Vadība

Latviešu valodas aģentūras direktore no 2022. gada 1. novembra ir Dr. philol. Inita Vītola.