Piedāvājam iepazīties ar valodas konsultācijām lietotnē Valodas konsultācijas: elektroniskā datubāze.

Lietotnē apkopoti:

LVA lingvistiem biežāk uzdotie jautājumi;

sadaļā „Valodas konsultācijas” skaidrotie jautājumi LVA izdotajos populārzinātnisko rakstu krājumos Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi”;

VVC Latviešu valodas ekspertu komisijas lēmumi.

Lielo burtu pareizrakstība. Vairāk informācijas: Laugale, V., Šulce, Dz. Lielo burtu lietojums latviešu valodā: ieskats vēsturiskajā izpētē, problēmas un risinājumi. Rīga : LVA, 2012, 88 lpp.

Grāmatu var iegādāties Rīgā, Meistaru ielā 10–401, 4. stāvā.