left_top
left_top


Nedēļas jautājums

Vai karadarbības rezultāts ir humānā vai humanitārā katastrofa, un cilvēkiem nepieciešama humānā vai humanitārā palīdzība?
 

Aktualitātes

Baltijas ceļa 25. gadadienas pasākums Latviešu valodas aģentūrā

28.08.2014.

Latviešu valodas aģentūra par godu Baltijas ceļa 25.gadadienai 27.augustā organizēja pasākumu „Valoda ir durvis uz kultūru un cilvēkiem”. IMG 1611

Pasākuma laikā bija iespēja iepazīties ar Guntas Kļavas un Dites Liepas sagatavotajiem priekšlasījumiem par Baltijas tautu kopīgo un atšķirīgo valodas ceļu līdz valsts valodas statusam; igauņu, lietuviešu un latviešu identitātes redzējumu: attieksmi pret savas valsts valodu; bija iespēja piedalīties radošajā igauņu-latviešu-lietuviešu valodas darbnīcā Lienes Valdmanes, Martas Balodes, Kertu Kibermanes vadībā; iepazīties ar izveidoto elektronisko igauņu-latviešu vārdnīcu, kā arī gūt ieskatu Latviešu valodas aģentūras izveidotajos materiālos un grāmatās.

Lasīt vairāk

   

Ceļamaize jaunajam mācību gadam

19.08.2014.

Jaunā mācību gada ieskaņā skaistā vietā pie Baltezera no 11. līdz 14. augustam IMG 1577 Latviešu valodas aģentūras rīkotajā radošajā seminārā „Mācīšana un mācīšanās mūsdienīgā mācību vidē: tālākizglītotāju profesionālās kompetences pilnveide” tikās latviešu valodas, literatūras un pirmsskolas iestāžu pedagogi tālākizglītotāji, kuri vada LVA organizētos skolotāju profesionālās kompetences pilnveides kursus visā Latvijā. Piesātinātā četru dienu seminārā dalībniekiem bija iespēja tikties ar spilgtām personībām – lieliskiem lektoriem un nodarbību vadītājiem, kas rosināja pedagogus aktīvi darboties, radoši pilnveidoties un sadarboties.

Lasīt vairāk

   

Diasporas un reemigrējušie latviešu bērni tiekas nometnē „Mana Latvija”

01.08.2014.

Jau otro gadu Latviešu valodas aģentūra organizē latviešu valodas apguves nomentediasporasberniemlatviesuvalodasagentura nometnes „Mana Latvija” diasporas un reemigrējušajiem latviešu bērniem. Šogad tās būs divas, un pirmā no tām tik tikko ir noslēgusies. Laikā no 21. līdz 26. jūlijam 30 bērni vecumā no 10 līdz 15 gadiem uzlaboja savas latviešu valodas zināšanas, devās ekskursijās uz skaistākajām Latvijas vietām, kā arī baudīja piesātinātu izklaides un aktīvās atpūtas programmu viesu namā „Lantus” netālu no Valmieras un atpūtas namā „Hospital” Sabilē.

Lasīt vairāk

   

Profesionālās pilnveides kursi pulcē latviešu skolotājus no visas pasaules

01.08.2014.

Par ikgadēju tradīciju ir kļuvusi latviešu diasporas izglītības darbinieku diasporakursilatviesuvalodasagenturajumurda pulcēšanās Latviešu valodas aģentūras sadarbībā ar Pasaules Brīvo latviešu apvienību organizētajos profesionālās pilnveides kursos Latvijā. Arī šogad laikā no 8. līdz 10. jūlijam 48 diasporas skolotāji no Īrijas, Austrālijas, Krievijas, Lielbritānijas, Beļģijas, Vācijas, Austrijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Gruzijas, Igaunijas un Islandes trīs dienu garumā pilnveidoja savas zināšanas par latviešu valodas apguves iespējām, jaunākajām mācību metodēm, piedalījās radošajās meistarklasēs un ideju darbnīcās Jumurdas muižā Ērgļu novadā.

Lasīt vairāk

   

IZM nostiprina sadarbību ar PBLA diasporas izglītības jautājumos

15.07.2014.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete un Pasaules Brīvo latviešu apvienības priekšsēdis Jānis Kukainis 14. jūlijā parakstīja sadarbības memorandu.

Lasīt vairāk

   

Izdots metodiskais līdzeklis latviešu valodas kā svešvalodas apguvei

18.06.2014.

2012. gadā Latviešu valodas aģentūra publicēja I. Klēveres-Velhli un N. Nauas latviesuvalodasagenturaskolotajagramatastudentiemnikolanaua1 izstrādāto mācību līdzekli latviešu valodas kā svešvalodas apguvei „Latviešu valoda studentiem” (mācību grāmatu ar audiopielikumu). Nu tam pievienojies arī N. Nauas izstrādātais metodiskais līdzeklis „Latviešu valoda studentiem. Skolotāja grāmata”.

Metodiskais līdzeklis „Latviešu valoda studentiem. Skolotāja grāmata” pedagogiem piedāvā vairāk informācijas par mācību grāmatas saturu un to, kā veiksmīgāk strādāt ar mācību līdzekli. Skolotāja grāmatā sniegti gramatikas skaidrojumi, ir atrodamas papildu tabulas, izmantoti piemēri no mācību grāmatas tekstiem un dialogiem.

Lasīt vairāk

   

Izdots devītais populārzinātnisko rakstu krājums „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi”

28.05.2014.

Latviešu valodas aģentūra laidusi klajā 9. rakstu krājuma numuru, VP9 kurš aktualizē izcilo valodnieku – Kārļa Mīlenbaha un Jāņa Endzelīna veikumu (2013. gadā atzīmējām K. Mīlenbaha 160. dzimšanas dienu un Jāņa Endzelīna 140. dzimšanas dienu). Kā ierasts, tajā aplūkota valodas prakse no dažādām perspektīvām, veidojot vairākus tematiskos lokus – vispārīgi jautājumi, valoda un vide, leksika, gramatika, fonētika un fonoloģija, stils. Kopumā rakstu krājumu veido 13 populārzinātniski raksti.

Lasīt vairāk

   

Digitālā latgaliešu ābece „Skreineite. Vuicūs laseit”

08.05.2014.

vaks skeineite Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar Juri Cibuļu un Lidiju Leikumu ir izstrādājusi pirmo digitālo latgaliešu ābeci, kas pieejama visiem interesentiem. Ābece ir papildināta ar darba burtnīcu "Skreineite. Vuicūs raksteit" un uzziņu materiālu pedagogiem. Šis mācību līdzekļu komplekts pieejams bez maksas Latviešu valodas aģentūras mājaslapas www.valoda.lv apakšvietnē "Māci un mācies latviešu valodu": http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/skolai

 

Lasīt vairāk

   

Latviešu valodas aģentūra piedāvā tēvzemes mīlestību apliecinošas grāmatas

04.05.2014.

Latviešu valodas aģentūra patriotisko grāmatu sērijā piedāvā iegādāties grāmatas par lieliskām cenām. latviesuvalodasagenturavalodagramatas

Tikko klājā nākusī grāmata „Mēs – balti” intriģējoši un interesanti iepazīstina ar baltu valodu izcelsmi, seno baltu apdzīvotām vietām, vēsturi, baltu valodu radniecību, pirmajiem rakstu avotiem, baltu valodu pētīšanu un studēšanu (5,39 EUR).

Lasīt vairāk

   

Lasāmgrāmata ārvalstu studentiem un diasporas jauniešiem

25.04.2014.

Latviešu prozas tekstu krājums. 1.daļa „Leģenda”.

Latviešu valodas aģentūrā top latviešu prozas tekstu krājums, kas valodas apguvējus gan Latvijā, gan ārvalstīs vienlaikus iepazīstinās ar latviešu literatūru un kultūru, latviešu valodas izmantojuma daudzveidību un poētisko ietilpību.

Lasīt vairāk

   

1 lapa no 3

«SākumsIepriekšējā123NākamāBeigas»
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs