Dzimtās valodas diena

Dzimtās valodas diena 2024

Dzimtās valodas dienu sagaidot, Latviešu valodas aģentūra sveica ikgadējā skolēnu radošo darbu konkursa uzvarētājus. Šoreiz konkursa tēma bija Kas ir Tavs varonis šodien?”.

 

Konkursā sagaidījām ļoti lielu pieteikumu skaitu – 1202 radošos darbus: esejas, dzejoļus, domrakstus un zīmējumus no Latvijas un latviešu skolām ārzemēs (762 literāros darbus un 440 zīmējumus). No katras skolas varēja iesūtīt tikai deviņus darbus, tas nozīmē, ka konkursā piedalījās daudz vairāk bērnu un jauniešu.

Konkursā piedalījās skolēni no dažādiem Latvijas novadiem un arī no latviešu skolām pasaulē. Darbus iesūtīja arī Latviešu valodas aģentūras tālmācības platformas Clasflow valodas apguves nodarbību audzēkņi no dažādām valstīm. Esam patiesi iepriecināti par skolēnu lielo atsaucību.

Žūrijas komisija (literatūrzinātniece, mācību grāmatu autore, Latvijas Universitātes profesore I. Stikāne, māksliniece, grāmatu „Koko un Riko” zīmējumu autore L. Lošina, UNESCO LNK ģenerālsekretāre B. Moļņika, rakstnieks V. Rūmnieks un Latviešu valodas aģentūras projektu koordinatore V. Līcīte-Meldere) spraigā diskusijā ir vērtējusi un noteikusi labākos radošos darbus. Sakot sirsnīgu paldies visiem konkursa dalībniekiem, publicējam labāko darbu autoru sarakstu. Uzvarētāju saraksts šeit.

Izrādās, ka vislielākais varonis bērniem ir MAMMA, tad seko tētis, vecmāmiņa, vectētiņš, ģimene, māsa, brālis, ugunsdzēsēji, zemessargi un ārsti.

Populārākais cilvēks – Vaira Vīķe-Freiberga, kurai pateicoties mēs esam NATO. No skolēnu zīmētajiem Vairas Vīķes-Freibergas portretiem varētu sarīkot izstādi. Skolēni ļoti novērtē drošību un mieru, redzot kara šausmas Ukrainā. Volodimirs Zelenskis ir drosmes paraugs. Varonis ir Ukraina un ukraiņu tauta, Latvija un latviešu tauta.

Skolēni kā varoņus min Latvijas brīvības cīnītājus, Gunāru Astru – tas dod tādu stipruma sajūtu, ka Latvijai ir nākotne. Sajaucas laiki un gadsimti, pārvēršot tautas vēsturi par iedvesmas un spēka avotu, tiek minēti drosmīgi cilvēki un vēsturiskas personības –  Jānis Čakste, Kārlis Ulmanis, Baumaņu Kārlis, Rūta Dimante, kara reportiere Ieva Vārna.

„Mieru katrā valstī un ģimenē,” tā raksta daudzi skolēni, atspoguļojot ģimenēs runāto.

Ļoti iecienīti ir sportisti, visbiežāk pieminētie ir Kristaps Neretnieks, 3×3 basketbolisti, Kristiāns Rubīns, Kristaps Porziņģis, Dairis Bertāns, Martins Dukurs, Artūrs Šilovs, arī Kristians Ronaldo. Skolēnus iedvesmo treneri, jaunsargu instruktori, mūziķi, pati mūzika un, protams, influenceri, kur nu bez tiem. Skolēni paši alkst būt varoņi, daļa tā jau jūtas tagad.

Varonis ir latvietis – tas, kurš nekaunas tāds būt, nekaunas no savām saknēm, no savas valodas kā savulaik Krišjānis Valdemārs.

Varonis ir arī labs cilvēks, cilvēks, kas liek smaidīt, kas dod spēku noticēt sev pašam; draugi, kas tic tev tad, kad tu pats sev vairs netici. Labi un mīloši cilvēki ir daudzu jauniešu autoritātes. Dakteris Klauns ir varonis, cilvēcība ir varonība. Ne vienmēr mēs varam būt varoņi, bet vienmēr mums ir iespēja palikt cilvēkiem, saglabāt cilvēcību un nepazemot otru – tā arī ir varonība.

Paldies par stiprajiem varoņstāstiem! Jūsos katrā ir varonības gēns, ja Jūsu acis un sirds spēj ieraudzīt labo!

Godalgoto darbu autori balvas un diplomus ar pasta sūtījumu martā saņems savās skolās. Ir iespēja atbraukt pēc balvas arī pašiem uz Latviešu valodas aģentūru (Rīgā, Meistaru ielā 10), iepriekš sazinoties ar mums telefoniski vai rakstot e-pastā vēstuli. Tad mēs varēsim iepazīties ar lielisko darbu autoriem.

Arī šogad tiks turpināta skolēnu radošo darbu izdevumu sērija, un interesantākie darbi tiks iekļauti grāmatā. Skolēnu radošo darbu sērijā izdotas jau septiņpadsmit grāmatas. Visas grāmatas brīvpieejā ir atrodamas Latviešu valodas aģentūras tīmekļvietnē, meklējiet šeit: https://valoda.lv/projekti/skolenu-radoso-darbu-konkursi/

Zīmējumu prezentācija šeit.

Turpināsim veiksmīgi iesākto sadarbību ar Latvijas Radioteātri, aktieru lasījumos būs dzirdami konkursa labāko darbu fragmenti.

 

Detalizētāka informācija:

velga.licite@valoda.lv

26466660

Dzimtās valodas diena 2023

Dzimtās valodas dienu sagaidot, Latviešu valodas aģentūra apbalvoja ikgadējā skolēnu radošo darbu konkursa uzvarētājus. Šoreiz konkursa tēma bija „Valoda dzīvo, ja Tu tajā runā”.

Konkursā sagaidījām ļoti lielu pieteikumu skaitu – 1023 radošos darbus – esejas, dzejoļus, domrakstus un zīmējumus no Latvijas un latviešu skolām ārzemēs: 689 – literāros darbus un 334 zīmējumus. No katras skolas varēja iesūtīt tikai deviņus darbus, tas nozīmē, ka konkursā piedalījās daudz vairāk bērnu un jauniešu.

 

Konkursā piedalījās skolēni no dažādiem Latvijas novadiem un arī no latviešu skolām pasaulē – Ņujorkas Latviešu ev. lut. draudzes Ņūdžersijas pamatskolas, Vašingtonas Latviešu ev. lut. draudzes pamatskolas, Mineapoles un Sentpolas Latviešu skolas, Briseles 2. Eiropas skolas, Bostonas Latviešu skolas, Tallinas Eiropas skolas un  Hāgas Eiropas skolas. Darbus iesūtīja arī Latviešu valodas aģentūras tālmācības platformas Clasflow valodas apguves nodarbību audzēkņi no dažādām valstīm. Esam patiesi iepriecināti par skolēnu lielo atsaucību.

Žūrijas komisija (literatūrzinātniece, Latvijas Universitātes profesore, mācību grāmatu autore I. Stikāne, māksliniece, grāmatu „Koko un Riko” zīmējumu autore L. Lošina, UNESCO LNK ģenerālsekretāre B. Moļņika, rakstnieks V. Rūmnieks un Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja V. Līcīte-Meldere) spraigā diskusijā ir vērtējusi un noteikusi labākos radošos darbus. Sakot sirsnīgu paldies visiem konkursa dalībniekiem, publicējam labāko darbu autoru sarakstu. Uzvarētāju saraksts šeit.

Apsveicam uzvarētājus! Paldies skolotājiem par skolēnu rosināšanu dalībai konkursā!

Godalgoto darbu autori balvas un diplomus saņems savās skolās (ar pasta sūtījumu).

Arī šogad tiks turpināta skolēnu radošo darbu izdevumu sērija, un interesantākie darbi tiks iekļauti grāmatā. Skolēnu radošo darbu sērijā izdotas jau sešpadsmit grāmatas. Visas grāmatas brīvpieejā ir atrodamas Latviešu valodas aģentūras mājaslapā, meklējiet šeit.

Turpināsim veiksmīgi iesākto sadarbību ar Latvijas Radioteātri, aktieru lasījumos būs dzirdami konkursa labāko darbu fragmenti.

Dzimtās valodas dienā videosveicienu sūta skolēni, videoklipa režisors Dāvids Ernštreits, operatori – Jānis Saļms, Normunds Pavlovskis.

Valoda dzīvo, ja Tu tajā runā. Tu runā?

 

Detalizētāka informācija:

Velga Līcīte-Meldere

Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja

velga.licite@valoda.lv

26466660

Dzimtās valodas diena 2022

Dzimtās valodas dienā Latviešu valodas aģentūra sveica skolēnu radošo darbu konkursa „Tu esi Latvijas dārgums” uzvarētājus.

Konkursā sagaidījām lielu pieteikumu skaitu – 848 radošos darbus (esejas, dzejoļus, domrakstus un zīmējumus) gan no Latvijas, gan latviešu skolām pasaulē – Vašingtonas ev. lut. draudzes pamatskolas, Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes Ņūdžersijas latviešu pamatskolas, Briseles II Eiropas skolas, Mineapoles sv. Paulas Latviešu skolas un Tallinas Eiropas skolas. No katras skolas varēja iesūtīt ne vairāk par deviņiem darbiem, un tas nozīmē, ka konkursā piedalījās daudz vairāk bērnu un jauniešu.

Žūrijas komisija (UNESCO LNK ģenerālsekretāre B. Moļņika, literatūrzinātniece, Latvijas Universitātes profesore, mācību grāmatu autore I. Stikāne, māksliniece, grāmatu „Koko un Riko” zīmējumu autore L. Lošina, rakstnieks V. Rūmnieks un Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja V. Līcīte-Meldere) spraigā diskusijā vērtēja un noteica labākos radošos darbus. Konkursa uzvarētāju saraksts šeit.

Pandēmijas dēļ diemžēl nevarējām aicināt skolēnus un skolotājus uz pasākumu Rīgā, tādēļ žūrija sūtīja videosveicienu.

Pateicamies visiem radošo darbu autoriem! Sirsnīgi apsveicam labāko darbu autorus un pateicamies skolotājiem par ieguldīto darbu!

Arī šogad interesantāko darbu fragmenti tiks apkopoti un izdoti grāmatā, turpinot skolēnu radošo darbu krājumu sēriju, kurā izdotas jau piecpadsmit grāmatas. Sadarbībā ar Latvijas Radioteātri plānojam veidot arī konkursa iestudējumu Latvijas Radio 1.

Godalgoto darbu autori balvas un diplomus saņems savās skolās (ar pasta sūtījumu).

Paldies par Jūsu sirds degsmi! Jūs esat Latvijas dārgums, ja Jums nav vienalga, kas notiek ar mūsu valsti, tautu un valodu!

 

Velga Līcīte-Meldere, velga.licite@valoda.lv, 26466660, 67201684.

 

Dzimtās valodas diena 2021

Dzimtās valodas dienu sagaidot, Latviešu valodas aģentūra kā katru gadu vēlējās aicināt skolēnus un skolotājus uz Dzimtās valodas svētkiem Rīgā, tomēr 2021. gadā pandēmijas ierobežojumu dēļ nebija iespēja tikties klātienē, tādēļ žūrija sagatavoja videosveicienu.

Žūrijas videosveicienu var noskatīties šeit.

https://valoda.lv/noskaidroti-skolenu-radoso-darbu-konkursa-mans-gramatplaukta-stasts-uzvaretaji/

Dzimtās valodas dienā Latviešu valodas aģentūra apbalvoja ikgadējā skolēnu radošo darbu konkursa uzvarētājus. Šoreiz konkursa tēma bija „Mans grāmatplaukta stāsts”. Aicinājām skolēnus rakstīt par grāmatām, kuras viņi lasa un par kurām interesējas. Izsludinot konkursu, mazliet bažījāmies, vai būs atsaucība, jo tēma jau nav „Mana dzīve telefonā”, bet gan par grāmatām viņu dzīvē. Tomēr labā ziņa ir tā, ka bērni lasa grāmatas.

Konkursā sagaidījām ļoti lielu pieteikumu skaitu – 1090 radošos darbus (esejas, dzejoļus, domrakstus un zīmējumus) gan no Latvijas, gan latviešu skolām ārzemēs (658 literāros darbus un 432 zīmējumus). No katras skolas varēja iesūtīt ne vairāk kā deviņus darbus, tas nozīmē, ka konkursā piedalījās daudz vairāk bērnu un jauniešu.

Konkursā piedalījās skolēni no dažādiem Latvijas novadiem un arī no latviešu skolām pasaulē – Vašingtonas ev. lut. draudzes pamatskolas, Ņujorkas Latviešu ev. lut. draudzes Ņūdžersijas Latviešu pamatskolas, latviešu skolas „Bērzainīte” Freiburgā, Eiropas skolas Frankfurtē pie Mainas, Eiropas Briseles I skolas Berkendālē, Briseles II Eiropas skolas, Bostonas Latviešu skolas, Mineapoles Sv. Paulas Latviešu skolas, latviešu skolas Maskavā, skolēni no Kanādas, Norvēģijas. Darbus iesūtīja arī Latviešu valodas aģentūras tālmācības platformas Clasflow valodas apguves nodarbību audzēkņi no dažādām valstīm.

Žūrijas komisija (literatūrzinātniece, Latvijas Universitātes profesore, mācību grāmatu autore I. Stikāne, māksliniece, grāmatu „Koko un Riko” zīmējumu autore L. Lošina, UNESCO LNK ģenerālsekretāre B. Moļņika, rakstnieks V. Rūmnieks un Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja V. Līcīte-Meldere) spraigā diskusijā ir vērtējusi un noteikusi labākos radošos darbus.

Vērtēšanas komisija piešķīra godalgotās vietas domrakstu un zīmējumu grupā: 1.–4. klašu grupā, 5.–9. klašu grupā, 10.–12. klašu grupā (sk. pielikumu).

Pateicamies visiem radošo darbu autoriem! Sirsnīgi apsveicam labāko darbu autorus, un paldies skolotājiem par ieguldīto darbu! Arī šogad interesantāko darbu fragmenti tiks apkopoti un izdoti krājumā, turpinot skolēnu radošo darbu krājumu sēriju, kurā izdotas jau četrpadsmit grāmatas. Sadarbībā ar Latvijas Radioteātri plānojam veidot arī iestudējumu Latvijas Radio 1.

Godalgoto darbu autori balvas un diplomus varēs saņemt savās skolās (ar pasta sūtījumu). Arī grāmatas „Izstāsti man savu sapni” 422 līdzautoriem un viņu skolotājiem autoreksemplāri nosūtīti uz skolām.

Lai saglabājas lasītprieks!

Dzimtās valodas diena 2020

Dzimtās valodas dienas pasākumā piedalījās 275 skolēni un skolotāji no 55 skolām.

Starptautiskā dzimtās valodas diena visā pasaulē tiek svinēta 21.februārī. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai un skaistumam.

Lai svinētu Dzimtās valodas dienu kopā ar skolu jaunatni, sajustu lepnumu par savu valsti un valodu, Latviešu valodas aģentūra 21. februārī Rīgas Latviešu biedrības namā aicināja uz tikšanos skolēnus un skolotājus.  Pasākumā piedalījās 275 skolēni un skolotāji no 55 skolām.

Pasākumā notika skolēnu radošo darbu konkursa „Izstāsti man savu sapni” uzvarētāju apbalvošana, kā arī varēja noklausīties labāko darbu fragmentus Latvijas Nacionālā teātra aktieru Agneses Cīrules un Jēkaba Reiņa lasījumā.

Tā kā šī gada tēma bija sapnis, tad pasākuma otrajā daļā sapni uzbūrām kopā ar burvju mākslinieku Danti Pecolli un Elzas Rozentāles grupu “Bur mani”.

Lai noskaidrotu konkursa „Izstāsti man savu sapni” labāko darbu autorus, spiediet šeit.

Dzimtās valodas dienas pasākuma programmu skatiet šeit.

Reģistrēšanās vietne.

Dzimtās valodas diena fotogrāfijās

Precīzāka informācija:

Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja Velga Līcīte-Meldere, 67201684, velga.licite@valoda.lv.

 

Dzimtās valodas diena 2019

Dzimtās valodas dienas pasākumā piedalījās 242 skolēni un skolotāji no 51 skolas.


Latviešu valodas aģentūra aicināja skolu jaunatni un skolotājus uz Dzimtās valodas dienas pasākumu. 2019. gada 21. februārī Latvijas Leļļu teātrī tikāmies ar skolēniem un skolotājiem no Latvijas un Latvijas diasporas skolām, lai apliecinātu cieņu valodai un valstij.

Pasākumu vadīja Latvijas Leļļu teātra aktieri Baiba Vanaga, Miķelis Žideļūns un Artūrs Putniņš. Pasākumā apbalvojām skolēnu radošo darbu konkursa „Mans bērnības stāsts” uzvarētājus un kopā klausījāmies labāko darbu fragmentus aktieru izpildījumā. Dalībniekiem bija iespēja ieskatīties arī otrpus skatuves aizkaram un redzēt, kā top leļļu stāsti. Noslēgumā dāvana skolēniem bija izrāde „Emīls un Berlīnes zēni”.

Lai noskaidrotu konkursa „Mans bērnības stāsts” labāko darbu autorus, spiediet ŠEIT.

Vairāk par pasākumu šeit: https://www.registration.lv/dzimtas_valodas_diena_2019/

Dzimtās valodas dienas pasākuma programmu skatiet šeit. 

Starptautiskā dzimtās valodas diena pasaulē tiek svinēta 21. februārī. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai saziņā un sapratnē.

Cienīsim valsti, runāsim latviski!

 

Precīzāka informācija: velga.licite@valoda.lv

 

 Dzimtās valodas diena 2018

Starptautiskā Dzimtās valodas diena visā pasaulē tiek svinēta 21. februārī. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai un skaistumam.

Lai ar lepnumu par savu valsti un valodu kopā ar skolu jaunatni svinētu Dzimtās valodas dienu, Latviešu valodas aģentūra 2018. gada 21. februārī plkst. 10.00 Rīgas Latviešu biedrības namā aicināja uz tikšanos skolēnus un skolotājus no visas Latvijas.

