Latviešu valodas aģentūras metodikas skola sākumskolas pedagogiem „Mācīsim latviski!

Latviešu valodas aģentūra (LVA) no 1991. gada sniedz atbalstu skolām, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmas. Šobrīd, pārejot uz mācībām valsts valodā katrā mācību priekšmetā un stundā, LVA piedāvā metodisku atbalstu šī procesa veiksmīgai īstenošanai.

Aicinām pievienoties LVA metodikas skolai „Mācīsim latviski!”:

  • sākumskolas skolotājus, īpaši tos skolotājus, kuri 2023./2024. mācību gadā strādās 1. klasēs skolās, kurās tiks īstenota pāreja uz mācībām valsts valodā,
  • sākumskolas skolotājus, kuri strādā skolās, kurās mācās skolēni ar atšķirīgām latviešu valodas prasmēm (neviendabīga valodas vide),
  • citus interesentus.

Metodikas skola „Mācīsim latviski!” aicina skolotājus pilnveidot zināšanas, gūt un aktīvi dalīties ar pieredzi, pievienojoties desmit tīmekļsemināriem. Tajos būs iespēja sastapt gan LVA metodiķus, gan pieaicinātus ekspertus, gan kolēģus – sākumskolas skolotājus. Semināros arī saņemsiet informāciju par LVA jaunumiem.

Plānotās tēmas:

  • Atbalsta pasākumi pārejā uz izglītības sistēmas īstenošanu valsts valodā
  • Topošā pirmklasnieka gatavība skolai valodas apguves jomā
  • Iespējamie atbalsta veidi skolēniem un ģimenēm, pārejot uz mācībām valsts valodā
  • Sadarbība ar vecākiem latviešu valodas apguves veicināšanai
  • Skolas sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādi
  • Valodas un dažādu mācību jomu satura integrēta apguve kā atbalsts skolēnam, mācoties latviski

Atbalstīsim viens otru un kopīgi domāsim, kā palīdzēt skolēniem, pārejot uz mācībām valsts valodā. Par piedalīšanos metodikas skolā skolotāji saņems apliecību par apgūtu profesionālās pilnveides programmu (24 stundas). Skolotāji, kuri dalīsies pieredzē ar labās prakses piemēriem, kā sniegt atbalstu skolēniem ar nepietiekamu latviešu valodas prasmi, saņems latviešu valodas mācīšanai noderīgus materiālus.

Tīmekļsemināri notiks trešdienās platformā MS Teams.

22. februārī 15.30–17.00,

15. martā 10.00–11.30,

26. aprīlī 15.30–17.00,

17. maijā 15.30–17.00,

7. jūnijā 10.00–11.30,

14. jūnijā 10.00–11.30,

23. augustā 10.00–11.30,

27. septembrī 15.30–17.00,

25. oktobrī 10.00–11.30,

29. novembrī 15.30–17.00.

Informāciju par pieslēgšanos saņems tikai reģistrētie dalībnieki. Reģistrēties aicinām šeit: https://forms.office.com/e/GhBVHKddTu

Kontaktpersona

Linda Krastiņa

linda.krastina@valoda.lv

 

Metodikas skola diasporas skolotājiem „Pupa”

Latviešu valodas aģentūras metodikas skolas „PUPA” mērķis ir sniegt metodisku atbalstu diasporas skolotājiem latviešu valodas mācīšanā.

2022./2023. mācību gadā metodikas skola “Pupa” aicina diasporas skolotājus pilnveidot zināšanas, gūt un aktīvi dalīties ar pieredzi ikmēneša tīmekļsemināros. Tajos būs iespēja sastapt gan LVA metodiķus, gan pieaicinātus ekspertus, gan kolēģus – diasporas skolotājus. Semināros arī saņemsiet informāciju par LVA jaunumiem.

Metodikas skolas ietvaros notiks 10 tīmekļsemināri:

25. augustā,

22. septembrī,

27. oktobrī,

24. novembrī,

15. decembrī,

26. janvārī,

23. februārī,

23. martā,

27. aprīlī,

18. maijā.

Visi semināri notiks no plkst. 18.00 līdz 20.00 pēc Latvijas laika platformā Zoom.
Saite uz semināru: https://us02web.zoom.us/j/2022177157
Semināra ID: 202 217 7157

Skolotāji, kuri aktīvi iesaistīsies metodikas skolā, kursa noslēgumā saņems LVA apliecinājumu un latviešu valodas mācīšanai noderīgus materiālus.

Kopš 2019. gada metodikas skolas ietvaros veidoti 20 elektroniski izdevumi, no kuriem katrs veltīts kāda mācību procesā nozīmīga temata iepazīšanai, ietverot gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskus piemērus, gan saites uz noderīgiem materiāliem. Izdevumi izmantojami arī turpmāk, un tie pieejami katram interesentam šeit. Turpat atrodami 2021./2022. mācību gadā notikušo tiešsaistes semināru ieraksti.

Kontaktpersona

Linda Krastiņa

linda.krastina@valoda.lv