Projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū” II mērķis ir nodrošināt kursus trešo valstu pilsoņiem latviešu valodas apguvei izglītības un darba tirgus vajadzībām.

17.03.2020.

Latviešu valodas aģentūra (LVA) sākusi Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 2” (Nr. PMIF/8/2019/3/01) īstenošanu un aicina trešo valstu pilsoņus piedalīties projektā plānotajos pasākumos.

     1. Latviešu valodas apguves kursi

Šie kursi plānoti latviešu valodas apguvei no A1 līdz B2 prasmes līmenim, un tie sāksies 2020. gada martā un aprīlī. Nodarbības notiks 10‒15 cilvēku grupās, kursu apjoms ‒ 120 mācību stundu, kursu noslēgumā būs iespēja kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi un saņemt valsts valodas prasmes apliecību.

     2. Latviešu valodas sarunu klubiņi

Trešo valstu pilsoņi, kuri vēlas pilnveidot latviešu valodas runātprasmi, tiek aicināti piedalīties interaktīvajos latviešu valodas sarunu klubos, kas notiks paralēli latviešu valodas apguves kursiem. Valodas klubos aicināti piedalīties gan latviešu valodas kursu apmeklētāji, gan arī tie, kuri pašlaik kursus neapmeklē. Laipni aicināti arī vietējie iedzīvotāji, kuri vēlas palīdzēt jauniebraukušajiem apgūt latviešu valodu.

     3. Integrācijas kursi

Papildus valodas apguvei projektā būs iespēja noklausīties kursu par integrācijai nozīmīgiem jautājumiem: par aktuāliem sociālajiem, sabiedriski politiskajiem, ekonomiskajiem un kultūras procesiem Latvijā. Integrācijas kursos tiks izmantotas inovatīvas un interaktīvas mācību metodes, tostarp lomu spēles, diskusijas u. tml. Integrācijas kursos varēs piedalīties ne tikai latviešu valodas apguves kursu apmeklētāji, bet arī citi trešo valstu pilsoņi, tāpat aicināti iesaistīties mērķgrupas pārstāvju tuvākie radinieki un vietējie iedzīvotāji.

 

Visi projekta pasākumi ir bez maksas, LVA nodrošinās kursu apmeklētājus ar mācību materiāliem un mācību procesam nepieciešamajām kancelejas precēm.

Informācija un pieteikšanās dalībai kursos un projekta pasākumos, zvanot pa tālruni 67350764 vai rakstot uz e-pasta adresi erika.picukane@valoda.lv.

 

Detalizētāka informācija:

projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe)

Tālr.: 67350764

 

18.03.2020.

Latviešu valodas aģentūra (LVA) sākusi Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 2” (Nr. PMIF/8/2019/3/01) īstenošanu. Ņemot vērā, ka sakarā ar Covid 19 vīrusa izplatību Latvijā ir izsludināta ārkārtas situācija un līdz ar to atceltas arī visas klātienes mācības, Latviešu valodas aģentūra aicina trešo valstu pilsoņus pieteikties latviešu valodas un integrācijas kursiem, kas notiks attālināti!

Informācija un pieteikšanās, rakstot uz e-pasta adresi erika.picukane@valoda.lv.

 

29.04.2020.

Latviešu valoda iesācējiem: attālinātās nodarbības

Š. g. aprīļa beigās latviešu valodu apgūt sākuši pieaugušie, kuri Latvijā ieradušies no ļoti dažādām pasaules valstīm: no Afganistānas, Austrālijas, Hondurasas, Indijas, Krievijas, Sīrijas, Turcijas, Venecuēlas u. c. Neviens no viņiem iepriekš nav mācījies latviešu valodu.

Sākumā visiem ir uztraukums par to, kā tad noritēs pirmās nodarbības, vai visi varēs pieslēgties attālinātajām nodarbībām, vai varēs bez skolotāja tiešas klātbūtnes saprast nepieciešamo. Attālināta mācīšanās vīrusa Covid-19 ierobežošanas nolūkos ir pareiza rīcība, taču pedagogiem, projekta īstenotājiem un arī valodas apguvējiem tas nav vienkārši. Katru dienu ir jārisina dažādi mācību stundu norises jautājumi, ar valodas apguvējiem vairāk jāstrādā individuāli, jāskaidro neuztvertais, nesaklausītais (turklāt daudzos gadījumos mācības notiek bez starpniekvalodas izmantojuma).

