Augstskolas

ADRESES AUGSTSKOLĀM, KUR IESPĒJAMS APGŪT LATVIEŠU VALODU KĀ SVEŠVALODU:

 

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

 

VAŠINGTONAS UNIVERSITĀTE SIETLĀ

Skandināvistikas studiju departaments

University of Washington

Department of Scandinavian Studies

Baltic Studies Program

318 Rail Hall, Box 353420

Seattle WA 98195-3420

United States of America

https://scandinavian.washington.edu/

AUSTRIJA

 

VĪNES UNIVERSITĀTE

Filozofijas un kultūrzinātnes fakultāte

Eiropas un salīdzinošās valodniecības un literatūrzinātnes institūts

Skandināvistikas nodaļa

Universität Wien

Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät

Das Institut für Europäische und Vergleichende

Sprach- und Literaturwissenschaft

Abteilung für Skandinavistik

Augasse 2-6 / Stiege D / 5. Stock,

1090 Wien

Österreich

http://skandinavistik.univie.ac.at/

ČEHIJA

 

MASARIKA UNIVERSITĀTE

Filozofijas fakultāte

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Arna Nováka 1

602 00, Brno

Česká Republika

http://www.phil.muni.cz/wbal

 

KĀRĻA UNIVERSITĀTE

Filozofijas fakultāte

Austrumeiropas studiju institūts

Univerzita Karlova v Praze Ústav východoevropských studií Filozofická fakulta UK Nám. Jana Palacha

2 116 38 Praha 1

Česká Republika

http://uves.ff.cuni.cz/cs/

FRANCIJA

 

NACIONĀLAIS AUSTRUMU VALODU UN CIVILIZĀCIJU INSTITŪTS

INALCO – Institut national des langues et civilisations orientales

Departement Europe

65 Rue des Grands Moulins

CS 21351

75013 Paris

France

http://www.inalco.fr/langue/letton

IGAUNIJA

 

TALLINAS UNIVERSITĀTE

Humanitāro zinātņu institūts

Tallinna Ülikool

Humanitaarteaduste instituut

Astra maja, Narva mnt 29,

10120 Tallinn

Eesti

http://www.tlu.ee/et/Humanitaarteaduste-instituut/Instituut

 

TARTU UNIVERSITĀTE

Pasaules valodu un kultūru koledža

Tartu Ülikool

Maailma keelte ja kultuuride kolledž

Lossi 3,

51003 Tartu

Eesti

http://www.maailmakeeled.ut.ee/et

KRIEVIJA

 

M. LOMONOSOVA MASKAVAS UNIVERSITĀTE

Filoloģijas fakultāte

Baltistikas centrs

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

МГСП, Филологический факультет, Центр балтистики, кабинет 1012.

Ленинские горы, д.1, стр.51, 1-й учебный корпус

119991 Москва

Российская Федерация

http://www.philol.msu.ru/~baltistika/information-letter/

 

SANKTPĒTERBURGAS VALSTS UNIVERSITĀTE

Filoloģijas fakultāte

Baltistikas kabinets

Санкт-Петербургский государственный университет Филологический факультет СПбГУ Университетская наб. 11, ауд. 194.

199034 Санкт-Петербург

Российская Федерация

http://www.genling.nw.ru/baltist/index.htm

ĶĪNA

 

PEKINAS STARPTAUTISKO STUDIJU UNIVERSITĀTE

Centrāleiropas valodu departaments

Beijing International Studies University

Central European Languages Department

Dingfuzhuang Nanli No. 1

Chaoyang district, Sanjianfang

Beijing,

Postcode:100024

P.R.C China

http://www.at0086.com/BFSU/

 

PEKINAS SVEŠVALODU UNIVERSITĀTE

Eiropas valodu un kultūras studiju fakultāte

Department of European Languages and Cultures

Beijing Foreign Studies University

NO. 2 North Xisanhuan Avenue Beijing

Postcode:100089

P. R. China

http://www.at0086.com/BFSU/

LIETUVA

 

ŠAUĻU UNIVERSITĀTE

Baltu centrs

Šiaulių universitetas

VšĮ Baltų centras

P. Višinskio g. 38 LT-76352 Šiauliai

Lietuva

http://www.su.lt/index.php?lang=lt

 

