Iepirkums “Audiovizuāla informatīva un izglītojoša materiāla izstrādes pakalpojumi”

Iepirkuma priekšmets i.d. Izsludināts Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Dokumentācija
Audiovizuāla informatīva un izglītojoša materiāla izstrādes pakalpojumi (Iepirkuma Nr. LVA 2017/09/MI/PMIF) 23.03.2017 04.04.2017. plkst.16.00  LVA 2017 09 MI IF 23032017
Cita Informācija.  Pasūtītāja noteiktā paredzamā līgumcena ir līdz EUR 9100, 00 bez PVN.

Precizējam, ka iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā ir:

LVA 2017/9/MI/PMIF.

LVA 2017 09 Paziņojums par rezultatiem Lēmums

LVA 2017 09 Iepirkuma līgums