Projekts “Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai”

 

esf

ESF projektu Nr. 2008/0003/1DP/1.2.1.2.1/08/IPIA/VIAA/002 „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai” Latviešu valodas aģentūra (LVA) sāka īstenot 2008. gada decembrī ar mērķi sniegt metodisku atbalstu pedagogiem vispārējā un sākotnējā profesionālajā izglītībā valsts valodas mūsdienīgai apguvei un bilingvālo mācību sekmīgai izmantošanai.

Projekta mērķauditorija ir izglītojamie vispārējā izglītībā un sākotnējā profesionālajā izglītībā, vispārējās un profesionālās izglītības pedagogi un akadēmiskais personāls, kas iesaistīts pedagogu sagatavošanā un pedagoģijas un izglītības vadības zinātnēs.

Projektā kopumā tiek īstenotas 6 aktivitātes.

Valsts valodas programmu pilnveide, mācību materiālu izstrāde pilnveidotajam mācību saturam un to aprobācija.

Mācību un metodisko līdzekļu autoru profesionālā pilnveide.

Mācību un metodisko līdzekļu izveide latviešu valodā un literatūrā.

Mācību un metodisko līdzekļu izveide bilingvālajai izglītībai.

Elektronisko mācību resursu izveide un aprobācija.

Pedagogu studiju programmu uzlabošana.

Projekta finansējuma apjoms ir LVL 1 500 000.

 

Sīkāka informācija www.bilingvals.lv