Viļņas Universitāte turpina rosināt skolēnu interesi par latviešu valodu un Latviju