Tiesiskā regulējuma izstrāde valodas jomā

Izglītības un zinātnes ministrija

Vaļņu ielā 2
Rīgā, LV-1050
Tālr.: 67226209
Fakss: 67223905
www.izm.gov.lv
E-pasts:  info@izm.gov.lv

 

Latvijas Valsts prezidenta kancelejas
Valsts valodas komisija

Pils laukumā 3
Rīgā, LV-1900
Tālr.: 67092189
Fakss: 67092157
www.vvk.lv
E-pasts:  valoda@president.lv

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas
Terminoloģijas komisija

Akadēmijas laukumā 1
Rīgā, LV-1050
Tālr.: 67229636
Fakss: 67227696
www.lza.lv/lat/TK
E-pasts: tk@lza.lv

 

Tieslietu ministrijas

Valsts valodas centrs

Eksporta ielā 6
Rīgā, LV-1010
Tālr.: 67331814
Fakss: 67336038
www.vvc.gov.lv
E-pasts:  info@vvc.gov.lv

 

IZM Izglītības satura un eksaminācijas centra
Valsts valodas atestācijas daļa un
Humanitāro (valodu) zinību daļa

Vaļņu ielā 2
Rīgā, LV-1050
606.kab.
Tālr.: 67814480
Fakss: 67223801
www.isec.gov.lv

E-pasts: visc@visc.gov.lv

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija

Lomonosova ielā 1
Sociālo zinātņu fakultātē
Rīgā, LV-1019
Tālr.: 67089853
http://lvlsa.blogspot.com/
E-pasts:  anita.vanaga@lu.lv

 

Latviešu valodas kā otrās valodas apguves skolotāju asociācija

Ģertrūdes ielā 30
Rīgā, LV-1011
Tālr.: 67313213
www.lvasa.lv/latval_otra_lv.html
E-pasts:  ligita.grigule@izm.gov.lv