Daži ieteikumi pieaugušo pedagogiem, kuri māca valodu attālināti.

  1. Paredziet pietiekami daudz laika, lai veiksmīgi sagatavotos darbam tiešsaistē kopā ar izglītojamajiem. Taču neuztraucieties – neliela kavēšanās nodarbību sākumā, skaidrojot ikdienišķas lietas, neietekmēs mācību norisi ilgtermiņā.
  2. Centieties nodarbības plānot, ievērojot vienādu struktūru. Tā valodas apguvējiem būs vieglāk koncentrēties darbam un nevajadzēs lieki tērēt laiku papildu skaidrojumiem. Piemēram, var sākt nodarbību ar jaunu vārdu apguvi, turpināt ar runāšanas vingrinājumiem, tad veikt dažus jautrus Nodarbības beigas organizējiet, kā esat raduši līdz šim (piemēram, katrs var izteikt savas iespaidus, emocijas, izmantojot apgūto leksiku vai tml.).
  3. Neaizmirstiet par tūlītēju atgriezenisko saiti, izmantojot dažādus rīkus.
  4. Ja mācībās ir vairāku dienu pārtraukums, nosūtiet apskatīšanai kādu filmas fragmentu, animācijas filmu, dziesmu, kas jānoklausās.
  5. Esiet darbā, attieksmē un domāšanā pozitīvi!

Latviešu valodas aģentūra īsteno Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 2” (Nr. PMIF/8/2019/3/01).

Projekta vadītāja

LVA metodiķe Ērika Pičukāne

 

11.05.2020.

Pirmā tikšanās tiešsaistes latviešu valodas sarunu klubā

Šī gada 11. maijā  notika latviešu valodas kluba pirmā tikšanās, pirmās dalībnieku sarunas. Videosarunās kopā ar valodas apguvējiem aktīvi iesaistījās ne tikai skolotāja: viņai palīdzēja brīvprātīgā palīdze Līna, tulkotāja no Ukrainas. Līna latviešu valodu apguvusi, tulkojot Jāņa Akuratera, Māras Zālītes un Noras Ikstenas literāros darbus, bet tagad ar lielāko prieku valodas apguvē palīdz citiem.

Iepazīsimies ar dažiem latviešu valodas sarunu kluba dalībniekiem.

Ulisess (fizikas zinātņu doktors no Meksikas) mācās B1 latviešu valodas apguves kursā. Viņš meklē līdzīgo un atšķirīgo latviešu un spāņu valodas frazeoloģijā.

Arī Alise latviešu valodu apgūst B1 valodas prasmes līmenī, un viņai palīdz ģimene. Alises jaukais smaids un nosvērtais raksturs iedrošina citus valodas apguvējus, it kā sakot ‒ mums viss izdosies.

Luiss ‒ lielisks cilvēks un zinošs advokāts no Venecuēlas. Viņš pierāda, ka nosvērtus un gudrus spriedumus valodā var izteikt arī tad, ja vēl tikai mācies B1 valodas līmeni.

Vienmēr smaidīgā un jaukā Gabriela jeb Gabija, kas ieradusies no Hondurasas, citiem palīdz labāk izprast latviešu valodas gramatiku.

Lieliskā Noriko (bioloģijas zinātņu doktore no Japānas) tāpat kā citi šobrīd mācās B1 līmeņa valodas apguves grupā.

Šajā grupā latviešu valodu apgūst pieaugušie no desmit dažādām valstīm. Bet valodas klubā pēc nodarbībām sarunās iesaistās vēl daudzi citi valodas apguvēji.

Mēs mācām, un mūs māca.

Latviešu valodas aģentūra īsteno Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 2” (Nr. PMIF/8/2019/3/01).

Projekta vadītāja

LVA metodiķe Ērika Pičukāne

 

18.06.2020.

 

29.07.2020.

Darbs ar tekstu valodas apguves procesā

Latvijas novados turpinās latviešu valodas nodarbības jauniebraukušajiem no trešajām valstīm. Interesantas un radošas mācību stundas notiek Liepājā, kur strādā skolotāja Irēna Oša. Skolotāja ne tikai palīdz kursu dalībniekiem sagatavoties valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenam, bet arī iepazīstina valodas apguvējus ar Latvijas tradīcijām un paražām.

