Atklāts konkurss “Lietotnes – pašmācības rīka latviešu valodas kā svešvalodas apguvei izstrāde”

Iepirkuma priekšmets i.d. Izsludināts Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Dokumentācija
Lietotnes – pašmācības rīka latviešu valodas kā svešvalodas apguvei izstrāde. (Iepirkuma Nr. LVA 2017/02/AK) 22.02.2017 27.03.2017. plkst.16.30 LVA 2017 02 AK nolikums 22022017
Cita Informācija.