Latviešu valodas attīstība

Pētījums “Lielo burtu lietojums latviešu valodā: ieskats vēsturiskajā izpētē, problēmas un risinājumi”

LV attīstība

Kā norādīts grāmatas priekšvārdā, “izstrādātā pētījuma mērķis ir pievērst uzmanību lielo sākumburtu lietošanai mūsdienu latviešu valodā, ir īpaši nosaukumos..”. Apkopojot informāciju par nosaukumu dažādo rakstību, piedāvāti arī ieteikumi vairākvārdu nosaukumu rakstībā, kas apspriesti un akceptēti Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijā.

Pētījums paredzēts plašam lietotāju lokam un ir izmantojams arī rakstības jautājumu apguvei mācību un studiju procesā.

 

Pētījums “Vārdnīcu izstrāde Latvijā. 1991 – 2010”

Informatīvi izglītojošu rakstu krājums “Latviešu valoda digitālajā vidē”