Nodarbībās valodas skolotāji kopā ar valodas apguvējiem daudz strādā ar tekstiem. Daži ieteikumi pieaugušo pedagogiem lasītprasmes attīstīšanai valodas pamatlīmeņa apguvē:

 • pavērojiet kursu apmeklētājus un noskaidrojiet, kāda ir viņu attieksme pret lasīšanu (ir pieaugušie, kuri nevēlas lasīt, nepilda lasīšanas un teksta izpratnes uzdevumus vai vienkārši cenšas kaut ko ātri atbildēt, neiedziļinoties tekstā),
 • ja esat lūguši lasīt tekstu skaļi, nebaidieties pārtraukt lasīšanas procesu, lai apspriestu teksta saturu vai analizētu kādu pareizrakstības jautājumu,
 • sākot strādāt ar valodas apguvējiem, dodiet uzdevumu vienā elpas vilcienā izlasīt vairāk nekā vienu vārdu,– tas palīdz vingrināt izrunu, ir jautri un iespējams iegaumēt vairāk vārdu.

Veiksmi darbā!

Projekta vadītāja  Ērika Pičukāne

 

05.08.2020.

Integrācija ir divvirzienu ceļš

Integrācijas galvenais izaicinājums jau arī ir iekļaušanās, lai cik tas dīvaini neliktos. Vakar Liepājā, tiekoties ar trešo valstu pilsoņiem un vietējās sabiedrības pārstāvjiem, kopā nonācām līdz šai vienkāršajai, bet būtiskajai atziņai. Paldies biedrības “Patvērums Drošā māja” speciālistiem Guntai Vīksnei un Alvim Šķenderam, kas palīdz jauniebraukušajiem drošāk spert pirmos soļus Latvijā: skaidro, kā darbojas Latvijas veselības, izglītības un sociālā atbalsta sistēma, kas jāzina par bankām, darba tiesībām un sabiedriskā transporta kustību; iepazīstina ar Latvijas vēsturi un politisko iekārtu.

Projekta vadītāja  Ērika Pičukāne

 

07.08.2020.

Valodas klubs Liepājā

Š. g. 22. un 31. jūlijā Liepājā notika vietējās sabiedrības pārstāvju un trešo valstu pilsoņu tikšanās Valodas klubā. Sarunu laikā jauniebraukušie iepazina ne tikai Latvijas valsts un pašvaldību darbinieku amatu struktūru un Lejaskurzemnieku dzīvi un darbu dažādos laikos un laikmetos, bet galvenais – apguva valodu darbībā, lietojot to ikdienas saziņā. Ar valodas apguvējiem kopā bija arī Irēna Oša.

Projekta vadītāja  Ērika Pičukāne

 

24.08.2020.

Iepazīstam Latviju

 

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 2” (Nr. PMIF/8/2019/3/01), patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā „Mucenieki” organizē trešo valstu pilsoņu, viņu ģimeņu un vietējo iedzīvotāju sadarbības nometni (no šī gada 17. augusta līdz 20. augustam).

Nometnes dalībnieki aplūkos ne tikai sociālās integrācijas jautājumus un mācīsies latviešu valodu, bet arī kopā ar Mucenieku iedzīvotājiem iesaistīsies dažādos pasākumos, lai sekmētu savstarpēju sapratni, kā arī uzzinātu vairāk par dažādām iekļaušanās iespējām.

Pasākumu laikā trešo valstu pilsoņi dalīsies iegūtajā pieredzē – kā veiksmīgāk apgūt valodu, atrast darbu, kādas izglītības iespējas Latvijā izmantotas utt. Nometnē, kā jau ierasts, viesosies arī lektors ‒ trešo valstu valstspiederīgais ‒, kurš veiksmīgi integrējies un spējis sevi realizēt Latvijā.

Izzinošo pasākumu organizēšanā un norisē aktīvi iesaistīta Ropažu novada pašvaldība.

Sīkāka informācija: erika.picukane@valoda.lv

 

25.08.2020.

Iepazīstam Latviju un apgūstam valodu: sadarbības nometne ir beigusies

 

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 2” (Nr. PMIF/8/2019/3/01), patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā „Mucenieki” organizēja trešo valstu pilsoņu, viņu ģimeņu un vietējo iedzīvotāju sadarbības nometni (no šī gada 17. augusta līdz 20. augustam).

Nometnes galvenie uzdevumi bija:

 • veicināt jauniebraukušo iekļaušanos Latvijas sabiedrībā;
 • pilnveidot imigrantu latviešu valodas prasmes, vienlaikus iepazīstot mītnes valsts kultūru, iepazīstot Latvijas vēsturi un izkopjot pilsonisko apziņu, veicinot saziņu sociālās komunikācijas vietnēs un saskarsmē ar Latvijas pilsoņiem.

