Iepirkums „Latviešu valodas aģentūras tālākizglītotāju radošā semināra organizēšana”

Iepirkuma priekšmets i.d. Izsludināts Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Dokumentācija
„Latviešu valodas aģentūras tālākizglītotāju radošā semināra organizēšana” (Iepirkuma Nr. LVA 2017/10/MI) 12.05.2017 26.05.2017. plkst.16.00 LVA 2017 10 MI nolikums 12052017
Cita Informācija.