Seminārs par skolēna latviešu valodas prasmju un zināšanu monitoringu