Pasākumu organizēšanā un norisē aktīvi iesaistījās Ropažu novada pašvaldība un patvēruma meklētāju izmitināšanas centra „Mucenieki” darbinieki.

Sīkāka informācija: erika.picukane@valoda.lv

 

 

26.08.2020.

Valodas apguve: attālināti vai tomēr klātienē?

 

Attālinātās mācības koronavīrusa Covid-19 izplatības situācijā bija pareiza rīcība, taču pedagogiem un projekta īstenotājiem tas ne vienmēr ir labākais risinājums, jo nekas nevar aizstāt valodas apguvēja un pedagoga sadarbību klātienē.

Ieskatam dažu trešo valstu pilsoņu pārdomas:

„Man patīk mācīties klasē, jo es varu uzzināt, kā klasesbiedri no dažādām valsti runā un ko domā.” (Noriko Mizobata)

„Man patīk mācīties klasē, es varu ne tikai uzlabot savu latviešu valodas prasmes līmeni, bet arī dziļāk izprast dažādu valstu kultūru.” (Huns Jujs)

„Man patīk latviešu valodas nodarbības, jo tās dod man iespēju praktizēt latviešu valodu. Man patīk, kā skolotāja nodrošina viedu mācību vidi studentiem.” (Ali Aršads)

„Man patīk mācīties klasē, jo klasesbiedri ir jauki un interesanti, un man ļoti patīk, ka es varu runāt latviešu valodā. Drīz varēšu lasīt latvju dainas.” (Ulisess Miranda-Ordoness)

Projekta vadītāja:

LVA metodiķe Ērika Pičukāne

 

16.09.2020.

Liepājā valodu apgūst vjetnamieši

Kopā ar vecākiem mācās arī bērni. Ceram, ka latviešu valodas prasme palīdzēs viņiem iekļauties mūsu skolās. Paldies skolotājai Inesei Festerei! Zināšanai: Vjetnama atzina Latvijas neatkarību 1991. gada 9. septembrī. Diplomātiskās attiecības starp Latviju un Vjetnamu tika nodibinātas 1992. gadā.

28.09.2020.

Mācību palīgmateriāli valodas apguvei attālināti – lai vieglāk sākt mācības

Š. g. aprīļa beigās pieaugušie, kuri Latvijā ieradušies no ļoti dažādām pasaules valstīm, attālināti sāka apgūt latviešu valodu. Dažas grupas šobrīd turpina mācības tiešsaitē. Tā ir iespēja latviešu valodu apgūt arī tiem, kuru dzīves vietā pašlaik netiek piedāvāti valodas kursi.

Kopā ar valodas skolotājiem esam sapratuši, ka grūtākais ir pats sākums. Lai atvieglotu darbu pedagogiem un valodas mācīšanos jauniebraukušajiem, nolēmām veidot mācību palīgmateriālus (slaidrādes) pirmajām attālinātajām nodarbībām. Esam dažādi, arī valodas kursu dalībnieki ir ar atšķirīgu pieredzi un datorprasmēm, tāpēc materiālus piedāvāsim ierastās slaidrādes formātā.

Mācību palīgmateriālus veido skolotāji, kuri paši kopā ar valodas apguvējiem ir izgājuši attālinātās valodas apguves ceļu. Piedāvājam pirmās piecas nodarbības slaidrādes formā!

Es esmu.

Ģimene.

Iepazīšanās.

Skola.

Valstis un valodas.

Veiksmi darbā!

Projekta vadītāja Ērika Pičukāne

 

12.10.2020.

Integrācijas kursi rudens noskaņās

Integrācijas kursi septembrī, oktobrī notiek gan klātienes, gan neklātienes formā. Piedāvājam nelielu ieskatu nodarbībā, kas trešo valstu pilsoņiem un vietējās sabiedrības pārstāvjiem tika organizēta tautas tērpu centrā „Senā klēts”. Klātesošie ar interesi klausījās stāstītajā par latviešu tautas tērpu sastāvdaļām un to reģionālajām atšķirībām.

Paldies biedrības „Patvērums Drošā māja” speciālistiem Guntai Vīksnei un Alvim Šķenderam par nodarbības organizēšanu.

Projekta vadītāja Ērika Pičukāne

21.10.2020.

