{ckform ValodasKuriozi}

Kaut gan lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju ir ieguvuši vidējo izglītību un, protams, arī mācījušies latviešu valodas gramatiku, nereti veikalā, uz ielas vai kādā preses izdevumā ir iespējams redzēt reklāmas tekstus, preču nosaukumus, cenu zīmes u.tml., kas rakstīti kuriozā latviešu valodā.

Pašlaik nepareizas latviešu valodas lietojuma problēma ir īpaši aktuāla, tāpēc Valsts valodas aģentūra aicina – ja Jūs veikalā, žurnālā, internetā vai uz ielas redzat reklāmas, izkārtnes, cenu vai preču zīmes u.tml. ar nepareizu latviešu valodas lietojumu – fotografējiet un augšupielādējiet VVA mājaslapā www.valoda.lv. Interesantākie kuriozi tiks apkopoti izstādē, kas būs apskatāmi visiem interesentiem.