Iepirkumi

Iepirkums “Pētījuma specifiskās mērķauditorijas klātienes aptaujas un fokusa grupas veikšana, datu apstrāde”

Iepirkuma priekšmets i.d. Izsludināts Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Dokumentācija
„Pētījuma specifiskās mērķauditorijas klātienes aptaujas un fokusa grupas veikšana, datu apstrāde” (Iepirkuma Nr. LVA 2017/13/MI) 23.10.2017 03.11.2017. plkst.16.30 LVA 2017 13 MI 23102017
Cita Informācija.  Piedāvājumu iesniegšnas termiņš atbilstoši IUB publikācijai ir 03.11.2017. plkst. 16.30.

 

Iepirkums “Audiovizuāla informatīva un izglītojoša materiāla izstrādes pakalpojumi”

Iepirkuma priekšmets i.d. Izsludināts Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Dokumentācija
Audiovizuāla informatīva un izglītojoša materiāla izstrādes pakalpojumi (Iepirkuma Nr. LVA 2017/09/MI/PMIF) 23.03.2017 04.04.2017. plkst.16.00  LVA 2017 09 MI IF 23032017
Cita Informācija.  Pasūtītāja noteiktā paredzamā līgumcena ir līdz EUR 9100, 00 bez PVN.

Precizējam, ka iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā ir:

LVA 2017/9/MI/PMIF.

LVA 2017 09 Paziņojums par rezultatiem Lēmums

LVA 2017 09 Iepirkuma līgums

Iepirkums “Slēgta tipa diennakts latviešu valodas mācību nometnes organizēšana un īstenošana diasporas latviešu skolu skolēniem un jauniešiem”

Iepirkuma priekšmets i.d.nr. Izsludināts Iesniegšanas termiņš Dokumentācija
Slēgta tipa diennakts latviešu valodas mācību nometnes organizēšana un īstenošana

diasporas latviešu skolu skolēniem un jauniešiem

LVA/2017/05/B/MI 27.02.2017 10.03.2017.

plkst.16:00

LVA 2017 05 MI B nometnes
Informācija par iepirkuma rezultātiem

LVA 2017/01/B “Izglītības procesa organizēšanas un atbalsta pakalpojumi”

Iepirkuma priekšmets i.d. Izsludināts Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Dokumentācija
Izglītības procesa organizēšanas un atbalsta pakalpojumi  latviešu diasporas skolu finansiālā atbalsta sistēmas un izglītojošu pasākumu  latviešu valodas apguves un lietojuma veicināšanai diasporā nodrošināšanai (Iepirkuma Nr. LVA 2017/01/B) 11.01.2017 01.02.2017. plkst.16.00 Iepirkuma nolikums
Informācija par iepirkuma rezultātiem

Iepirkums “Mācību grāmatu un darba burtnīcu latviešu valodas apguvei pieaugušajiem piegāde”

Iepirkuma priekšmets i.d. Izsludināts Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Dokumentācija
Mācību grāmatu un darba burtnīcu latviešu valodas apguvei pieaugušajiem piegāde (Iepirkuma Nr. LVA 2017/03/PMIF/MI) 10.01.2017

 

25.01.2017. plkst.12.00

 

Iepirkuma nolikums

LVA 2017 03 PMIF MI Zinojums

Pirkuma līgums 2017 03 PMIF_gramatas

 

Informācija par iepirkuma rezultātiem  Iepirkuma līguma izpildes tiesības pieškirtas SIA “NicePlace”, reģistrācijas Nr. 40003833890, Rožu iela 7, Carnikava, Carnikavas novads, LV 2136, ar piedāvāto kopējo līgumcenu EUR 5295,00 bez PVN.