Pasākumā bija iespēja dzirdēt konkursa „Kas manu tautu dara stipru” literāro kompozīciju aktieru Ingas Alsiņas un Jāņa Āmaņa lasījumā, notika uzvarētāju apbalvošana, varēja saņemt spēcīgu un pozitīvu enerģijas lādiņu, klausoties bungu un dūdu mūzikas grupu „Auļi”, bija iespēja tikties ar filmu „Nameja gredzens”, „Rīgas sargi”, „Sapņu komanda 1935” režisoru Aigaru Graubu un ieskatīties filmu tapšanas aizkulisēs. Pasākumā skolēnus un skolotājus uzrunāja izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, Latviešu valodas aģentūras direktors Jānis Valdmanis un Rīgas Latviešu biedrības nama priekšsēdētājs Guntis Gailītis.

Vairāk par pasākumu var uzzināt šeit: https://www.registration.lv/dzimtas_valodas_dienas_pasakums_2018

 

Dzimtās valodas dienas fotogrāfijas var apskatīt šeit: https://valoda.lv/dzimtas-valodas-diena-fotografijas-2/

 

Kontaktinformācija

Projektu vadītāja Velga Līcīte-Meldere

Tel.: 67201684

E-pasts: velga.licite@valoda.lv

 

Dzimtās valodas dienas pasākums 20162016. gada 26. februārī „Laimas” šokolādes muzejā tika svinēta Dzimtās valodas diena, kurā tika sveikti skolēnu radošo darbu konkursa „Kā var mācīties citu valodu? Protot savu valodu” (J. Peters) uzvarētāji. Skolēnu radošo darbu fragmentus lasīja Nacionālā teātra aktrise Marija Bērziņa, papildinot priekšlasījumu ar Latvijā un pasaulē zināmām dziesmām Nacionālā teātra Muzikālās daļas vadītāja, komponista un mūzikas pedagoga Valda Zilvera pavadījumā.Skolēniem un skolotājiem bija iespēja tikties ar dzejnieku Jāni Peteru, kura dzejoļa rindas tika izmantotas radošo darbu tapšanā. Kamēr pasākuma dalībnieki uzzināja vairāk par šokolādi un šokolādes gardumu tapšanu, īpašā šokolādes darbnīcā konkursa laureātiem bija iespēja pagatavot pašiem savus saldos našķus. Radošo darbu konkursa uzvarētājus 2016. gadā noteica Latviešu valodas aģentūras direktors Jānis Valdmanis, Latviešu valodas aģentūras diasporas projektu koordinatore Sanda Roze, literatūrzinātnieks Raimonds Briedis, filoloģijas doktore Mārīte Āboltiņa, mākslas zinātniece Ksenija Rudzīte.

Savukārt 4. martā noslēdzās akcija „Novada valodnieks”, īpašā Dzimtās valodas dienas pasākumā godinot Elgu Saksi no Birzgales, Silviju Ģibieti no Liepājas, Lindu Kalniņu no Rīgas, Ilzi Līdumu no Neretas, Irēnu Meisteri no Apes, Andri Amantovu no Alūksnes un profesoru Jānošu Pustai (Janos Pusztay) no Ungārijas. Nominantus akcijai pieteica viņu domubiedri, novērtējot „Novada valodnieku” aizrautību un darbību latviešu valodas popularizēšanā un citu valodu apguvē. Novada valodnieki ir cilvēki, kas ar savu pozitīvo piemēru spēj apliecināt cieņu valsts valodai un kam valoda ir „visa dzīve”.

Pirms pasākuma žurnāliste Elizabete Lukšo sagatavoja īpašas intervijas ar „Novada valodniekiem”, visas intervijas pieejamas mūsu mājaslapā.

Pasākumā tika cildināta „Novada valodnieku” aizrautība ar valodu, kā simbolisku pateicību par rakstaino un tēlaino dzīvi valodā pasniedzot autentiskos novada cimdus no tautas tērpu centra „Senā klēts”. Savijot „Novada valodnieku” dzīves un darba rakstus ar cimdu krāsām un rakstiem, par cimdu izvēli klātesošajiem stāstīja „Senās klēts” etnogrāfe un māksliniece Ziedīte Muze. Ar cimdu rakstiem Latvijā un to vēsturisko nozīmi un izplatību iepazīstināja Latvijas vēstures institūta Etnoloģijas nodaļas vadītāja Aija Jansone. Sveicot profesoru Jānošu Pustai no Rietumungārijas Universitātes un tulkotāju no ungāru valodas Elgu Saksi, pateicības vārdus teica arī Ungārijas goda konsule Ariana Župika.

