E-grāmatas

Skolotāja grāmata 1. un 2. klasei

 

 

Laipa. A1. Skolotāja grāmata.

Uzziņu materiāli par Latviju ārzemniekiem

Latviešu valodas un literatūras apguvei: Metodiskie līdzekļi

Latviešu valodas un literatūras apguvei: Mācību līdzekļi
Piedāvājam piecus mācību līdzekļus 7.–9. klases skolēniem latviešu valodas un literatūras apguvei un viens mācību līdzeklis profesionālās izglītības audzēkņiem latviešu valodas apguvei.

Bilingvālām mācībām: Mācību līdzekļi

Bilingvālām mācībām: Metodiskie līdzekļi

Elektroniskie mācību materiāli „Latviešu valoda. Laipa A1” un „Latviešu valoda. Laipa A2”

Elektroniskie mācību līdzekļi ietilpst mācību līdzekļu komplektos Latviešu valoda. Laipa A1 un Latviešu valoda. Laipa A2. Tie veidoti atbilstoši mācību grāmatu Latviešu valoda. Laipa A1 un Latviešu valoda. Laipa A2 saturam.

Elektroniskajos mācību materiālos ir fonētikas sadaļa, klausīšanās teksti un pašpārbaudes uzdevumi gan A1, gan A2 līmenim.

Elektroniskie mācību materiāli ir ievietoti portālā Māci un mācies latviešu valodu. http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-nodarbibas#tab2