Projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”

Projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”

Latviešu valodas aģentūra ir sadarbības partneris Latvijas Universitātes organizētajā Eiropas Sociālā fonda projektā „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”.

Projekta mērķis ir veicināt vispārējās izglītības pedagogu kompetenču attīstību un pilnveidi, izstrādājot un īstenojot inovatīvu, elastīgu pedagogu izglītības programmu, kā arī attīstot un nostiprinot mentordarbību kā pedagogu izglītošanas un profesionālās pilnveides formu.

Aģentūra projektā piedalījusies 2. līmeņa augstākās izglītības profesionālās studiju programmas ”Skolotājs” un Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas “Skolotāju – mentoru profesionālā pilnveide” vērtēšanā.

Abas programmas ir apstiprinātas un tiek aktīvi īstenotas. Par aktualitātēm to norisē skatīt šeit.

 

Detalizēta informācija par projektu atrodama Latvijas Universitātes mājaslapā: www.skolotajuizglitiba.lu.lv