Struktūra

APSTIPRINĀTS

Izglītības un zinātnes ministrijā

Stājas spēkā 2009.gada 1. jūlijā

LATVIEŠU VALODAS AĢENTŪRAS

STRUKTŪRSHĒMA

struktura