Valsts prezidents: jāstiprina latviešu valodas pozīcijas