Janvāra konkursa „Vardulēna Brašuļa dzimšanas diena” rezultāti