Meistarklašu programmu izveide un īstenošana

Cienījamie skolotāji!

Latvijā ir ļoti daudz brīnišķīgu skolotāju, kas ir īsti sava amata meistari. Latviešu valodas aģentūra aicina latviešu valodas un literatūras, kā arī bilingvālo mācību skolotājus neturēt sveci zem pūra, bet uzdrošināties un dalīties ar citiem savā pieredzē.

ESF projektā „Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide” piedāvājam pieredzes bagātiem skolotājiem pieteikties pedagogu meistarklasēs. Meistarklasēs var piedalīties  ikviens pedagogs, kas vēlas dalīties pieredzē, iepazīstināt citus skolotājus ar saviem mācību materiāliem un jaunām idejām.

Esam izsludinājuši iepirkumu uz meistarklašu autoriem. Lūdzam skolotājus pieteikties šajā projekta aktivitātē.

 

Nolikums

 

Kontaktpersonas:

Projekta 3. aktivitātes vadītāja Ērika Pičukāne: mob. tālr.( +371) 27823359

Projekta satura ieviešanas koordinatore Anita Sniedze: tālr. ( +371) 67350762