«ALTSOLEM» LEONARDO DA VINCI programma

Alt Solem

ALTSOLEM
(Applied Language Training for Speakers of Other Languages through E- and M-learning)
LEONARDO DA VINCI
 programma
Līguma Nr. 2005 – Nr. LV/05/B/F/PP 172.010

Projekta mērķis –
Izveidot vienkārši lietojamu, elastīgu, adaptējamu e-vidi valodas apguvei, ko valodu skolotāji varētu izmantot kā papildu atbalstu mācību procesā. Tā mērķauditorija ir valodu skolotāji.

Projekta darbības virzieni –
Lai labāk izprastu, kā izlauzties cauri jauno tehnoloģiju džungļiem un atklātu to iespējas, ALTSOLEM mājas „nākotnes apdzīvotājiem” tiek gatavota lietotāja rokasgrāmata ar ieteikumiem, kā efektīvāk pielietot jaunās tehnoloģijas un to dažādos rīkus valodu mācīšanas un apguves procesā.

Altsolem māja – e-vide valodu skolotājiem

Projekta rezultāti –
Projekta rezultātā ir paredzēts apkopot dažādus tehnoloģiskus palīglīdzekļus (rīkus) un sagatavot to pielietošanas piemērus. Kā mājvieta šiem rīkiem ir paredzētaMOODLE programmas ietvaros projektam specifiski izveidotā e-vide jeb t.s. ALTSOLEM māja.ALTSOLEM māja ir vizuāla metafora elektronisko līdzekļu izmantošanai valodas mācīšanā.
Mājā ir paredzēts:
1) apkopot konkrētus tehnoloģiskos rīkus, kurus iespējams izmantot valodu mācīšanā. Šādi rīki, piemēram, ir čati, forumi, elektroniskas viktorīnas u.c.;
2) pulcināt skolotājus, kas interesējas par e-apmācību;
3) uzturēt diskusijas, veicināt pieredzes apmaiņu starp skolotājiem;
4) dot skolotājiem iespēju izmēģināt minētos rīkus;
5) nodrošināt iespēju skolotājiem veidot e-mācību kursus pašu spēkiem;
6) aicināt piedalīties diskusijās arī tos, kuri apgūst valodas.

Latviešu valodas apguves valsts aģentūra ir projekta virzītājs, ICD Riga – projekta koordinators. Projektā piedalās arī vēl četri partneri no dažādām valstīm:

  • no Lielbritānijas Kembridžas Apmācības un attīstības centrs (Cambridge Training and Development (CTAD));
  • no Bulgārijas Valsts profesionālās izglītības centra Pernikas nodaļa, kas atrodas Bulgārijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras paspārnē (National Centre for Vocational Training within the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (NCVT), branch Pernik);
  • no Itālijas privāta apmācību organizācija„Amitie”, kuras profils ir apmācība informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jomā;
  • no Vācijas Hamburgas Vācijas Arodbiedrību apvienības un Hamburgas Tautas augstskolas finansēta tālākizglītības iestāde Arbeit und Leben D GB/VHS Hamburg e.V.