Laimutei Balodei piešķirts Ministru kabineta Atzinības raksts