SIRSNĪGI SVEICAM VALSTS SVĒTKOS!

 11. novembrisLatvija!

Mēs, Tavas meitas, būsim Tavas dailes un krāšņuma avots, sargāsim Tavu godu, Tavas rotas un rakstus kā dienās, tā nedienās.

 Mēs, Tavi dēli, būsim vienmēr Tev uzticīgi. Būsim Tavas drosmes, spēka un drošības avots, sargāsim Tavi baltās un nebaltās dienās.

Mēs Tavu vārdu turēsim svētu un nesīsim sirdī kā lielāko dārgumu.

Mēs Tavu valodu glabāsim un godāsim, un neļausim tai bārenītes ceļu iet.

Latvija

Lai mūsu mīlestība pret Tevi ir skaidra kā visdzidrākā avota ūdens un mūsu domas un darbi atmirdz kā zelts Tavās zvaigznēs.

 Lai mūsu spēks ir Tavs spēks, lai mūsu gods ir Tavs gods, lai mūsu slava ir Tava slava!

 (“Latvija, es esmu Tavs bērns”, Latviešu valodas aģentūra, 2014.)