Projektā izstrādāto mācību un metodisko materiālu informatīvie un ieviešanas semināri