Valodas vakari „Par valodu – tas ir interesanti?!”

2018. gadā Latviešu valodas aģentūra no aprīļa līdz oktobrim organizēja kārtējo sarunu ciklu  „Par valodu – tas ir interesanti?!”. Šoreiz tās bija septiņas tikšanās ar valodniekiem.

Sarunu cikla vadītājs žurnālists Elvis Jansons aicināja valodniekus uz pārdomām par dažādiem valodas jautājumiem: valodas vēsturi, sociolingvistiku, datorlingvistiku, onomastiku, fonētiku, gramatiku, valodas kultūru u. c.

Piedāvājam noklausīties sarunu fragmentus:

1. Digitālā laikmeta valoda. Sabiedrības „Tilde” vadītājs Andrejs Vasiļjevs un LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijas vadītājs Normunds Grūzītis. 2018. gada 26. aprīlis. Valodas vakari. Par valodu – tas ir interesanti?! Sarunu vada žurnālists Elvis Jansons. Ieraksts „Raxti”. Rīga: LVA, 2018.

2. Valoda sabiedrībā. Vai esam kopsolī? Valodnieces Ina Druviete un Vija Požarnova. 2018. gada 24.maijs. Valodas vakari. Par valodu – tas ir interesanti?! Sarunu vada žurnālists Elvis Jansons. Ieraksts „Raxti”. Rīga: LVA, 2018.

3. Valoda laiku lokos. Valodnieki Baiba Kangere un Pēteris Vanags. 2018. gada 28. jūnijs. Valodas vakari. Par valodu – tas ir interesanti?! Sarunu vada žurnālists Elvis Jansons. Ieraksts „Raxti”. Rīga: LVA, 2018.

4. Kā valoda skan. Valodnieki Ilze Auziņa un Juris Grigorjevs. 2018. gada 26. jūlijs. Valodas vakari. Par valodu – tas ir interesanti?! Sarunu vada žurnālists Elvis Jansons. Ieraksts „Raxti”. Rīga: LVA, 2018.

5. Vai saprotam bērnu valodu? Valodnieces Dace Markus un Anna Vulāne. 2018. gada 21. augusts. Valodas vakari. Par valodu – tas ir interesanti?! Sarunu vada žurnālists Elvis Jansons. Ieraksts „Raxti”. Rīga: LVA, 2018.

6. Latviešu valoda Eiropas valodu saimē. Valodnieki Ilze Rūmniece un Jānis Sīlis. 2018. gada 27. septembris. Valodas vakari. Par valodu – tas ir interesanti?! Sarunu vada žurnālists Elvis Jansons. Ieraksts „Raxti”. Rīga: LVA, 2018.

7. Baltu valodas. Valodnieki Laimute Balode un Edmunds Trumpa. 2018. gada 25. oktobris. Valodas vakari. Par valodu – tas ir interesanti?! Sarunu vada žurnālists Elvis Jansons. Ieraksts „Raxti”. Rīga: LVA, 2018.

 

Sarunas notika sapulču, tikšanās, izglītības un semināru telpā Birojnīca, Berga bazārā, Rīgā, Dzirnavu ielā 84 k-2.

Pilnā apjomā sarunu videomateriāli tiks ievietoti Lingvistiskajā kartē (http://www.lingvistiskakarte.lv/).