Darbības pārskati

Latviešu valodas aģentūras darbības pārskati:

LVA gada pārskats (2023) 

LVA 2023. gada darbības rezultāti.

LVA gada pārskats (2022)

LVA gada pārskats (2021)

LVA gada pārskats (2020)

LVA gada pārskats (2019)

LVA gada pārskats (2018)

LVA gada pārskats (2017)

LVA gada pārskats (2016)

LVA gada pārskats (2015)

LVA gada pārskats (2014)

LVA gada pārskats (2013)

LVA gada pārskats (2012)

LVA gada pārskats (2011) 

LVA gada pārskats (2010)

LVA gada pārskats (2009)

Darba plāni

LVA rīcības plāns (2024)

LVA rīcības plāns (2023)

LVA rīcības plāns (2022)

LVA rīcības plāns (2021)

LVA darba plāns (2020)

LVA darba plāns (2019)

LVA darba plāns (2018)

LVA darba plāns (2017)

LVA darba plāns (2016)

LVA darba plāns (2015)

LVA darba plāns (2014)

LVA darba plāns (2013)

LVA darba plāns (2012)

LVA darba plāns (2011)

LVA darba plāns (2010)

Budžets

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem iestādē

Valsts valodas aģentūras darbības pārskati:

Latviešu valodas apguves valsts aģentūras darbības pārskati: