Augstskolas

LATVIEŠU VALODA ĀRVALSTU AUGSTSKOLĀS

ASV

 

VAŠINGTONAS UNIVERSITĀTE SIETLĀ

Skandināvistikas studiju departaments

University of Washington

Department of Scandinavian Studies

Baltic Studies Program

318 Raitt Hall, Box 353420

Seattle WA 98195-3420

United States of America

E-mail: uwscand@uw.edu

https://scandinavian.washington.edu/contact

 

ČEHIJA

 

MASARIKA UNIVERSITĀTE

Filozofijas fakultāte

Lingvistikas un Baltijas valodu departaments

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Ústav jazykovědy a baltistiky

Arna Nováka 1

602 00, Brno

Česká Republika

https://baltistika.phil.muni.cz/en/about-us

 

KĀRĻA UNIVERSITĀTE

Filozofijas fakultāte

Austrumeiropas studiju institūts

Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta

Ústav východoevropských studií

Nám. Jana Palacha 2

116 38, Praha 1

Česká Republika

E-mail: uves@ff.cuni.cz

https://uves.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/kontakt/

 

DIENVIDKOREJA

 

HANKUKAS STARPTAUTISKO STUDIJU UNIVERSITĀTE

ES studiju institūts

Hankuk University of Foreign Studies

Institute of EU Studies,

107, Imun-ro, Dongdaemun-gu,

Seoul, Republic of Korea (02450)

https://www.hufs.ac.kr/hufs/index.do

 

FRANCIJA

 

NACIONĀLAIS AUSTRUMU VALODU UN CIVILIZĀCIJU INSTITŪTS

Eiropas studiju departaments

INALCO – Institut national des langues et civilisations orientales

Departement Europe

65 Rue des Grands Moulins

CS 21351

75013 Paris

France

E-mail: secretariat.europe@inalco.fr

http://www.inalco.fr/langue/letton

 

IGAUNIJA

 

TARTU UNIVERSITĀTE

Pasaules valodu un kultūru koledža

Baltijas reģiona valodu departaments

Tartu Ülikool

Maailma keelte ja kultuuride kolledž

Balti regiooni keelte osakond

Lossi 3,

51003 Tartu

Eesti

E-mail: ilze.talberga@ut.ee

http://www.maailmakeeled.ut.ee/et

ĶĪNA

 

PEKINAS SVEŠVALODU UNIVERSITĀTE

Eiropas valodu un kultūras studiju fakultāte

Beijing Foreign Studies University

Department of European Languages and Cultures

NO. 2 North Xisanhuan Avenue Beijing

Postcode:100089

P. R. China

E-mail: ieco@bfsu.edu.cn

https://en.bfsu.edu.cn/2021/08/18/c_157945.htm

 

LIETUVA

 

VIĻŅAS UNIVERSITĀTE

Filoloģijas fakultātes Baltu valodu un kultūras institūts

Vilniaus Universitetas Filologijos fakultetas

Baltijos kalbų ir kultūrų institutas

Baltistikos katedra

Universiteto g. 5

LT-01513 Vilnius

Lietuva

E-mail: ruta.valantinaite@flf.vu.lt

https://www.flf.vu.lt/en/institutes/bkki/researchers

 

VĪTAUTA DIŽĀ UNIVERSITĀTE

Letonikas centrs

Vitautas Magnus Universitetas

VDU Letonikos centras

V. Putvinskio g. 23-205,

LT-44243 Kaunas

Lietuva

E-mail: lc@vdu.lt

http://www.vdu.lt/lt/

https://uki.vdu.lt/courses/semester-courses/

 

POLIJA

 

ĀDAMA MICKĒVIČA UNIVERSITĀTE POZNAŅĀ

Moderno valodu un literatūras fakultāte

Valodas un literatūras studiju skolas Etnolingvistikas institūts,

Vispārīgās valodniecības un baltu valodu studiju nodaļa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznani

Biuro Szkoły Nauk o Języku i Literaturze

Collegium Heliodori Święcicki

ul. Grunwaldzka 6

pokój 182

61-874 Poznań

Polska

E-mail: dgapska@amu.edu.pl

https://helio.web.amu.edu.pl/ ; we@amu.edu.pl

 

 

VARŠAVAS UNIVERSITĀTE

Polonistikas fakultāte

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Wydział Polonistyki

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

E-mail: baltystyka@uw.edu.pl

Polska

http://baltystyka.uw.edu.pl/

 

SOMIJA

 

HELSINKU UNIVERSITĀTE

Humanitāro zinātņu fakultāte

Baltu valodu nodaļa

HELSINGIN YLIOPISTO

Humanistinen tiedekunta

Balttilainen filologia (Yliopistonkatu 3)

P.O. Box 24 (Unioninkatu 40 B)

FI-00014 Helsinki

Suomi

E-mail: pauls.balodis@helsinki.fi

https://www.helsinki.fi/en/faculty-arts/research/disciplines/languages/baltic-philology

UNGĀRIJA

 

ETVOŠA LORANDA UNIVERSITĀTE BUDAPEŠTĀ

Humanitāro zinātņu fakultāte

Slāvu un baltu valodu institūts

Eötvös Loránd University

ELTE BTK Szláv es Balti Filológiai Intézet

Múzeum krt. 4/D

H-1088 Budapest

Magyarország

Hungary

E-mail: pirger.orsolya@btk.elte.hu

https://www.btk.elte.hu/en/units/szlav-es-balti-filologiai-intezet

 

VĀCIJA

 

JOHANNA VOLFGANGA GĒTES UNIVERSITĀTE

Empīriskās valodniecības institūts

Johann Wolfgang Goethe-Universität

Institut für Empirische Sprachwissenschaft

Gebäude Sprach- und Kulturwissenschaften (SKW)

Campus Westend

Rostocker Straße 2

4.OG, Raum 4B.102 60323 Frankfurt am Main

Deutschland

E-mail: vglspw@em.uni-frankfurt.de

https://www.uni-frankfurt.de/43305645/Sekretariate__Bibliotheken_und_Adressen

 

GREIFSVALDES UNIVERSITĀTE

Baltistikas institūts

Universität Greifswald

Institut für Baltistik

Ernst-Lohmeyer-Platz 3

17489 Greifswald

Deutschland

E-mail: baltist@uni-greifswald.de

https://baltistik.uni-greifswald.de/

 

MAINCAS JOHANNESA GŪTENBERGA UNIVERSITĀTE

Filozofijas un filoloģijas fakultāte

Angļu valodas un lingvistikas departaments

Johannes Gutenberg-Universität

Fachbereich 05 – Philosophie & Philologie Department of English and Linguistics

Jakob-Welder-Weg 18

55128 Mainz

Deutschland

E-mail: gabriele.mohr@uni-mainz.de

http://www.english-and-linguistics.uni-mainz.de/

 

 

ZVIEDRIJA

 

STOKHOLMAS UNIVERSITĀTE

Slāvu, baltu, somugru, nīderlandiešu un vācu valodas departaments

Stockholms Universitet

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Avdelningen för baltiska språk

Södra huset, hus E

Rum E 576

Universitetsvägen 10 E

SE- 106 91 Stockholm

Sverige

E-mail: studievagledare@balt.su.se

https://www.su.se/institutionen-for-slaviska-och-baltiska-sprak-finska-nederlandska-och-tyska/

 

 

“LATVIEŠU VALODAS KĀ SVEŠVALODAS APGUVE EIROPAS AUGSTSKOLĀS”

“ACQUISITION OF LATVIAN AS FOREIGN LANGUAGE AT EUROPEAN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION”