Iepirkumi

„Valsts valodas programmu vispārējā izglītībā un sākotnējā profesionālajā izglītībā pilnveide, mācību materiālu izstrāde pilnveidotajam mācību saturam”

 

Iepirkums Valsts valodas programmu vispārējā izglītībā un sākotnējā profesionālajā izglītībā pilnveide, mācību materiālu izstrāde pilnveidotajam mācību saturam

Izsludināšanas datums

Identifikācijas Nr.

Iesniegšanas termiņš

Dokumenti

28.01.2010

Nr. LVA 2010/04 – ESF – 1.2.1.2.1.

līdz 2010.gada 15.februārim plkst.16:00;

Iepirkuma procedūras nolikums

 

„Mācību līdzekļu latviešu (valsts) valodā un literatūrā 7.-9.klasēm,metodisko līdzekļu LAT2 pedagogiem autoru pakalpojumi”

 

Iepirkums „Mācību līdzekļu latviešu (valsts) valodā un literatūrā 7.-9.klasēm,metodisko līdzekļu LAT2 pedagogiem autoru pakalpojumi

Izsludināšanas datums Identifikācijas Nr. Iesniegšanas termiņš Dokumenti
21.01.2010 LVA 2010/02 – ESF – 1.2.1.2.1. līdz 2010.gada 2.februārim plkst.16:00 Tehniskās specifikācijas lejuplāde…