Pedagogu profesionālās pilnveides programmas 2024. gadā

Atbalsta pasākumi izglītības iestādēm, pedagogiem un skolēniem pārejā uz mācībām valsts valodā. Rezultāti.

Atbalsta pasākumi izglītības iestādēm, pedagogiem un skolēniem pārejā uz mācībām valsts valodā. Mācību un metodiskie materiāli.

 

Interaktīvā versija.

Atbalsta pasākumi izglītības iestādēm, pedagogiem un skolēniem pārejā uz mācībām valsts valodā pamatizglītībā. Citi atbalsta pasākumi.

Citi atbalsta pasākumi
Citi atbalsta pasākumi (drukas versija)

Mācību materiāli 4. klases skolēniem latviešu valodā

Mācību materiāli – animācijas filmas, terminu vārdnīcas un plakāti, veidoti kā palīglīdzekļi 4. klases skolēniem, mācoties latviešu valodā. Materiāli izstrādāti latviešu valodai, literatūrai, dabaszinībām, sociālajām zinībām un matemātikai.