Top mācību materiāli latviešu valodas apguvei

Lai atvieglotu darbu pedagogiem un valodas mācīšanos jauniebraukušajiem, tiek veidoti mācību materiāli attālinātajām nodarbībām. Valodas kursu dalībnieki ir ar atšķirīgu pieredzi un datorprasmēm, tāpēc, izstrādājot materiālus, tos varēs izmantot ļoti daudzveidīgi.

Mācību palīgmateriālus veido skolotāji, kuri paši ir izgājuši attālinātās valodas apguves ceļu kopā ar valodas apguvējiem.

28.10.2020.

Mācāmies mācot

Š. g. aprīļa beigās pieaugušie, kuri Latvijā ieradušies no ļoti dažādām pasaules valstīm, attālināti sāka apgūt latviešu valodu. Dažas grupas šobrīd turpina mācības tiešsaitē. Tā ir iespēja latviešu valodu apgūt arī tiem, kuru dzīves vietā pašlaik netiek piedāvāti valodas kursi.

Grūtākais vienmēr ir pats sākums. Lai mācību procesā palīdzētu pedagogiem un jauniebraukušajiem valodas apguvējiem, ir sagatavoti mācību palīgmateriāli (slaidrādes) 20 pirmajām attālinātajām nodarbībām A 1 valodas prasmes līmenim. Ceram, tās jums palīdzēs!

1_Es_esmu.

2_Ģimene.

3_Iepazīšanās.

4_Skola.

5_Valstis_valoda.

6_Darbojamies.

7_Skaitļi.

8_Pulkstenis.

9_Nedēļa.

10_Vakar_šodien.

11_Mēneši.

12_Veikals.

13_Darbības.

14_Krāsas.

15_Augli _un_pārtikas _produkti.

16_Gadalaiki_un_laiks.

17_Mājas.

18_Virtuve.

19_Pilsēta.

20_Daba.

 

Mācāmies mācot!

Projekta vadītāja Dr.paed. Ērika Pičukāne

 

30.11.2020.

Kultūrvēsturiska pastaiga – tiešsaistē!

Latviešu valodas aģentūra īsteno Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 2” (Nr. PMIF/8/2019/3/01). Tā kā koronavīrusa Covid-19 izplatības dēļ Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija un ir atceltas klātienes nodarbības, Latviešu valodas aģentūra ir pārplānojusi integrācijas pasākumu formu un organizē – attālinātas mācību ekskursijas.

Šādu nodarbību īstenot nav viegli, jo valodas apguvējiem ir grūti iedomāties, ka arī ekskursijas varētu notikt ZOOM platformā. Šoreiz mēs piedāvājām kultūrvēsturisku nodarbību, tiešsaistē izstaigājot Vecrīgu un Centrāltirgu. Pēc ekskursija dalībnieku teiktā – tas bijis interesanti un aizraujoši.

Paldies mūsu valodas pedagogiem un ekskursijas vadītājam Jānim Riekstiņam!

Izturību valodas apguvējiem un arī LVA kolektīvam! Esiet veseli, un lai darbs turpinās!

 

Vairāk informācijas: erika.picukane@valoda.lv

 

21.12.2020.

Divpadsmit mācību grupas pabeigušas latviešu valodas apguves kursu

12 mācību grupu dalībnieki (trešo valstu pilsoņi) Rīgā un citās Latvijas pilsētās ir pabeiguši latviešu valodas kursa apguvi. Šos kursus Latviešu valodas aģentūra organizēja, īstenojot Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu „Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 2” (Nr. PMIF/8/2019/3/01).

Mācību laikā izglītojamie iepazina arī Latvijas kultūru, tradīcijas un Latvijas ģeogrāfiju, piedalījās attālinātajās mācību ekskursijās. Kursu dalībnieki vēlas turpināt iesākto un pilnveidot savas valodas prasmes, piedaloties nākamo prasmes līmeņu kursos. Kompetenti pedagogi un ieinteresēti klausītāji ir pamats veiksmīgām mācībām. Kopā ir apgūta prasme mācīt un mācīties attālināti.

Ceram, ka arī nākamajā projektā kursu dalībnieki būs tikpat aktīvi un ieinteresēti latviešu valodas apguvē.

Būsim kopā ‒ ar latviešu valodu latviešu valodā!

Vairāk informācijas:

projekta vadītāja,

Latviešu valodas aģentūras metodiķe

Ērika Pičukāne

Tālr.: 67350764

Latviešu valodas aģentūra īsteno projektu

„Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū 2”

(līgums Nr. PMIF/8/2019/3/01).