Iepirkums “Latviešu valodas un kultūrvides apguves intensīvo kursu norises nodrošināšana”

Iepirkuma procedūras Publisko iepirkumu likuma 10. panta kārtībā „Latviešu valodas un kultūrvides apguves intensīvo kursu norises nodrošināšana”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LVA 2019/13/ESF/B): https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/20799