Interaktīva elektroniska latviešu valodas apguves mācību kursa izveide bēgļu un patvēruma meklētāju integrācijas veicināšanai

Projekta ieviešanas laiks: 2008. gada 1. janvāris līdz 2008. gada 31. decembris
Projekta mērķis:
Veicināt un paātrināt bēgļu un patvēruma meklētāju integrācijas procesu Latvijas sabiedrībā, izstrādājot un ieviešot šai mērķauditorijai īpaši veidotu, mūsdienīgu, elektronisku apmācību kursu latviešu sarunvalodas apguvei.
Konkrētie šajā projektā plānotie mērķi:

 • izstrādāt mērķa grupai atbilstošu latviešu valodas apguves metodiku, nodrošinot apmācāmos ar efektīviem latviešu valodas apguves līdzekļiem, izmantojot jaunākās latviešu valodai pieejamās valodas tehnoloģijas, tai skaitā latviešu valodas runas sintezatoru;
 • izstrādāt elektronisku latviešu valodas apmācību kursu, sastāvošu no mācību materiāliem, interaktīviem vārdu krājuma un rakstības iemaņu apguves rīkiem un pašpārbaudes uzdevumiem;
 • veikt PMIC „Mucenieki” darbinieku apmācība par sistēmas funkcionālo iespēju izmantošanu.

Projektā izveidotais latviešu valodas elektroniskais apmācību kurss tiks izvietots Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes patvēruma meklētāju izmitināšanas centra „Mucenieki” elektroniskajā apmācību sistēmā, Rīgas rajona Ropažu pagastā.
Plānotie projekta rezultāti:

 • Apzināta esošā situācija valodas apmācību jomā un apmācību vajadzības. Izstrādāta mērķa grupai atbilstoša latviešu valodas elektronisko apmācību metodoloģija
 • Izveidots un PMIC „Mucenieki” elektroniskajā apmācību sistēmā publicēts elektroniskais apmācību kurss latviešu valodas apguvei
 • Izveidoti zināšanu pašpārbaudes uzdevumi
 • Veikta PMIC „Mucenieki” darbinieku apmācība sistēmas izmantošanai
 • Izstrādāta lietotāju dokumentācija apmācību kursa un leksikona apguves un rakstīšanas iemaņu apguves moduļa dokumentācijas izstrāde
 • PMIC „Mucenieki” elektroniskajā apmācību sistēmā ieviests latviešu valodas apmācību kurss un leksikona (vārdu krājuma) apguves un rakstīšanas iemaņu apguves moduļa programmatūra
 • Izveidota mācību kursa kopija uz CD-ROM datu nesēja izplatīšanai mērķa grupas dalībniekiem

Projekta partneri:
A/s Datorzinību centrs
Sabiedrība „Tilde”

http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/refugee/funding_refugee_en.htm

Projekta partnera mājas lapa:
www.dzc.lv

ES_karogs_mazs

European Refugee Fund

Eiropas Bēgļu fonds

Latvija

Latviešu valoda

Laipni lūdzam e-kursā “Latviešu valoda”! Šis e-kurss ir izveidots projekta “Interaktīva elektroniska latviešu valodas apguves mācību kursa izveide bēgļu un patvēruma meklētāju integrācijas veicināšanai” ietvaros. E-kurss sniedz iespēju bēgļiem un patvēruma meklētājiem, patstāvīgi darbojoties, apgūt latviešu valodu atbilstoši Eiropas Padomes noteiktajam A1 valodas prasmes līmenim. Tā kā e-kurss ir paredzēts pašmācībai, nevis organizētām mācībām grupās, kā starpniekvaloda izmantota angļu valoda.

Saskaņā ar A1 līmeni (breakthrough level), valodas apguvējiem zemākajā līmenī jāprot izteikt pamatinformāciju par savu identitāti, darbu, izglītību un valodu, saviem dzīves apstākļiem, raksturot savu ikdienas dzīvi, brīvā laika pavadīšanas veidu, ar veselību un higiēnu saistītas lietas, jāprot rīkoties iepērkoties, ceļojumā, lūdzot palīdzību, sazināties ar citiem cilvēkiem iepriekš paredzamās situācijās, saprast informācijas zīmes un instrukcijas. Mācību līdzeklis veidots tā, lai valodas apguvējs iemācītos svarīgākās valodas funkcijas — identificēt, jautāt, lūgt, izteikt prasības, pateikties, paskaidrot, precizēt, izteikt patiku vai nepatiku, uzturēt īsas sarunas.

Tehniskās prasības e-kursa pārlūkošanai

Lai pilnībā pārlūkotu šo e-kursu, datoram jāatbilst šādām tehniskajām prasībām:

 • interneta pārlūkprogramma Microsoft Internet Explorer 6 (Service Pack 1) vai jaunāka versija;
 • instalēts Flash Player 8 vai jaunāka versija (lai to pārbaudītu, noklikšķiniet šeit);
 • atļauta aktīvā satura darbošanās (lai to pārbaudītu, noklikšķiniet šeit);
 • ekrāna izšķirtspēja — 1024 x 768 px vai lielāka;
 • datoram jābūt aprīkotam ar austiņām vai skaļruņiem.

Sākt e-kursu (?)