-1021.

Kadastra numurs: 01005920129.

Platība: 368,81 m2

Lietošanas mērķis: Neapkurināta noliktava.

Iznomātājs: SIA „NK Roņi”, reģ. n. 40003554387.

Nomas maksas apmērs: 488,61 EUR (par visu platību kopā ar PVN).

Nomas līguma darbības termiņš: 31.12.2025.

Ēkas energoefektivitātes rādītāji: prasība nav piemērojama saskaņā ar atbilstību Ēku energoefektivitātes likuma 3. panta pirmajam punktam.