Vadība

Latviešu valodas aģentūras direktora p.i. no 2022. gada 27. jūnija ir direktora vietniece, Latviešu valodas aģentūras Izglītības daļas vadītāja Dace Dalbiņa.