Latviešu valodas apguve un izpēte Latvijā

Daugavpils Universitāte
Humanitārā fakultāte
Latviešu valodas katedra

Vienības iela 13, 308. kab.
Daugavpils
LV – 5400
Tālr: 54 24238
http://www.dau.lv
E-pasts: sofija@dau.lv (katedra)

 

Latvijas Universitāte
Filoloģijas fakultāte

Visvalža iela 4a
Rīga
LV – 1050
Tālr.: 7034841
http://www.lu.lv/filol
E-pasts: filfak@lu.lv

 

Latvijas Universitāte
Moderno valodu fakultāte

Visvalža iela 4a
Rīga
LV – 1050
Tālr.: 7034811
http://www.lu.lv/mvf
E-pasts: mvf@lu.lv

 

Latvijas Universitāte
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

Jūrmalas gatve 74/76
Rīga
LV – 1083
Tālr.: 7034000
http://www.ppf.lu.lv
E-pasts: ppf@lu.lv

 

Latvijas Universitāte
Latviešu valodas institūts

Akadēmijas laukums 1
Rīga
LV-1050
Tālr./fakss: 7227696
http://www.lza.lv/lat/inst/in17.htm
E-pasts: latv@lza.lv

 

Liepājas Pedagoģijas akadēmija
Humanitārā fakultāte
Latviešu valodas katedra

Lielā iela 14, 316. telpa
Liepāja
LV – 3401
Tālr.: 34 25204
http://www.lieppa.lv
E-pasts: balti@lieppa.lv

 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Vadības un ekonomikas nodaļa
Valodu katedra

Imantas 7. līnija 1
Rīga
LV – 1083
Tālr.: 7808134, 7843035
http://www.rpiva.lv
E-pasts: margarita@rpiva.lv

 

Rīgas Tehniskā universitāte
Valodu institūts

Meža iela 1/1 – 409
Rīga
LV – 1048
Tālr.: 7089501
Fakss: 7089539
http://www.rtu.lv/vi/
E-pasts: valodu.instituts@rtu.lv

 

Rēzeknes Augstskola
Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte
Filoloģijas katedra

Atbrīvošanas aleja 115
Rēzekne
LV – 4600
Tālr.: 46 25841
http://www.ru.lv
E-pasts: filkat@tvnet.lv

 

Rēzeknes Augstskola
Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte
Baltu filoloģijas pētnieciskais centrs

Atbrīvošanas aleja 115
Rēzekne
LV – 4600
Tālr.: 46 25841
http://www.ru.lv
E-pasts: bfpc@inbox.lv

 

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Nr. p.k.

Iestāde

Adrese

Piezīme

1.

Sabiedrības integrācijas fonds

Brīvības ielā 40-39, 6.stāvs, Rīgā, LV-1050

Tālr.: 7281752, e-pasts: info@lsif.lv,

http://www.lsif.lv/latviesu-valodas-kursi

Informācija par sabiedrības integrāciju

2.

Nodarbinātības valsts aģentūra

Pārvalde:K.Valdemāra ielā 38 k-1,

Rīgā, LV – 1010
Tālr. 67021706, fakss 67021806,

e-pasts:nva@nva.gov.lv

http://www.nva.lv/index.php?cid=3

Informācija par kursiem

3.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Čiekurkalna 1. līnija 1,

k-3, LV-1026, Rīga. Tālr.informācijai 8300,

e-pasts:pmlp@pmlp.gov.lv

http://www.pmlp.gov.lv/lv/

Informācija par prasībām pilsonības iegūšanai

4.

Valsts izglītības satura centrs

Vaļņu iela 2, 6.stāvā, 606. kabinets,

Rīga, LV-1050
Tālr.: 67814480; 67281232, fakss: 67223801
E-pasts:isec@isec.gov.lv

http://isec.gov.lv/valval/index.shtml

Informācija par valodas atestāciju