Izstrādāts jauns metodiskais materiāls

„Latvija drauga acīm” – veids, kā reizē ar valodu apgūt latviešu dzīves paradumus, valsts vēsturi un kultūru

Latviešu valodas aģentūra šomēnes pabeigs pilnīgi jaunu metodisko materiālu izstrādi trešo valstu valstspiederīgo bērniem un viņu skolotājiem, ar kuru cer panākt būtisku uzlabojumu ārvalstu bērnu integrācijai Latvijas skolās un sabiedrībā kopumā.

Kā informē viena no aktivitātes vadītājām, Latviešu valodas aģentūra (turpmāk – LVA) Izglītības daļas projektu vadītāja Inese Muhka, LVA kā sadarbības partneris piedalās Izglītības un zinātnes ministrijas realizētajā projektā „Adaptācijas programmu un materiālu izveide trešo valstu valstspiederīgo bērniem vecumā no 6 – 12 gadiem”. Projekta gaitā ir izstrādāts mācību materiāls kopumā 60 mācību stundām. Turklāt materiāli veidoti tā, lai tie būtu saistoši gan bērniem, gan skolotājiem. Kā uzsver I. Muhka, programmas galvenais mērķis ir palīdzēt bērnam adaptēties Latvijas sabiedrībā, izprast tās sadzīves un kultūras īpatnības, neapmulst dažādās dzīves situācijās un vienlaikus arī apgūt nepieciešamo latviešu valodas vārdu un izteicienu krājumu ikdienas saziņai ar skolas biedriem, skolotājiem un visiem citiem apkārtējiem cilvēkiem.

Iepriekš veikti pētījumi pierādījuši, ka nepieciešami vismaz divi mēneši, lai skolēns adaptētos jaunajā vidē, tādēļ adaptācijas programmas veidotas tieši šādam laika periodam – kopumā 60 stundas.

Par vienu no galvenajiem materiālu komplekta elementiem autori uzskata izdevumu „Mana Latvijas dienasgrāmata”. Tā tiešām veidota kā bērna personīgā dienasgrāmata, kuru viņš var aizpildīt ar fotogrāfijām, zīmējumiem, aprakstiem par piedzīvoto, salīdzināt Latvijā notiekošo ar savu dzimteni utt. „Dienasgrāmata paredzēta kā bērna personīgās lietošanas manta, kuru viņš aizpilda, kad vēlas, kad ir ko ierakstīt, uzzīmēt, ielīmēt. Protams, skolotājs var palīdzēt, mudināt aizpildīt kādu lapu vai izlasīt informāciju, piemēram, par tuvākajiem svētkiem,” stāsta I. Muhka. Dienasgrāmatā sniegta pamatinformācija arī par Eiropas Savienību, jo, kā uzsver materiālu veidotāji, Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts un cilvēkiem, kas apmetušies uz dzīvi Latvijā, ir jāapzinās, ka viņi dzīvo Eiropas Savienībā.

Tāpat ir izveidotas 60 darba lapas. Ar to palīdzību bērni apgūs gan valodu, gan, kā jau minēts, noderīgu informāciju par Latviju. Savukārt skolotājiem, kuri mācīs bērnus no trešajām valstīm, izstrādāta skolotāja grāmata, kurā dotas vadlīnijas, kā strādāt ar darba lapām, kā tās papildināt ar sarunām un rotaļām, kā radīt bērnos interesi par darba lapu un citu materiālu lietošanu un jaunu zināšanu ieguvi.

Lai bērniem dotu iespēju vienkāršā un atraktīvā veidā iegūtās zināšanas nostiprināt, izveidota arī komiksu grāmata „Latvija drauga acīm”. I. Muhka stāsta, ka šāds metodiskā materiāla veids izvēlēts, jo komiksa forma ir ļoti pateicīga nelielu dialogu atklāšanai gan ar vārdos, gan attēlos – tādējādi paspilgtinot gūtos iespaidus un vairāk paliekot atmiņā. Turklāt, lasot dialogus, skolēniem būs iespēja apgūt pareizās latviešu valodas sarunas formas.

Metodisko materiālu komplektu saņems ikviena Latvijas vispārizglītojošā skola un varēs sākt izmantot jau nākamajā mācību gadā. LVA speciālisti cer, ka šie metodiskie materiāli tiks aktīvi izmantoti un jau rudenī varēs saņemt pirmās atsauksmes no skolotājiem. „Materiāli ir jālieto aktīvi, tos nevar nolikt plauktā tikai, lai paskatītos. Tikai tā mēs sasniegsim mērķi – trešo valstu valstspiederīgo bērnu adaptēšanos Latvijas skolās un viņus pilnvērtīgu līdzdalību mācību procesā,” uzsver I. Muhka.

LVA plāno izstrādāto metodisko materiālu komplektus jau šī mēneša baigās prezentēt skolotājiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un citiem interesentiem.

logoIndra