Ielūdzam uz latviešu valodas pašmācības rīka “e-laipa” atvēršanu

Latviešu valodas apguves pašmācības rīka

e-Laipa” atvēršana

2019. gada 26. februārī plkst. 14–16.30

Eiropas Savienības mājā
Aspazijas bulvārī  28, Rīgā, 2. stāvā

Lūdzam nodot informāciju ieinteresētajām personām!

Lūdzam apstiprināt savu dalību, norādot vārdu, uzvārdu, darbavietu un e-pastu, līdz 2019. gada 22. februārim – kontaktpersona Dace Sokolova, e-pasts: dace.sokolova@valoda.lv, tālr. 67350757, 29651707.