Vardulēns Brašulis paziņo konkursa „Rūķu paslēpes” rezultātus.