Skanējums

Latviešu valodas skanējumu iespējams noklausīties dažādu teicēju ierunātās latviešu tautas pasakās no a/s “Gaismas upe” mājaslapas www.pasakas.net