Dzimtās valodas dienas pasākums 2015

2015. gada 20. februārī notika Latviešu valodas aģentūras ikgadējais Dzimtās valodas dienas pasākums Rīgas Latviešu biedrības namā. Pasākumā piedalījās skolēnu radošā darba konkursa „Mani septiņjūdžu zābaki stāv kaktā ar putekļiem apklāti (Aspazija)” dalībnieki, viņu atbalstītāji un skolotāji, kā arī citi interesenti. Pasākumā tika apbalvoti skolēnu konkursa labāko darbu autori.Konkursa uzvarētājus sveica radošo darbu konkursa žūrija: Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova, UNESCO LNK ģenerālsekretāres p. i. Baiba Moļņika, Kultūras akadēmijas profesors literatūrzinātnieks Raimonds Briedis, Rīgas Latviešu biedrības krājumu glabātāja Gaida Jablovska un Latviešu valodas aģentūras projektu koordinatore Velga Līcīte-Meldere.

Konkursā piedalījās jaunieši ne vien no Latvijas novadiem, bet arī no latviešu skolām ārvalstīs – no Ņujorkas Latviešu ev. lut. draudzes Bronksas pamatskolas, Štutgartes Latviešu skoliņas, Latviešu skolas Hamiltonā, Briseles II Eiropas skolas, nedēļas nogales skolas „Pūcīte” Īrijā, Ņūdžersijas pamatskolas, Bonnas latviešu skoliņas „Kamolītis”, Latviešu svētdienas skolas Maskavā un Korkas skoliņas Īrijā. Kopā iesūtīti 432 radošie darbi: 273 literārie darbi un 159 zīmējumi (konkursa laureātu saraksts un fotogrāfijas skatāmas: šeit).

Pasākumā bija iespēja dzirdēt labāko skolēnu darbu fragmentu priekšlasījumus aktieru Karinas Tatarinovas un Jāņa Kroņa izpildījumā; iepazīt Aspaziju Jūrmalas pilsētas muzeja filiāles Aspazijas mājas vadītājas Ārijas Vanagas stāstījumā; uzzināt, ko vietvārdi vēsta par kurpēm, vīzēm un zābaciņiem valodnieces Laimutes Balodes un Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja darbinieces Līgas Miklašēvičas priekšlasījumā, kā arī pārbaudīt savas zināšanas un atjautību radošā viktorīnā. Pasākuma noslēgumā – teātra studijas „Rampa” un Ziemeļu dzimtas literāri muzikāls priekšnesums.

 
Dzimtās valodas dienas pasākums 2014

Dzimtās valodas diena pēc UNESCO iniciatīvas jau 14 gadus visā pasaulē tiek svinēta 21.februārī. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtajai valodai, sekmēt tās lietojumu un popularizēt atziņu, ka dzimtā valoda ir dziļas un daudzpusīgas personības attīstības pamats.2014. gadā Latviešu valodas aģentūra aicināja skolēnus un skolotājus piedalīties Dzimtās valodas dienas pasākumā 21.februārī Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē (Rīgā, Merķeļa ielā 13), kur Valsts vēstures arhīva pētniece Ina Grosena stāstīja, kā veidot dzimtas koku; arheologs Rūdolfs Brūzis atklāja, ko par latviešu saknēm Livonijā vēsta arheoloģija; rakstnieks, triloģijas „Zīmogs sarkanā vaskā” autors Jānis Lejiņš iepazīstināja ar vēsturiska romāna tapšanu un folkloras kopa „Vilki” dziedāja dziesmas, kas latviešu karavīrus pavadījušas cauri gadsimtiem.

Pasākumā apbalvojām Eiropas Valodu dienā 2013 izsludinātā radošo darbu konkursa „Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā” uzvarētājus.

Šogad konkursā piedalījās jaunieši ne vien no Latvijas novadiem, bet arī no latviešu skolām ārvalstīs – Melburnas, Īrijas, Vašingtonas, Ņudžersijas, Čikāgas, Minsteres u.c.

Žūrijas komisija, kuras sastāvā bija Latvijas Rakstnieku savienības, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra, UNESCO LNK, Latvijas Universitātes un Latviešu valodas aģentūras pārstāvji, noskaidroja 35 labāko darbu autorus. Pasākumā gaidījām visus konkursa dalībniekus un interesentus.

Tāpat kā iepriekšējos gadus labāko darbu fragmenti tiks apkopoti grāmatā. Klajā nācis arī iepriekšējā gada skolēnu labāko darbu krājums „Latvija, es esmu Tavs bērns”.

Pasākuma programma šeit.

UNESCO LNK piedāvātā Dzimtās valodas dienas programma šeit.

Dzimtās valodas dienas pasākums 2013

2013. gadā Latviešu valodas aģentūra aicināja skolēnus un skolotājus piedalīties Dzimtās valodas dienas pasākumā 22. februārī Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, (Vecrīgā, Rīgas Doma ansamblī, Palasta ielā 4), kur bija plānota dzejnieces Ingas Gailes saruna „Mana balss”, tikšanās ar animācijas studijas „Dauka” māksliniecēm Gundegu Muzikanti un Ilzi Dambi, multiplikācijas filmu skatīšanās un ekskursija grupās pa muzeju gidu vadībā.

