Veltījumkrājums profesoram Jānim Valdmanim “Dzīves lingvistika”