Helsinku Universitāte piedāvā darbu latviešu valodas lektoram