Iepirkums “Mācību grāmatu un darba burtnīcu latviešu valodas apguvei pieaugušajiem piegāde”

Iepirkuma priekšmets i.d. Izsludināts Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Dokumentācija
Mācību grāmatu un darba burtnīcu latviešu valodas apguvei pieaugušajiem piegāde (Iepirkuma Nr. LVA 2017/03/PMIF/MI) 10.01.2017

 

25.01.2017. plkst.12.00

 

Iepirkuma nolikums

LVA 2017 03 PMIF MI Zinojums

Pirkuma līgums 2017 03 PMIF_gramatas

 

Informācija par iepirkuma rezultātiem  Iepirkuma līguma izpildes tiesības pieškirtas SIA “NicePlace”, reģistrācijas Nr. 40003833890, Rožu iela 7, Carnikava, Carnikavas novads, LV 2136, ar piedāvāto kopējo līgumcenu EUR 5295,00 bez PVN.