Pētījums “Valodas situācija Latvijā: 2016–2020”

Pētījums “Valodas situācija Latvijā: 2016–2020” ir Latviešu valodas aģentūras regulāri veiktās valodas situācijas izpētes nākamais posms. Pētījums tiek veikts valsts pētījumu programmas “Latviešu valoda” (Nr. VPP-IZM-2018/2-0002) 2. apakšprojektā “Sociolingvistika” (2. aktivitāte “Valodas situācijas monitoringa (2016–2020) izstrāde).
Pašlaik notiek datu apstrāde un analīze, un pētījums tiks izdots 2021. gadā.
Pašlaik aicinām ielūkoties pētnieku sagatavotajās infografikās par pētījuma rezultātiem. Tās tiks papildinātas un ievietotas mājaslapā.
Pārpublicējot infografikas un tajās sniegto informāciju, atsauce uz Latviešu valodas aģentūru ir obligāta.

 

Valodas situācija Latvijā. 1.daļa
Valodas situācija Latvijā. 2.daļa
Valodas situācija Latvijā. 3.daļa
Valodas situācija Latvijā. 4.daļa
Valodas situācija Latvijā. 5.daļa
Valodas situācija Latvijā. 6.daļa