Materiāli


 

Programmu paraugi pamatizglītībā

TooltipLiteratūra 4.-9. klasei (1.variants)
TooltipLiteratūra 4.-9. klasei (2.variants)
TooltipLatviešu valoda 4.-9. klasei (1. variants)
TooltipLatviešu valoda 4.-9. klasei (2. variants)
TooltipLatviešu valoda un literatūra 1.-9. klasei, skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu

 

Vispārējā vidējā izglītībā

TooltipLiteratūra (1. variants)
TooltipLiteratūra (2. variants)
TooltipLatviešu valoda (1. variants)
TooltipLatviešu valoda (2. variants)

 

Mācību programmas diasporas skolām

 

Pārbaudes darbi

 

2009./2010. mācību gada uzdevumi

3. klase

TooltipIeskaite ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā (1. diena)
TooltipIeskaite ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā (2. diena)
TooltipIeskaite ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā (3. diena)
TooltipIeskaite latviešu valodā mazākumtautības izglītības programmās

6. klase

TooltipIeskaite latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās
TooltipIeskaite latviešu valodā mazākumtautības izglītības programmās

9. klase

TooltipEksāmens latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās
TooltipEksāmens latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās

Vidusskola

TooltipCentralizētais eksāmens latviešu valodā un literatūrā latviešu mācībvalodas izglītības programmās
TooltipCentralizētais eksāmens latviešu valodā un literatūrā mazākumtautību izglītības programmās

 

2008./2009. mācību gada uzdevumi

3. klase

TooltipIeskaite ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā
TooltipIeskaite latviešu valodā mazākumtautības izglītības programmās

6. klase

TooltipIeskaite latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās
TooltipIeskaite latviešu valodā mazākumtautības izglītības programmās

9. klase

TooltipEksāmens latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās
TooltipEksāmens latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās

Vidusskola

TooltipCentralizētais eksāmens latviešu valodā un literatūrā latviešu mācībvalodas izglītības programmās
TooltipCentralizētais eksāmens latviešu valodā un literatūrā mazākumtautību izglītības programmās