Valodas vakari „Par valodu – tas ir interesanti?!”

 

2019. gadā Latviešu valodas aģentūra turpināja 2018. gadā iesākto sarunu ciklu ar valodniekiem „Par valodu – tas ir interesanti?!”.

Šoreiz sarunu ciklu vadīja žurnāliste Sandra Kropa, kā arī Jānis Krops un Paula Gulbinska. Sarunu temati ļoti dažādi: par valodas reģionālajiem variantiem, par vārdu krājuma bagātību un daudzveidību, gramatikas jautājumiem un valodas apguves aktualitātēm, kā arī par tulkojumu valodu.

 

1. Par vietām un vārdiem. Valodniece Sanda Rapa un ģeogrāfe, vietvārdu speciāliste Vita Strautniece. 2019. gada 29. augusts. Valodas vakari. Par valodu – tas ir interesanti?! Sarunu vada žurnāliste Sandra Kropa. Ieraksts „Raxti”. Rīga: LVA, 2019.

 

2. Par vārdiem un to pētīšanu. Valodnieces Andra Kalnača un Gunta Smiltniece. 2019. gada 12. septembris. Valodas vakari. Par valodu – tas ir interesanti?! Sarunu vada žurnāliste Sandra Kropa. Ieraksts „Raxti”. Rīga: LVA, 2019.

 

3. Valodas reģionālie varianti. Valodnieki Anna Stafecka un Vilma Šaudiņa. 2019. gada 26. septembrī. Valodas vakari. Par valodu – tas ir interesanti?! Sarunu vada žurnālists Jānis Krops. Ieraksts „Raxti”. Rīga: LVA, 2019.

 

4. Valoda tulkojumā. Valodnieks un tulks Andrejs Veisbergs. 2019. gada 10. oktobris. Valodas vakari. Par valodu – tas ir interesanti?! Sarunu vada žurnāliste Sandra Kropa. Ieraksts „Raxti”. Rīga: LVA, 2019.

 

5.  Kā mācīt un mācīties valodu? Valodas didaktiķi Diāna Laiveniece un Normunds Dzintars. 2019. gada 24. oktobris. Valodas vakari. Par valodu – tas ir interesanti?! Sarunu vada žurnāliste Sandra Kropa. Ieraksts „Raxti”. Rīga: LVA, 2019.

 

6. Tā runā novados. Valodnieces Benita Laumane un Ieva Ozola. 2019. gada 7. novembris. Valodas vakari. Par valodu – tas ir interesanti?! Sarunu vada žurnāliste Paula Gulbinska. Ieraksts „Raxti”. Rīga: LVA, 2019.

 

7. Valodas kārtība. Kārtība valodā. Valodnieces Ilze Lokmane un Baiba Saulīte. 2019. gada 20. novembris. Valodas vakari. Par valodu – tas ir interesanti?! Sarunu vada žurnāliste Sandra Kropa. Ieraksts „Raxti”. Rīga: LVA, 2019.

 

Sarunas notika sapulču, tikšanās, izglītības un semināru telpā Birojnīca, Berga bazārā, Rīgā, Dzirnavu ielā 84 k-2.

Sarunu videomateriāli ievietoti arī Lingvistiskajā kartē http://www.lingvistiskakarte.lv/

 

Valodas vakari „Par valodu – tas ir interesanti?!”

2018

2018. gadā Latviešu valodas aģentūra no aprīļa līdz oktobrim organizēja kārtējo sarunu ciklu  „Par valodu – tas ir interesanti?!”. Šoreiz tās bija septiņas tikšanās ar valodniekiem.

Sarunu cikla vadītājs žurnālists Elvis Jansons aicināja valodniekus uz pārdomām par dažādiem valodas jautājumiem: valodas vēsturi, sociolingvistiku, datorlingvistiku, onomastiku, fonētiku, gramatiku, valodas kultūru u. c.

Piedāvājam noklausīties sarunu fragmentus:

1. Digitālā laikmeta valoda. Sabiedrības „Tilde” vadītājs Andrejs Vasiļjevs un LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijas vadītājs Normunds Grūzītis. 2018. gada 26. aprīlis. Valodas vakari. Par valodu – tas ir interesanti?! Sarunu vada žurnālists Elvis Jansons. Ieraksts „Raxti”. Rīga: LVA, 2018.

 

2. Valoda sabiedrībā. Vai esam kopsolī? Valodnieces Ina Druviete un Vija Požarnova. 2018. gada 24.maijs. Valodas vakari. Par valodu – tas ir interesanti?! Sarunu vada žurnālists Elvis Jansons. Ieraksts „Raxti”. Rīga: LVA, 2018.

 

3. Valoda laiku lokos. Valodnieki Baiba Kangere un Pēteris Vanags. 2018. gada 28. jūnijs. Valodas vakari. Par valodu – tas ir interesanti?! Sarunu vada žurnālists Elvis Jansons. Ieraksts „Raxti”. Rīga: LVA, 2018.

 

4. Kā valoda skan. Valodnieki Ilze Auziņa un Juris Grigorjevs. 2018. gada 26. jūlijs. Valodas vakari. Par valodu – tas ir interesanti?! Sarunu vada žurnālists Elvis Jansons. Ieraksts „Raxti”. Rīga: LVA, 2018.

 

5. Vai saprotam bērnu valodu? Valodnieces Dace Markus un Anna Vulāne. 2018. gada 21. augusts. Valodas vakari. Par valodu – tas ir interesanti?! Sarunu vada žurnālists Elvis Jansons. Ieraksts „Raxti”. Rīga: LVA, 2018.

 

6. Latviešu valoda Eiropas valodu saimē. Valodnieki Ilze Rūmniece un Jānis Sīlis. 2018. gada 27. septembris. Valodas vakari. Par valodu – tas ir interesanti?! Sarunu vada žurnālists Elvis Jansons. Ieraksts „Raxti”. Rīga: LVA, 2018.

 

7. Baltu valodas. Valodnieki Laimute Balode un Edmunds Trumpa. 2018. gada 25. oktobris. Valodas vakari. Par valodu – tas ir interesanti?! Sarunu vada žurnālists Elvis Jansons. Ieraksts „Raxti”. Rīga: LVA, 2018.

 

Sarunas notika sapulču, tikšanās, izglītības un semināru telpā Birojnīca, Berga bazārā, Rīgā, Dzirnavu ielā 84 k-2.

Pilnā apjomā sarunu videomateriāli ievietoti Lingvistiskajā kartē (http://www.lingvistiskakarte.lv/).