Pasākumā paziņojām un apbalvojām Eiropas Valodu dienā 2012 izsludinātā radošo darbu konkursa „Latvija, es esmu Tavs bērns” uzvarētājus. Šogad konkursā piedalījās jaunieši ne vien no Latvijas novadiem, bet arī no latviešu skolām ārvalstīs – Adelaides, Ņujorkas, Briseles, Īrijas, Ņūdzersijas un Vašingtonas u.c. Kopā tika iesūtīti 582 radošie darbi: literārie darbi, zīmējumi un dziesmas.

Žūrijas komisija, kuras sastāvā bija Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, UNESCO LNK, Rīgas Pedagoģijas vadības un izglītības augstskolas un Latviešu valodas aģentūras pārstāvji, noskaidroja 30 labāko darbu autorus.

Labāko darbu fragmenti tiks apkopoti grāmatā.

Programma atrodama šeit.

Precīzāka informācija pa e-pastu: velga.licite@valoda.lv   vai tālruni 67201684.

Dzimtās valodas diena 2012

Latviešu valodas aģentūra jau vairākus gadus rīko Dzimtās valodas dienas pasākumus, kuros aicina piedalīties interesentus.

2012. gada 21. februārī plkst. 18:00 Raiņa un Aspazijas muzejā (Rīgā, Baznīcas ielā 30) sarunā par valodas kultūrtelpu, vārdu spēlēm, jauno rakstnieku iespējām izglītoties, tekstu pasauli, literatūru kā spilgtāko valodas izteiksmes formu, kas iedvesmo, satracina, apbur, aicinām uz tikšanos ar literatūrzinātnieci Ievu Kolmani, Literārās akadēmijas vadītāju Ronaldu Briedi un rakstnieci Ingu Žoludi.

2012. gadā Latviešu valodas aģentūra Dzimtās valodas dienas pasākumu skolēniem un skolotājiem rīkoja arī 16. februārī Eiropas Savienības mājā, kur literārajā meistardarbnīcā skolēnus gaidīja dzejnieks Guntars Godiņš, zīmēšanas meistarklasi vadīja mākslinieks Jānis Anmanis, bet kopā ar folkloristi Ilgu Reiznieci mācījāmies radīt tradīcijas.

Pasākumā apbalvojām arī Eiropas Valodu dienā 2011 izsludinātā radošo darbu konkursa „Starp tevi un mani ir valoda” uzvarētājus. Šogad konkursā piedalījās jaunieši ne vien no Latvijas novadiem, bet arī no latviešu skolām ārvalstīs – Melburnas, Briseles, Stokholmas, Bostonas, Adelaides un Hamiltonas. Kopā iesūtīti 334 literārie darbi, 101 zīmējums, starp kuriem bija arī audiovizuāli darbi un komiksi.

Ar radošo darbu konkursa „Starp tevi un mani ir valoda” uzvarētājiem iespējams iepazīties Latviešu valodas aģentūras mājaslapā www.valoda.lv. Tāpat kā iepriekšējos gadus labāko darbu fragmenti tiks apkopoti grāmatā. Kā jau informējām – 2011. gada skolēnu labākie darbi apkopoti grāmatā „Ko, Latvija, Tev varu dot?”.

Dzimtās valodas dienas pasākuma fotogrāfijas

Informāciju par citiem Dzimtās valodas dienas pasākumiem, kas tiek rīkoti skolās, bērnudārzos, interešu izglītības centros un bibliotēkās gan Latvijā, gan arī ārpus tās, lasiet UNESCO LNK izveidotajā apkopojumā:

http://www.unesco.lv

 

Dzimtās valodas dienas pasākumi 2011

Starptautiskā dzimtās valodas diena jau 11 gadus visā pasaulē tiek atzīmēta 21.februārī. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību valodu daudzveidībai un dzimtās valodas skaistumam.

Lai svinētu Dzimtās valodas dienas svētkus kopā ar skolu jaunatni, Latviešu valodas aģentūra Eiropas Savienības mājā bija aicinājusi uz tikšanos skolēnus no visas Latvijas.

Vairāk nekā simts pamatskolas un vidusskolas audzēkņiem bija iespēja tikties ar rakstnieci Inesi Zanderi. Viņa bija iepazinusies ar skolēnu konkursa darbiem un kritiski, bet tomēr ar lielu labvēlību tos izvērtēja. Rakstniece rosināja skolēnus vairāk būt pašiem un uzteica Laimas Madaras Šveidukas pausto viedokli par nepieciešamību runāt tikai „skaidrā latviešu valodā”. Tas nozīmē domas un izteiksmes tīrību, jo skaidra valoda ir apliecinājums skaidrai domai.

