Referendums 18.02.2012.

Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas vēstule, 13.02.2012.

Latviešu valoda ir Latvijas pamatvērtība – identitātes pamats un valstiskuma kodols

Vai tiešām 90 gados tik maz kas ir mainījies?

Klaipēdas Universitātes studentu atbalsts vienai valsts valodai Latvijā

Latvijas iedzīvotāju atbalsts vienai valsts valodai Latvijā

Ivars Cinkuss

Kertu Kibermane

Havjers Fernandess-Kruss

Video tapuši sadarbībā ar „Ienesīga vieta. Production”. Režisore Vineta Leimane, producente Dace Leimane. 2012. gads.

Latviešu valodas aģentūra organizē pasākumus

latviešu kā vienīgās valsts valodas statusa apliecināšanai

2012. gada 18. februārī Latvijā notiks t.s. valodu referendums. Latviešu valodas aģentūra 2012. gada februārī rīko vairākus pasākumus, lai informētu sabiedrību par latviešu valodas statusa nozīmi Latvijas kā suverēnas valsts pastāvēšanā.

Latvijas Republikā nav apšaubāms Satversmes 4. pantā noteiktais latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas statuss, un Latviešu valodas aģentūra ir PRET grozījumiem Latvijas Republikas Satversmē, kas paredz krievu valodai noteikt otras valsts valodas statusu.

Pasākums

Norises vieta un laiks

Apraksts

Bernarda Spolska grāmatas „Valodas pārvaldība” atvēršana

spolskis

2012. gada 7. februārī viesnīcas „Gutenbergs” konferenču zālē „Johans” Rīgā, Doma laukumā 1 Valodnieka un sociolingvista B. Spolska jaunā grāmata „Valodas pārvaldība” ir veltīta valodas politikai dažādās dzīves jomās – ģimenē, izglītības iestādēs, reliģiskajās organizācijās, armijā un policijā, valsts varas un pārvaldes institūcijās, uzņēmējdarbībā. Šī grāmata dod iespēju norises Latvijas valodas politikā izvērtēt plašākā starptautiskā kontekstā. Grāmatas tulkotāja – Dr. habil. philol. Ina Druviete.

Slaidrāde

 

LVA pētījuma „Valodas situācija Latvijā: 2004–2010” prezentācija

 

 

ValSitLatv_vaks_web

2012. gada 13. februārī Mākslas muzejā „Rīgas birža” Doma laukumā 6 Novērtējot sasniegumus valodas politikas īstenošanā, pētījumā analizētas arī problēmas latviešu valodas kā valsts valodas pozīciju nodrošināšanā. Spēcīgā valodu konkurence, globalizācijas radītie izaicinājumi, pašu latviešu lingvistiskā attieksme un uzvedības īpatnības, kas veicinājušas valsts valodas prasmes neatbilstību tās lietojumam, un citi faktori būtiski kavē valsts valodas nostiprināšanos visās nozīmīgajās sabiedrības dzīves jomās.

Pētījuma slaidrāde

Fotoattēli

Dzimtās valodas diena 2012. gada 16. februārī Eiropas mājā Rīgā, Aspazijas bulvārī 28 LVA jau vairākus gadus rīko Dzimtās valodas dienas pasākumus, kuros aicina piedalīties skolēnus, skolotājus un citus interesentus no visas Latvijas. Šogad pasākumā literārajā meistardarbnīcā gaidīs dzejnieks Guntars Godiņš, zīmēšanas meistarklasi vadīs mākslinieks Jānis Anmanis, bet kopā ar folkloristi Ilgu Reiznieci mācīsimies radīt tradīcijas. Pasākumā tiks apbalvoti arī Eiropas Valodu dienā 2011 izsludinātā radošo darbu konkursa „Starp tevi un mani ir valoda” uzvarētāji.

Fotoattēli

Valodnieces Dites Liepas grāmatas „Latvijas preses valoda” atvēršana

 

prese-dite

2012. gada 17. februārī Eiropas mājā Rīgā, Aspazijas bulvārī 28 Latviešu valodniecībā līdz šim nav bijis plašu pētījumu par pārmaiņām plašsaziņas līdzekļu valodā Latvijas valstij un latviešu tautas vēsturei īpaši nozīmīgajā Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atjaunošanas un nostiprināšanās periodā. Šajā darbā uz plaša faktu materiāla pamata raksturotas Latvijas preses valodas attīstības pamattendences pēdējo divdesmit piecu gadu laikā.

Fotoattēli