VIĻŅAS UNIVERSITĀTE

Filoloģijas fakultāte

Baltijas studiju nodaļa Vilniaus Universitetas

Filologijos fakultetas

Baltistikos katedra Universiteto g. 5 LT-01513 Vilnius

Lietuva

http://www.flf.vu.lt/struktura/katedros/baltistikos-katedra

 

VĪTAUTA DIŽĀ UNIVERSITĀTE

Letonikas centrs

Vitautas Magnus Universitetas

VDU Letonikos centras

V. Putvinskio g. 23-220,

LT-44243 Kaunas

Lietuva

http://www.vdu.lt/lt/

POLIJA

 

ĀDAMA MICKĒVIČA UNIVERSITĀTE POZNAŅĀ

Moderno valodu un literatūras fakultāte

Baltistikas nodaļa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznani

Wydział Neofilologii UAM

Zakład Bałtologii

al. Niepodległości 4

61-874 Poznań

Polska

http://www.staff.amu.edu.pl/~baltolog/index%20kontakt.html

 

VARŠAVAS UNIVERSITĀTE

Polonistikas fakultāte

UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Polonistyki Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927

Warszawa

Polska

http://www.polon.uw.edu.pl/en/filologia-baltycka

SOMIJA

 

HELSINKU UNIVERSITĀTE

Moderno valodu fakultāte

Baltu valodas un kultūras nodaļa

HELSINGIN YLIOPISTO

Nykykielten laitos

Balttilaiset kielet ja kulttuurit

P.O. Box 24

(Unioninkatu 40 B) FI-00014 Helsinki

Suomi

http://www.helsinki.fi/balttilaiset/english/

UKRAINA

 

IVANA FRANKO ĻVOVAS NACIONĀLĀ UNIVERSITĀTЕ

Baltistikas centrs

Львівський національний університет

імені Івана Франка

Центр балтистики вул. Університетська 1 79000 Львів,

Україна

http://www.lnu.edu.ua/about/

UNGĀRIJA

 

ETVOŠA LORANDA UNIVERSITĀTE

Humanitāro zinātņu fakultāte

Slāvu un baltu valodu institūts

Eötvös Loránd University ELTE BTK Szláv es Balti Filológiai Intézet

Múzeum krt. 4/ D 1088 Budapest

Magyarország

Hungary

http://www.btk.elte.hu/en/leadership

VĀCIJA

 

JOHANNA VOLFGANGA GĒTES UNIVERSITĀTE

Empīriskās valodniecības institūts

Johann Wolfgang Goethe-Universität

Institut für empirische Sprachwissenschaft

Postfach 11 19 32, Senckenberganlage 31

60054 Frankfurt am Main

Deutschland

https://www.uni-frankfurt.de/42380709/es

 

ERNSTA MORICA ARNTA GREIFSVALDES UNIVERSITĀTE

Baltistikas institūts

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Institut für Baltistik Domstr. 9/10 D-17489

Greifswald

Deutschland

https://baltistik.uni-greifswald.de/

 

MAINCAS JOHANNESA GŪTENBERGA UNIVERSITĀTE

Filozofijas un filoloģijas fakultāte

Angļu valodas un lingvistikas departaments

Johannes Gutenberg-Universität Fachbereich 05 – Philosophie & Philologie Department of English and Linguistics

Jakob-Welder-Weg 18 55128 Mainz

Deutschland

http://www.english-and-linguistics.uni-mainz.de/

 

MINSTERES VESTFĀLENES VILHELMA UNIVERSITĀTE

Starpdiciplināro Baltijas studiju institūts

Die Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Institut für Interdisziplinäre Baltische Studien

Bispinghof 3A,

D-48143 Münster

Deutschland

http://www.uni-muenster.de/BaltischeStudien/

ZVIEDRIJA

 

STOKHOLMAS UNIVERSITĀTE

Slāvu, baltu, somugru, nīderlandiešu un vācu valodas departaments

Stockholms Universitet

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Avdelningen för baltiska språk

SE- 106 91 Stockholm

Sverige

http://www.su.se/slabafinety/

 

“LATVIEŠU VALODAS KĀ SVEŠVALODAS APGUVE EIROPAS AUGSTSKOLĀS”

“ACQUISITION OF LATVIAN AS FOREIGN LANGUAGE AT EUROPEAN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION”