Pedagogu profesionālās pilnveides kursi

Latviešu valodas aģentūra 2023. gadā turpina organizēt pedagogu profesionālās pilnveides kursus. Kursu mērķis – pilnveidot latviešu valodas un citu  mācību priekšmetu pedagogu profesionālo kompetenci atbilstoši 2018. gada 11. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” un saskaņā ar LVA nolikumu, nodrošinot skolotājiem metodisku atbalstu atbilstoši kompetencēs balstītam mācību saturam un mūsdienīga izglītošanās procesa prasībām.

Šogad profesionālās pilnveides kursu saturs vērsts uz metodisko atbalstu pedagogiem, kuri strādā lingvistiski neviendabīgā vidē,  lai nodrošinātu sekmīgu pāreju uz mācībām latviešu valodā visās pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī vispārizglītojošās pamatizglītības programmas 1., 4. un 7. klasēs.

Informāciju par aktuālo kursu piedāvājumu skatīt šeit.

Kursi pirmsskolas pedagogiem

Programma Tālākizglītotāji Vietas
Latviešu valodas apguve integrētā mācību procesā lingvistiski neviendabīgā vidē pirmsskolā Anita Bībere – Mihailova;

Vija Jurjeva

Ventspils, 15.06.23. Tukums, 04.07.23.
Drāma kā metode latviešu valodas apguvē lingvistiski neviendabīgā vidē pirmsskolā Daira Liepiņa, Svetlana Kepša Jūrmala, 07.06.23. Liepāja, 09.06.23.
Latviešu valodas prasmju pilnveide lingvistiski neviendabīgā vidē pirmsskolā Jana Buboviča, Iveta Liepiņa Jelgava, 08.06. Salaspils, 30.05.
Latviešu valodas mācību satura plānošana lingvistiski neviendabīgā vidē pirmsskolā Ilona Tempelfelde, Sandra Zariņa Rīga, 01.06. Rēzekne, 30.06.
Bērnu literatūra latviešu valodas apguvē lingvistiski neviendabīgā vidē pirmsskolā Inese Eglīte,

Inese Skrimble

Daugavpils, 05.06. Rīga, 08.06.

 

Aicinām diasporas skolotājus pievienoties metodikas skolai „Pupa”!

2023./2024. mācību gadā metodikas skola „Pupa” aicina diasporas skolotājus pilnveidot zināšanas, gūt un aktīvi dalīties ar pieredzi ikmēneša tīmekļsemināros. Tajos būs iespēja sastapt gan LVA metodiķus, gan pieaicinātus ekspertus, gan kolēģus – diasporas skolotājus. Semināros arī saņemsiet informāciju par LVA jaunumiem.

Mācību gada garumā plānoti deviņi tīmekļsemināri 2 stundu garumā Zoom platformā no plkst. 18.00 līdz 20.00 pēc Latvijas laika. 1. semestrī semināri notiks ceturtdienu vakaros:

  • 28. septembrī,
  • 19. oktobrī,
  • 23. novembrī,
  • 14. decembrī.

28. septembra semināra tēma „LVA jaunākie mācību līdzekļi latviešu valodas apguvei diasporas skolēniem”.

Informāciju par pieslēgšanos, semināru ierakstus un citus semināros izmantotos materiālus saņems tikai reģistrētie dalībnieki. Reģistrēties aicinām šeit.

Skolotāji, kuri aktīvi iesaistīsies metodikas skolas semināros (dalīsies pieredzē), saņems diplomus un balvas – latviešu valodas mācīšanai noderīgus materiālus.

Metodikas skolas „PUPA” mērķis ir sniegt metodisku atbalstu diasporas skolotājiem latviešu valodas mācīšanā. Kopš 2019. gada metodikas skolas ietvaros veidoti 20 elektroniski izdevumi, no kuriem katrs veltīts kāda mācību procesā nozīmīga temata iepazīšanai, ietverot gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskus piemērus, gan saites uz noderīgiem materiāliem. Izdevumi izmantojami arī turpmāk, un tie pieejami katram interesentam šeit. Turpat atrodami 2021./2022. un 2022./2023. mācību gadā notikušo tiešsaistes semināru ieraksti.

2022./2023. mācību gadā metodikas skolas „PUPA” semināros piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki no 18 valstīm, tostarp no ASV, Kanādas un Austrālijas. 21 aktīvākajam dalībniekam nosūtīti apliecinājumi par piedalīšanos un balvas. Dalībnieki pozitīvi vērtē piedalīšanos semināros: „Metodikas skola “PUPA” ir kā enerģijas lādiņš, kurš uzlādē, lai varētu veiksmīgi soļot savu iesākto ceļu.”

 

Kontaktpersona: Linda Krastiņa

linda.krastina@valoda.lv