Vadība

Latviešu valodas aģentūras direktors ir valodnieks, Latvijas Universitātes profesors Jānis Valdmanis. CV

valdmanafoto

Mūsdienās aizvien vairāk apzināmies, ka valoda ir tautas kultūras vērtība. Globalizācijas un daudzvalodības apstākļos aizvien asāka kļūst valodu konkurence, tāpēc jāpaaugstina latviešu valodas ekonomiskā vērtība. Valoda ir mērķtiecīgi jākopj un jāattīsta, lai tā spētu sekot 21.gs. zinātnes un tehnikas attīstībai un lai tajā spētu izteikt visas domu un jūtu nianses, tāpēc ir jārūpējas par valodas lietošanu visās sabiedrības dzīves jomās. Latviešu valoda ir jāpopularizē citās valstīs, īpaši tuvākajās kaimiņvalstīs.

paraksts