Mākslinieks Reinis Pētersons atklāja, kā top ilustrācijas grāmatām un pēc auditorijas pieprasījuma radīja vairākus zīmējumus.

Īsts līvs – valodnieks – Valts Ernštreits stāstīja par lībiešu valodu un atgādināja par vārdiem, ko esam aizguvuši no lībiešiem. Kopā ar krāšņajos lībiešu tautastērpos tērptajām teicējām klātesošie varēja dziedāt līdzi lībiešu šūpuļdziesmu.

Pasākumā bija iespēja iepazīties ar jauno Latviešu valodas aģentūras interaktīvo mācību līdzekli literatūrā „No modernisma līdz postmodernismam”, kā arī kopā ar mācību centra „Skrivanek Baltic” pārstāvjiem pārbaudīt vecvārdu un apvidvārdu zināšanas, piedaloties spēlē „Vai zini šo vārdu?”. Dalībnieku zināšanas bija pārliecinošas, tāpēc bez pūlēm tika atminēti tādi vārdi kā tupenis un buļba (kartupelis), krizdoles un stiķenes (ērkšķogas), skotele(priekšauts), dardedze (varavīksne), ķisens (spilvens), ciskadrilla (velosipēds), kunna(varde) u. c. Mazāk zināmi un grūtāk atminami skolēniem izrādījās vārdi: žugura (stārķis), kušķiņi (jēri), vaiduot (slimot), rupucs (krupis), skutuls (bļoda) un aizgore (aizkrāsns). Bija arī kuriozi – Kurzemes pusē lietoto vaboles apzīmējumu bambel daži spēles dalībnieki nosauca par bumbieri un konfekti, savukārt kurčiks (tītars) izklausījās pēc cigaretes vai gurķīša; sipisniks (biezpiens) bērniem izklausījās pēc sienāža, bet spindzeles dažiem zēniem šķita piemērots apzīmējums meitenēm (merģelēm), nevis lapsenēm. Spēles beigās tika noskaidroti vislabākie apvidvārdu zinātāji – Santa Ķere no Ogres pamatskolas 6.b klases un Līva Strazdiņa no Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 12.b klases, kuras saņēma pasākuma rīkotāju sarūpētās balvas.

Pasākumā notika arī Eiropas Valodu dienā2010 izsludinātā zīmējumu konkursa „Mazs bij’ tēva novadiņš” (1.-4. klases) un literāro darbu konkursa „Ko, Latvija, Tev varu dot?” (5.-12. klases) uzvarētāju apbalvošana.

man ir valoda

ar to es smejos un strīdos

es tajā kā saulītē sildos

es tajā kā peļķē mīdos

ar to uz mēles es ceļos

kā pasaku princis cēls

ar to es cūkkūtī veļos

kā zudušais dēls

vai es to skūpstu kā dievmaizi

vai dusmās tur slauku kājas

man ir mana valoda

un es esmu mājās 

Knuta Skujenieka dzejas rindas ieskandināja O. Vācieša muzeju 24. februāra Dzimtās valodas dienas sarīkojumā „Vārds – tas ir svētums, gadsimtu pienests”. Apmeklētāji varēja ieklausīties Ludmilas Azarovas, Imanta Auziņa, Jāņa Petera, Māras Zālītes, Vizmas Belševicas, Imanta Ziedoņa, Māra Čaklā un Ojāra Vācieša skaistākajos valodai veltītajos dzejoļos aktrises Zanes Daudziņas lasījumā un dziedāt līdzi mūziķa Adriana Kukuvasa dziedātajām dziesmām.

Kopā svētki vienmēr sanāk krāšņāki, tāpēc aicinājām skolēnus arī turpmāk piedalīties Latviešu valodas aģentūras rīkotajos pasākumos!

Esiet lepni par savu valsti un valodu!  

Piedāvājam ieskatu dažos fotomirkļos.


Dzimtās valodas diena 2010

2010. gada 19. februārī Eiropas Savienības mājā notika Starptautiskās dzimtās valodas dienas pasākums. Starptautiskā dzimtās valodas diena jau 10 gadus visā pasaulē tiek atzīmēta 21. februārī. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību valodu daudzveidībai un dzimtās valodas skaistumam. Lai svinētu Dzimtās valodas dienas svētkus, LVA Eiropas Savienības mājā bija aicinājusi uz tikšanos skolēnus no visas Latvijas. Vairāk nekā simts pamatskolas un vidusskolas audzēkņiem bija iespēja tikties ar rakstnieci L. Muktupāvelu, valodas konsultanti Dr. philol. D. Liepu, piedalīties viktorīnā un pārbaudīt savas valodas zināšanas. Notika arī labāko zīmējumu un literāro darbu konkursa uzvarētāju apbalvošana, kā arī īpašu pārsteigumu bija sagatavojis Karaliskais improvizācijas teātris.